ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
2 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
3 จ้างทำกรงเหล็กขังสัตว์ สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให่แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
5 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๑๙๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
6 จ้างจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
7 จ้างติดตั้งระบบ LAN ในส่วนงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
8 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
9 ซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
11 ซื้อเชือกไนล่อนถัก เพื่อในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
12 จ้างบรรเทาสารเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
13 จ้างจ้างทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
16 จ้างขยายห้องควบคุมเสียง และระบบบันทึกภาพพร้อมชุดควบคุมและแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2563
18 จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๙๕๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
21 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
22 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
23 จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
24 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
25 จ้างจ้างตกแต่งสถานที่อบรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
27 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
28 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
29 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและพื้นห้องน้ำชาย,หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
30 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
31 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร samsung K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
34 จ้างทำตัวอักษรท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
35 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
41 จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อพร้อมอุปกรณ์แช่ปลาและตาชั่งในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
42 ซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
43 วัสดุที่จำเป็นในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
44 จ้างตกเเต่งสถานที่ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
45 ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
46 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
47 ซื้อโล่รางวัลในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
48 จ้างจัดหาชุดการเเสดงเพื่อใช้ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
49 จ้างทำตะขอแขวนปลาสำหรับโครงการบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
50 จ้างเครื่องเสียง ระบบไฟ เเสง สี จอ LED พร้อมกล้องวิดีโอบันทึกภาพ ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
52 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-1249 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
55 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
56 จ้างปรับปรุงสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
57 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
58 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
59 ซื้อวัสดุในโครงการธรรมนูญสุขภาพประเด็นการคัดแยกขยะ และลดปัญหาในครัวเรือนการจัดการขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
60 ค่าอาหารเสริม (นม) 16 ตุลาคม 2562
61 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 22 จุด โดยวิธีคัดเลือก 2 ตุลาคม 2562
62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
63 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
64 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
65 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
67 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
68 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี อบต.ปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
69 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
70 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
71 ซื้อยางนอกและไส้กรองโซล่า สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562