ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
2 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
3 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
4 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
5 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
6 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
7 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
8 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
9 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
12 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
13 จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2564
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2564
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กุมภาพันธ์ 2564
17 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
18 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
19 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
20 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
21 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
22 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
23 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
24 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
25 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
26 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
27 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
28 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
29 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
30 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
32 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
41 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
42 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
46 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
49 ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
50 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
51 จ้างจัดดอกไม้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
52 จ้างทำป้ายจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
53 จ้างจ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
54 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
55 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 13 พฤศจิกายน 2563
57 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
58 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
59 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
60 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
61 จ้างจัดหาวัสดุทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
64 ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
65 โต๊ะหมู่บูชา 9 กันยายน 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
68 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
69 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
70 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
72 ซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
76 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
78 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2563
82 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
83 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9  มิถุนายน  2563
84 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
85 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
87 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
93 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
94 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
95 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
96 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
98 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2563
100 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
101 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม 7 พฤษภาคม 2563
102 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
105 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
106 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
107 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
110 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
112 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
114 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
115 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
116 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
117 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
118 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
119 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
120 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
121 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
123 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
129 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
134 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
135 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
136 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 3 กุมภาพันธ์ 2563
137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7 30 มกราคม 2563
138 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
139 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
140 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
141 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
142 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
143 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
144 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
145 จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
146 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
147 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
148 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
149 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
150 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
151 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
152 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
153 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
154 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
155 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
156 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
158 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
159 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
160 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
161 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
164 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
165 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
166 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
167 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
168 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังศรีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
169 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส้ง ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
170 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ ซอย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
171 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
172 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
173 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ประสงค์ ม.1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
174 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
175 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
178 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
179 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
180 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
182 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
186 ซื้อเครื่องสำรองไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
187 จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
188 จ้างจัดดอกไม้บริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
189 จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
190 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
191 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
192 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
193 จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการอบต.นากระตาม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
194 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.ใหม่นาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
195 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
196 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
198 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
199 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
200 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
201 ซื้อหมึกTONER HP เพื่อใช้กับเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
202 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
203 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
206 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
207 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
208 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
209 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
212 จ้างจัดหาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
213 ซื้อธงฯ ติดตั้งบริเวณสองข้างทางที่เป็นเส้นทางอัญเชิญน้ำสาครและที่ตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
214 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
215 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2562
217 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
220 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
221 ซื้อวัสดุสำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021