ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
2 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
6 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
7 ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
9 จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ , ชุดฝักบัวชำระ, เทปพันเกลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0028/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน 24 กุมภาพันธ์ 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
20 จ้างจ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1และสถานีสูบน้ำที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
21 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
23 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภัณฑ์ 416 53 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
24 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
29 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
30 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน 25 มกราคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
36 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
37 จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
38 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
39 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
40 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
41 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
42 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
44 ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
46 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
47 จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธันวาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธันวาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤศจิกายน 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤศจิกายน 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
60 จ้างจ้างเหมาสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
61 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
62 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
63 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
64 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
65 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563
66 ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
67 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
68 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
69 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง 16 ตุลาคม 2563
71 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 ตุลาคม 2563
73 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
74 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
75 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
76 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
77 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
78 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
79 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
80 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
81 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาล่าง-ไผ่พระ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
82 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
83 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
84 จ้างจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด - ลีเล็ด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานรเดช1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
90 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
94 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรณ์การบริหารสวนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลี่ยงทางด่วน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
97 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
98 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
101 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
102 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
103 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
104 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
105 จ้างขุดลอกคูน้ำระบายน้ำบางพรหม ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
110 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
112 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2563
113 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2563
114 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
116 จ้างเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนท 2 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
118 ซื้อผ้ายืดไฮเกรด ผ้ากระจก ผ้ามุ่งโปร่ง เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุเขาราหู) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อดอกไม้แห้งและโอเอซีสแห้ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
124 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
126 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
129 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
130 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
131 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
132 ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
133 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
136 จ้างเช็คสภาพซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
137 จ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจรภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
138 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง Mitsubishi electric รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
139 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
140 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบุลุคสีม่วง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
142 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
143 วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองคลัง) 2  มิถุนายน  2563
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother mfc 9140con ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ร.10 จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
146 ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
147 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
148 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.10-พระบรมราชินี ขนาด 2.6X5 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
150 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
152 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
153 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
156 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
157 จ้างตรายาง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
158 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
161 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
162 ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
163 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร (ป้องกันโรคติดต่อเ่ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
164 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
165 จ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
166 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
168 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
170 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ (คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
173 ซื้อวัสดุโครงอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
175 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องสำรวจ เครื่องตบดิน (หมายเลขครุภัณฑ์ 0566-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
176 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
177 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรมาราม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
179 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างโครงการลอกรางคอนกรีตส่งน้ำ สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างทำป้ายไวนิลภาษี ขนาด 120X240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2563
185 จ้างจ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) Brother wt -220 mfc 6140 CON ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์พกพา ความจุ 1 TB จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
189 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
190 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
191 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
192 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
195 จ้างจ้าง เช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
196 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
199 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
203 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
205 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
206 เช็ค ช่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร 9459 2 ธันวาคม 2562
207 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 29 พฤศจิกายน 2562
208 จ้างทำเว็ปไซต์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
210 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคเรียน 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
212 จ้างทำพวงมาลา เนื่องในพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
213 วัสุดก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง 11 ตุลาคม 2562
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
215 จ้างทำพวงมาลา เนื่องพิธีบำเพ็ญกุศ,และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ตุลาคม 2562
218 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดื่อน 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
219 จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
220 จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 จำนวน 30 คนคนละ 20 บาท จำนวน 152 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
223 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
225 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
227 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง 24 กันยายน 2562
228 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
230 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-58-0073หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-56-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
231 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิขัย 2/2562 หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรระบบเอนกประสงค์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
237 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
238 ซื้อน้ำดื่มโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 6 โหลๆ ละ 60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
240 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562
241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562
242 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักงาน) จำนวน 3 ตัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.2) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
249 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
252 จ้างเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
253 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
254 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-00-53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
255 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
258 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย (บางร่อนทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
260 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กรกฎาคม 2562
261 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
263 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
265 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
267 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
268 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
269 ซื้อวัสดุก่่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
270 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
272 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาก ติดตั้งบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงกจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
273 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
274 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
275 จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณ รอบสถานที่จัดงาน ระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
276 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
277 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
278 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักงานปลัด แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
280 ซื้อแท่นโพเดียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
283 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
285 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมเหรียญ บัตรรับรอง เข็ม หลอดฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
286 จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
287 จ้างโครงการอาหารลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
288 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
289 ซื้อวัดสุดเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำเพลิง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
291 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
292 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณหน้าทางขึ้นโบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
293 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
294 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
295 จ้างเช็ค ซ่อม ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอีพลาสติก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
298 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (ครุภัณฑ์สำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
299 ซื้อจัดซื้อเก้าอีพลาสติก จำนว 30 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำของพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
301 จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
302 จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายเลียบถนนศรีวิชัย - บางปอ(แยกคอกวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
303 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนซอยคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เมษายน 2562
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
306 จ้างจ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
307 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
308 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
309 จ้างจ้างตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
310 จ้างเช็ค ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562
311 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
312 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021