ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
2 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
3 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
4 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
5 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
6 ซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ทุ่งหลวง จำนวน 50 ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
8 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร (เปลี่ยนยาง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
9 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
10 จ้างเหมาบริการดูแลเวปไซต์ (ต่อสัญญา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
11 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
12 จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
13 จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรทั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
15 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
16 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
18 จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ที่ 1- 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
19 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
23 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค 11 มกราคม 2564
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร 11 มกราคม 2564
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร 11 มกราคม 2564
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค 11 มกราคม 2564
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป 11 มกราคม 2564
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป 11 มกราคม 2564
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร 30 ธันวาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป 30 ธันวาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค 30 ธันวาคม 2563
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป 28 ธันวาคม 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป 28 ธันวาคม 2563
37 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
38 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล 417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
39 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
40 จ้างจ้างเหมาพาหนะพร้อมอาหารพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
41 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
42 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 30 พฤศจิกายน 2563
43 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
44 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
45 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
46 จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
47 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 11 ตุลาคม 2563
49 จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม,ผ้าไตร, พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาคมอำเภอละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลักคุ้ม กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
51 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ผักสวนครัวรั้วกินได้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2563
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
53 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จอภาพโปรเจคเตอร์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ หมายเลข 480-62-0019) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
57 จ้างจ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
58 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
59 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
60 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะตามวงรอบ ๑๐๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ-๗๑๐๒ ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
64 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ลูก หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
66 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 24  มิถุนายน  2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2563
70 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
71 ซื้อกรวยจราจรและท่อดูดน้ำตัวหนอน พร้อมวู้ดวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองคลัง อบต.ทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
76 วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 70 ใบ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 21 เมษายน 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 21 เมษายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 21 เมษายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
81 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
82 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
83 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
84 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 13 เมษายน 2563
90 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต (ยายเยาว์)- เขตหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
94 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรด และ เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
95 จ้างเหมาติดอุปกรณ์สะท้อนแสง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุสิ่งของสำหรับทำหน้ากาก ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 -9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี หมู่ที่ 1 ซอยทินวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
106 ซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
107 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ 17 มกราคม 2563
109 จ้างเหมาพาหนะไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
110 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
111 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
112 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
114 ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
115 เหมาเต็นท์ เก้าอี้และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
116 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
117 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จในกรมหลวงชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
118 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
119 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
120 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
122 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
123 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ ๔๔๐,๐๐๐ กม. ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๗๑๐ ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
128 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 1 พฤศจิกายน 2562
129 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาเสร็จ-สุวรรณนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
131 จ้างเหมาทำอาาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ 15 ตุลาคม 2562
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด 7 ตุลาคม 2562
140 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายอะเบท ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
141 จ้างโครงการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
142 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ( ๓ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
144 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
148 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
149 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคารเรียน ที่ล้างมือ และหน้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
150 จ้างโครงการติดตั้งรั้วรอบโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
151 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
152 จ้างจัดจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
153 จ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
154 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เพื่อซ่อมแซมถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
157 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-48-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ ของ สำนักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
160 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
161 ซื้อถังขยะทั่วไป จำนวน ๓๐ ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
162 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.480-60-0016 ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
163 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
164 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
165 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
166 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
167 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
168 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
169 จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกอบรม อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
171 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ 80,000 กม. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2562
173 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
175 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
177 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 21 พฤษภาคม 2562
178 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ขาวดำ- สี หมายเลขครุภัณฑ์ ทล .480-59-0014 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
179 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายขาวใต้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
180 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
181 ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียนพร้อมม้านั่งและโต๊ะนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
182 ซื้อวัสดุอปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่งหลวง(การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ)ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหัวล้อม-สี่แยกตาสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
186 จ้างเหมาติดตั้งอุปกกรณ์กันดูดและพาดสายแรงต่ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
187 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021