ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
3 ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
4 จ้างยกระดับบดอัดถนนสายหนองยนต์ หมุ่ที่ ๑ - โคกสะบ้า - หนองโพรง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
5 จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านนาบ่อหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
7 จ้างบุกเบิกถนนสายนาไห - นาบ่อหิน หมู่ที่ 5 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
8 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
9 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
11 จ้างจ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
12 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพรงจระเข้ - ท่าขนุน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกมะพร้าว - นาหยีค้อม หมู่ที่ ๙ - ๑๐ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
21 ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 13 มกราคม 2563
23 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
24 ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
25 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
29 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หม๋ที่ 7 (บ้านในควนเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
30 ซื้อผ้าระบายสำหรับผูกประดับ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
31 จ้างจัดสถานที่ตามตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
32 จ้างพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
33 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
34 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
35 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
36 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
37 จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
38 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
39 จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
40 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านในควน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
41 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
43 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า kyocera TK-๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
46 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน 25 พฤศจิกายน 2562
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมรองรับภัยภิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
48 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
49 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
50 วัสดุสำนักงาน 7 พฤศจิกายน 2562
51 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
52 จ้างเหมาบริการเว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
53 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ 3 - 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
54 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
55 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
56 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
57 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวิถีชีวิตชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
58 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนังก้อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
59 จ้างติดตั้งราวกันอันตรายถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ ๓ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
60 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
61 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
63 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
65 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
69 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
70 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านโคกมะพร้าว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
71 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
72 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
81 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยายางมะตอย CMS-2h โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
82 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
83 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
84 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
85 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
86 จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
87 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
88 เช่าเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
91 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
92 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณืเชื่อมต่อสัญาณไร้สาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
94 ซื้อพันธุ์ผักและวัสดุการเกษตร ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
95 ซื้อพันธุ์ดอกไม้ ตามโครงการแปลงดอกไม้ของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
97 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ 7 สิงหาคม 2562
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
100 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK- ๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
101 ซื้อตลับหมึกจำนวน ๔ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
102 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมสนามในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
103 ซื้อวัสดุ และอปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
104 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0007 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไทร-ในสวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
106 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
107 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
108 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
110 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย,สารเคมีพ่นกำจัดยุง,โลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
111 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
114 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
115 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
116 ซื้อตู้เหล็กเก้บเอกสารบานเลื่อนกระจก ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
118 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ) จำนวน 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
123 จ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ในศูนย์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
124 โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 22 พฤษภาคม 2562
125 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ( สายหนองมวง - ช่องหาย ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
126 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปา ( บ้านต้นไพ - นาหยีค้อม ) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
128 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
129 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศไป - กลับตามโครงการอบรมและทัศนศึกาาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
130 จ้างเหมารถตู้ ไป - กลับ ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
133 จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ครอบครัวสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
134 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
135 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
136 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
137 จ้างขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
138 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
139 จ้างขุดบ่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
140 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7589 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
141 จ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
142 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
143 จ้างซ่อมถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562