ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
3 จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายประมง-แหลมสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร  15 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0073 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
9 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ทะเบียนรถ บร.9459 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
10 จ้างซ่อมเครื่อง Printer Canon BLP-6000 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0075 จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
12 จ้างทำตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
13 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
15 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
16 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-9140CND จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Battery UPS 7.2 Ah จำนวน 1 ก้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
19 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
20 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
24 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในลุ่ม-หนองเม็ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
26 จ้างเช็ค ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
32 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
33 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
34 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อน้ำมัน ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูง 28 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อยากำจัดวัชพืช ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
39 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
40 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
52 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๖-๐๐๘๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
53 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0052 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
54 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายก) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
55 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
56 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องสแกนเนอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และแผ่นรองเมาส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
61 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (ตัวที่ 2) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
62 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถ ขกพ. 589 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0067 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
66 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
67 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
68 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
71 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
72 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
73 ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
75 จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
76 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
78 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0028/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ , ชุดฝักบัวชำระ, เทปพันเกลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  24 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
87 จ้างจ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1และสถานีสูบน้ำที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
89 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
90 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภัณฑ์ 416 53 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
91 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
96 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
97 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  25 มกราคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
104 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
105 จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
106 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
107 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
108 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
109 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
110 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
112 ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
114 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
115 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
116 จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤศจิกายน 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤศจิกายน 2563
127 จ้างจ้างเหมาสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
129 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
130 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
131 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
132 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
133 ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
134 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  22 ตุลาคม 2563
135 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
136 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
137 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง  16 ตุลาคม 2563
139 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 ตุลาคม 2563
141 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
142 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
143 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
144 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
145 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
146 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
147 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาล่าง-ไผ่พระ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
148 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
149 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
150 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
151 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
152 จ้างจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานรเดช1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด - ลีเล็ด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
158 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
161 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
162 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลี่ยงทางด่วน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
164 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรณ์การบริหารสวนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
165 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
166 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
167 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
168 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
169 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
171 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
173 จ้างขุดลอกคูน้ำระบายน้ำบางพรหม ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
177 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
178 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
180 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
181 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
182 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
184 จ้างเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนท 2 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
186 ซื้อดอกไม้แห้งและโอเอซีสแห้ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
187 ซื้อผ้ายืดไฮเกรด ผ้ากระจก ผ้ามุ่งโปร่ง เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุเขาราหู) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
198 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
199 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
200 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
201 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
202 ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
203 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
204 จ้างเช็คสภาพซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
205 จ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจรภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
206 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง Mitsubishi electric รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
207 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
208 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบุลุคสีม่วง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
210 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
211 วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองคลัง)  2  มิถุนายน  2563
212 ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ร.10 จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother mfc 9140con ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
215 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
216 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.10-พระบรมราชินี ขนาด 2.6X5 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
218 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
219 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
220 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
222 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
224 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
225 จ้างตรายาง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
226 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
229 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
230 ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
231 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร (ป้องกันโรคติดต่อเ่ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
232 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
233 จ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
234 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
236 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
238 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ (คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
240 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
241 ซื้อวัสดุโครงอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
243 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องสำรวจ เครื่องตบดิน (หมายเลขครุภัณฑ์ 0566-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
244 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
245 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรมาราม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
246 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
249 จ้างโครงการลอกรางคอนกรีตส่งน้ำ สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
251 จ้างทำป้ายไวนิลภาษี ขนาด 120X240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
253 จ้างจ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) Brother wt -220 mfc 6140 CON ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์พกพา ความจุ 1 TB จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
257 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
258 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
259 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
260 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
263 จ้างจ้าง เช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
264 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
267 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
269 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
272 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
274 เช็ค ช่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร 9459  2 ธันวาคม 2562
275 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  29 พฤศจิกายน 2562
276 จ้างทำเว็ปไซต์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
278 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคเรียน 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
280 จ้างทำพวงมาลา เนื่องในพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
281 วัสุดก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง  11 ตุลาคม 2562
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
283 จ้างทำพวงมาลา เนื่องพิธีบำเพ็ญกุศ,และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ตุลาคม 2562
286 จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 จำนวน 30 คนคนละ 20 บาท จำนวน 152 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
287 จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
288 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดื่อน 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2562
290 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2562
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
293 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
294 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
295 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
296 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง  24 กันยายน 2562
297 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-58-0073หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-56-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
299 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิขัย 2/2562 หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
303 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรระบบเอนกประสงค์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
304 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
306 ซื้อน้ำดื่มโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 6 โหลๆ ละ 60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
307 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
308 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 กันยายน 2562
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักงาน) จำนวน 3 ตัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
310 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 กันยายน 2562
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.2) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
317 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
320 จ้างเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
321 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
322 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-00-53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
326 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย (บางร่อนทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
328 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 กรกฎาคม 2562
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
330 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
333 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
335 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
336 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
337 ซื้อวัสดุก่่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
338 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
340 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
341 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
342 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาก ติดตั้งบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงกจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
343 จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณ รอบสถานที่จัดงาน ระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
344 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักงานปลัด แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
346 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
347 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
349 ซื้อแท่นโพเดียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
351 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
353 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมเหรียญ บัตรรับรอง เข็ม หลอดฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
354 จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
355 จ้างโครงการอาหารลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
356 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
357 ซื้อวัดสุดเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำเพลิง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
358 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณหน้าทางขึ้นโบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
359 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
361 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
362 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
363 จ้างเช็ค ซ่อม ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอีพลาสติก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
366 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (ครุภัณฑ์สำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
367 ซื้อจัดซื้อเก้าอีพลาสติก จำนว 30 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
368 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำของพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
369 จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
370 จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายเลียบถนนศรีวิชัย - บางปอ(แยกคอกวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
371 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนซอยคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2562
372 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
373 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
374 จ้างจ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
376 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
377 จ้างจ้างตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
378 จ้างเช็ค ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562