ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 3106
2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
3 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
4 จ้างจ้างตกแต่งสถานที่อบรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
6 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
8 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและพื้นห้องน้ำชาย,หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
9 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
10 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร samsung K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
13 จ้างทำตัวอักษรท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
14 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
20 จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อพร้อมอุปกรณ์แช่ปลาและตาชั่งในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
21 วัสดุที่จำเป็นในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
22 ซื้อโล่รางวัลในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
23 จ้างจัดหาชุดการเเสดงเพื่อใช้ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
24 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
25 จ้างทำตะขอแขวนปลาสำหรับโครงการบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
26 ซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
27 จ้างตกเเต่งสถานที่ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
28 ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
29 จ้างเครื่องเสียง ระบบไฟ เเสง สี จอ LED พร้อมกล้องวิดีโอบันทึกภาพ ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-1249 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
33 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
34 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างปรับปรุงสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
36 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
37 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
38 ซื้อวัสดุในโครงการธรรมนูญสุขภาพประเด็นการคัดแยกขยะ และลดปัญหาในครัวเรือนการจัดการขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
39 ค่าอาหารเสริม (นม) 16 ตุลาคม 2562
40 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
41 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 22 จุด โดยวิธีคัดเลือก 2 ตุลาคม 2562
42 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
43 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
44 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
45 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
47 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี อบต.ปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
48 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
49 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
50 ซื้อยางนอกและไส้กรองโซล่า สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562