ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
5 จ้างซ่อมแอร์ รถน้ำ และรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
6 จ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
8 ซื้อปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทรายขาว นม ขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อข้าวสารตราช้างคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง Asphaitic Concrete โดยวิธี pabement In-place pecycling ถนนสายควนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อไข่ไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
13 ซื้อข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
14 ซื้อปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง Asphaitic Concrete โดยวิธี pabement In-place pecycling ถนนสายควนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง Asphaitic Concrete โดยวิธี pabement In-place pecycling ถนนสายควนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
17 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
18 จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยขนาน หมู่ที่ 2 ตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
19 โครงการซ่อมสร้าง Asphaitic Concrete โดยวิธี pabement In-place pecycling ถนนสายควนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี 21 เมษายน 2563
20 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
21 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
22 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
23 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
24 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphatic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายห้วยแร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
32 ซื้อกระติกวัคซีน ขนาด 3.4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphatic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายห้วยแร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphatic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายห้วยแร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
36 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นพรุค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
38 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
39 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเขาวัว หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
40 จ้างซ่อมแซมฝายเขาวัว หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
41 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแร่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
43 จ้างขุดลอกห้วยท่านา หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
44 ซื้อโต๊ะประชุมหน้าเมลามีน 75X150 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัคซีน พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
46 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
47 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 12 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
49 ซื้อหินคลุกและหินเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
50 ซื้อซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
51 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
52 จ้างผูกผ้าพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
53 จ้างผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
54 จ้างเหมาทาสีลูกสับปะรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างเหมาย้ายแป้นบาสและนำมาประกอบกลับที่เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างรถตู้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
60 เช่าเต็นท์ เก้าอี้ พัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
61 จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างเหมาจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างเหมาจัดดอกไม้โต๊ะหมู่ จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
65 จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างเหมาจัดไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
70 ซื้อพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
71 จ้างเหมาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
72 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
75 จ้างเหมาจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
76 จ้างเหมาทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
77 จ้างเหมาทาสี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างทำเสาปักธง และกล่องเหล็กใส่ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างเหมาทำทางลาดธรณีประตู ทางเข้าพระบรมธาตุสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านพะงุ้น (ซอยห้วยแร่) ระยะทาง 700 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
85 จ้างซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามกีฬาอบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
92 ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 2902 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
93 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
94 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข- 7260 ชุมพร ขนาด 265-70 R 16 D 840 BS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
95 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 15 มกราคม 2563
97 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
98 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง เล่นเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
99 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7260 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
101 ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
103 กล่องคัลเลอร์บล็อกไม้เอนกประสงค์ 20 ธันวาคม 2562
104 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชริดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
105 ซื้อกล่องคัลเลอร์บ็อกไม้เอนกประสงค์ 5 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
106 ซื้อเทปวัดระยะสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
107 จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
109 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างเวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างเหมาหนังตลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
112 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
113 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
114 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
115 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
116 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
117 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1-6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
118 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
119 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
122 ซื้อสารส้ม ชนิดใสแบบก้อน มอก.165-2554 ชั้นคุณภาพที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
125 เช่าเต้นท์โดม และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
126 จ้างจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
128 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7260 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
129 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
130 จ้างติดตั้งเต็นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
131 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณพิธีภายในศาลาอเนกประสงค์องคืการบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
134 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
137 ซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
139 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
140 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรักษ์-ดอนมะม่วง หมู่ที่ 4 8 กรกฎาคม 2562
141 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
142 จ้างซ่อมแซมฝาผนังเป็นเมทัลซีลพร้อมเปลี่ยนหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
143 ซื้อเครื่องเลื่อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
144 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายควนคีรี-ดอนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
145 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
146 ซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
148 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
149 จ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
150 เช่าเต็นท์โดม และเก้าอี้พร้อมผ้าคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
151 เช่าเต็นท์โดม และเก้าอี้พร้อมผ้าคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
152 เช่าเต็นท์โดม และเก้าอี้พร้อมผ้าคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
153 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
157 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
158 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
159 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8861 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
160 ซื้อตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
163 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หน้าสนามกีฬา รหัสพัสดุ 490-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
165 เช่าเต็นท์โดม เก้าอี้ และโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
166 เช่าเครื่องเสียง หร้อมไฟแสงสว่าง และจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
167 เช่าเหมาเช่าเต็นท์ และแท่นรองเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
171 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 2902 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
173 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายท่านา-เขาวัง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
174 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาน้อย-ท้ายนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
175 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
176 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
177 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
178 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยปลายดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
179 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายควนคีรี-ช่องงาย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
180 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8861 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
183 จ้างปรัปปรุงถนนหินคลุกซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
184 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายนาโหนด-หินดาด หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
185 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอยควนสวี-เขาสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
186 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยควนพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
187 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยควนกลอย-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
188 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยควนกลอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
189 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยควนกลอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
190 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเขาสวี 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
191 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเขาสวี 1 หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายศูนย์ราชการอำเภอสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2562
193 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาวัว-ควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
194 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
195 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
196 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
197 จ้างรถแบ็คโฮขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ บ้านวัดสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
198 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
199 ซื้อปั้มบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562