ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
9 ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ 8 เมษายน 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
14 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก 29 มีนาคม 2564
15 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
16 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
18 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
20 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก 16 มีนาคม 2564
21 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 8 มีนาคม 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 3 มีนาคม 2564
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ 24 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
25 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
26 จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
28 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 4 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
30 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
32 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
34 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2564
35 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2564
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
37 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
38 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
40 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
41 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
42 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
44 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
47 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
48 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
49 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 24 พฤศจิกายน 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
51 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
57 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 4 พฤศจิกายน 2563
58 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง 28 ตุลาคม 2563
59 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
60 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
61 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
62 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
63 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
64 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 14 ตุลาคม 2563
65 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
66 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม 24 กันยายน 2563
67 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
68 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
70 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
71 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
78 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
80 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ 11 กันยายน 2563
81 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
82 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 3 กันยายน 2563
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง 1 กันยายน 2563
84 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 27 สิงหาคม 2563
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก 27 สิงหาคม 2563
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
88 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 สิงหาคม 2563
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
90 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว 10 สิงหาคม 2563
93 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
94 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
96 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก 10 สิงหาคม 2563
97 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
101 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
104 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ 21 กรกฎาคม 2563
106 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
107 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 21 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
109 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
110 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
111 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
112 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
113 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
114 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
115 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
116 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
117 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
118 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
119 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
120 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
121 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
122 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 25  มิถุนายน  2563
124 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
125 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
126 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
127 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
128 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
129 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
130 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
131 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
132 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
133 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
134 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
135 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
136 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
137 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
138 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
139 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
140 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
142 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
144 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
145 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
146 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
147 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
148 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง 14 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
152 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
153 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
154 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
155 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2563
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
158 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
159 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
161 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
162 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
164 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
165 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
166 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
167 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
168 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ 16 เมษายน 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
172 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
173 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 9 เมษายน 2563
174 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 9 เมษายน 2563
175 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
176 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
179 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
180 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
182 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
183 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
184 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 11 มีนาคม 2563
188 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
189 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
190 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย 4 มีนาคม 2563
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
193 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร 26 กุมภาพันธ์ 2563
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
197 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว 30 มกราคม 2563
198 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
199 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
200 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
201 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
202 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
203 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
204 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา 8 มกราคม 2563
205 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
206 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๔๓๑๒ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
207 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อก รุ่น WC ๕๓๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
210 ซื้อวัสดุพานพุ่ม,ผ้า,พระบรมฉายาลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
211 จ้างทำชุดพานพุ่มดอกไม้สด และพานพุ่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
212 เช่าเต์นท์ เก้าอี้ พร้อมเวที จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
213 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
214 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
215 ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
216 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ ชุดปฏิทินภาษี อปท. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
217 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
220 ซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤศจิกายน 2562
221 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 6 พฤศจิกายน 2562
222 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
223 จ้างดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน บริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนข้อมูล ตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ Agillis จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
225 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
226 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง 30 ตุลาคม 2562
227 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
228 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
229 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
230 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
231 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลมูบีนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
232 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
233 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 28 ตุลาคม 2562
234 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
235 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่าสยเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
237 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขนาด ๒๕.๙๐ x ๔๔.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
238 จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
239 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
240 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
241 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
242 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมูที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
243 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
244 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
245 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก 18 กันยายน 2562
246 ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ 18 กันยายน 2562
247 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
248 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
249 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
250 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
251 ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ 11 กันยายน 2562
252 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
253 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
254 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
256 ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงานขาเหล็กตัว U หลังตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
257 จ้างปรับสภาพพื้นที่ ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
258 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
260 ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
261 ซื้อพันธู์พืชและวัสดุปลูก จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
262 เช่าที่พัก (ห้องพักรวม ๗ คน/ห้อง) จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
264 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
265 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สานแดง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
266 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR3300 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
268 ซื้อของขวัญราวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
269 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ๒ หลัง และเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
270 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้ามาน้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 11 สิงหาคม 2562
271 จ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งท่อ PVC และเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคา Metal Sheet พร้อมค่าแรง ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
274 ซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
275 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
276 โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สาานแดง หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลเขาขาว 8 สิงหาคม 2562
277 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
279 จ้างป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
280 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
281 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง (รถตู้) จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
282 ซื้อพันธุ์ไม้ ,วัสดุปลูก และวัสดุจัดสวนหย่อม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
283 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชต้นไม้ และตอไม้โดยการเผาทำลาย จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
284 จ้างวงโยทวาทิต ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
285 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
287 เหมาเครื่องเสียงประจำสนามชึดใหญ่ จำนวน ๓ วัน และระบบแสงเสียงในพิธีปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ 19 กรกฎาคม 2562
288 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
289 จ้างทำสปอร์ตโฆษณา กระถางคบเพลิง ป้ายผ้าแพรพิธีเปิด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
290 ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
291 จ้างการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
292 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
293 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
294 ซื้อยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ LT๓๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
295 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการถางป่าขุดตอ ในพื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
296 ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
297 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
298 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
299 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
300 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
301 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
302 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
303 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
304 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
305 เช่าเต็นท์เขียว ๒ หลัง โต๊ะ ๘ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๖๐ ตัว (ตลอดการแข่งขัน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
306 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 512 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
307 จ้างเตรียมสนามและจัดทำสนามฟุตบอลประชาชน ฟุตบอลประถมศึกษา ฟุตบอลอนุบาล เปตอง แชร์บอล วอลเลย์บอล ลู่วิ่ง รวมทั้งบำรุรักษาตอลดการแข่งขันและค่าทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
308 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
309 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร/โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฉีดยา ไซริ่ง บัตรเหลือง เหรียญห้อยคอ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
310 ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Samsung MLT-D๑๐๘S/๑๕๐๐p.(Priginal) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
311 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
312 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหิน - หนองสร้อย ช่วง กม. ๐+๑๑๗ - ช่วง กม. ๐+๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
313 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
314 ซื้อคู่มือ วัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ฏปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
315 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
316 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข 16 พฤษภาคม 2562
317 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 พฤษภาคม 2562
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
320 จ้างเอกสารคู่มือการฝึกอบรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
321 เช่าเต็นท์ใหญ่พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
322 จ้างเช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน และเช่าห้องประชุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
323 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข 23 เมษายน 2562
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
325 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
326 เช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน พร้อมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
327 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๔๑๒ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
328 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
330 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
331 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบ-ทอนรอม ช่วง กม. 0+406.00 - ช่วง กม. 0+801.00 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
332 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมฟา ช่วง กม. 0+164 - 0+719 หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
333 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ ช่วง กม. 0+260.00 - กม. 0+740.00 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
335 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
336 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
337 จ้างทำโล่รางวัล วุฒิบัตร โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
338 จ้างทำป้ายโครงการ ป้ายไวนิล และตกแต่งสถานที่ ในโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
341 ซื้อชุดกีฬา (เสื้อพร้อมสกรีน,กางเกง) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
343 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021