ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
3 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2563
7 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
10 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
12 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
17 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
18 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
19 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
20 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
21 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
22 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
23 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2563
25 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
26 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม 7 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
29 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
30 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
31 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
32 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
35 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
37 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
39 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
40 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
41 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
42 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
43 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
44 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
45 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
47 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
48 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
54 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
59 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 3 กุมภาพันธ์ 2563
62 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7 30 มกราคม 2563
63 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
64 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
65 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
66 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
67 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
68 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
69 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
70 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
71 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
72 จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
73 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
74 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
75 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
76 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
77 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
78 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
79 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
80 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
81 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
83 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
84 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
85 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
86 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
87 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
88 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
89 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
90 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส้ง ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
91 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
92 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
93 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
94 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังศรีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
95 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ประสงค์ ม.1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
96 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
97 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
98 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ ซอย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
99 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
100 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
103 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
104 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
106 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
107 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
109 ซื้อเครื่องสำรองไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
112 จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
113 จ้างจัดดอกไม้บริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
114 จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
115 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
116 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.ใหม่นาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
117 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
118 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
119 จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการอบต.นากระตาม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
120 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
121 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
123 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
124 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
125 ซื้อหมึกTONER HP เพื่อใช้กับเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
126 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
127 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
128 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
132 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
133 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
134 จ้างจัดหาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
137 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
138 ซื้อธงฯ ติดตั้งบริเวณสองข้างทางที่เป็นเส้นทางอัญเชิญน้ำสาครและที่ตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
139 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
140 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
141 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2562