ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26  มิถุนายน  2563
2 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
4 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (เเค็บ) หมายเลขทะเบียน บจ ๒๖๐๗ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
6 ซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
8 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บค ๘๖๕๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
10 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับเด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
11 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับเด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
12 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับเด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
16 ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
18 ซื้อพัดลม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถูกกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
19 ซื้อพัดลม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถูกกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
20 จ้างก่อสร้้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ สายราษฎรอุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
21 จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๙๐๓๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ๑๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
26 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 22 เมษายน 2563
27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข ๙๔๒๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
29 จ้างติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
30 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 เมษายน 2563
31 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 เมษายน 2563
32 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.90004 สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน 2 โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2563
33 จ้างตรวจเช็ดสภาพทั่วไปรถยนต์เทท้ายติดเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๐สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
34 ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันเเละบรรเทาภัยเเล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
35 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ สายรอบเขานุ้ย หมู่ที่ ๖ บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
36 จ้างเหมารถเเห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
37 บุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง 26 มีนาคม 2563
38 บุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน 26 มีนาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
40 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการควบคุม ป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
41 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง(แค็บ) หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
42 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยใหม่ ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
43 จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง หมู่ที่ ๕ บ้านปิใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
46 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝึกอบรม การปลูกผักคอนโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
49 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
50 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-MM๔๖๔ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเเละโรคชิคุนกุยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
52 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายประชารัฐ หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 9 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
54 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
55 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 5 มีนาคม 2563
56 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ ซอยในวังใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
57 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ ซอยตาเอบ - นาตก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าฝาง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเเละโรคชิคุนกุยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายเกาะท้อน - กุโบร์ หมู่ที่ ๗ บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
60 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
62 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
64 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
66 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาทุ่ง - ป่าพะยอม หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
70 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
71 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
72 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
73 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
74 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
75 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
77 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
78 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
79 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
80 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.90004 สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน 2 23 มกราคม 2563
81 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
82 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
83 ซื้อรายงานขอซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
84 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
85 จ้างเช่าเหมาเต็นท์ เวที และเครื่องเสียง สำหรับการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
86 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
87 จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
89 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
90 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
93 จ้างทำพุ่มดอกมไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
96 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
100 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายพูนทรัพย์ - ท่าเรือ หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2562
101 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) 18 พฤศจิกายน 2562
102 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ 18 พฤศจิกายน 2562
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
104 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
105 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยแร่ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 21 ตุลาคม 2562
106 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิจพารา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 21 ตุลาคม 2562
107 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารภี หมู่ที่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
108 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 27 กันยายน 2562
109 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 27 กันยายน 2562
110 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562
111 จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตามโครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
114 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
116 จ้างเปลี่ยนไฟไซเรนและเปลี่ยนหลอดไฟภายในและภายนอกรถยนต์กู้ชีพ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๓๒ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
117 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
118 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
119 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
120 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
121 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
122 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
123 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) โดยวิธีคัดเลือก 5 กันยายน 2562
124 จ้างออกแบบตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์อำเภอละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 4 กันยายน 2562
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
126 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 30 สิงหาคม 2562
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
128 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
129 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
130 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
131 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูแตหรำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
132 ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
134 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
135 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
136 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
137 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
139 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
140 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูแตหรำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
141 ซื้อวัสดุโครงการพัมนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
142 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
144 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
145 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดใหญ่) ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
147 ซื้อโทรโข่งอัดเสียงได้พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
148 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓ ปี ขึ้นไป)ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
149 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาสหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไป) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
150 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
151 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
153 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
154 ซื้อชุดกีฬา สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
155 ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล สำหรับการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
156 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
157 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
158 จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามกิจกรรมในโครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
159 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำห้วยบวง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
160 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยบ้านออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
161 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
162 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
163 จ้างซ่อมและตรวจสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๙๐๓๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
169 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
172 ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ และตกแต่งนิทรรศการ โครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
173 จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูลตามกิจกรรมในโครงการวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
174 จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูลตามกิจกรรมในโครงการวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
175 จ้างทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามกิจกรรมในโครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
176 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
177 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
180 ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
181 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๖-๐๐๐๙ และ ๕๒๐-๕๖-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
182 ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
183 ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก - ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
187 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
188 จ้างเหมาเครื่องเสียงและแสงสี สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
189 จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
190 จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าฝาง-บ้านปลักมาลัย หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก 10  มิถุนายน  2562
191 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๔๖๓ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
192 จ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 9  มิถุนายน  2562
193 จ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 9  มิถุนายน  2562
194 จ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 9  มิถุนายน  2562
195 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
196 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
197 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โครงการงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
198 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
199 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
201 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
202 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
203 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ปรำจำภาคเรียนที่ 3/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
204 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
205 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
207 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
208 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๒๙๘๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
209 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
210 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562) 29 มีนาคม 2562
211 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำภาคเรียนที่ 3/ 2561(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
213 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26 มีนาคม 2562
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
215 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562
216 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562