ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
3 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
4 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
6 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
7 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
8 จ้างซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมจิต-ตำบลเขาหัวควาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
9 จ้างติดตั้งโครงหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2564
13 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
17 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
18 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7  31 สิงหาคม 2564
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
24 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
25 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
26 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
27 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
28 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
29 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
30 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
31 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
32 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
34 จ้างฉีดพ่นยากำจัดปลวก อาคารสำนักงาน อาคารห้องเก็บพัสดุ อาคารห้องประชุม และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
38 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2564
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2564
42 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
46 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
48 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
51 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
59 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
72 ซื้อหินคลุก จำนวน 16 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
73 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
74 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
75 เหมาซ่อมบำรุงเครื่องเรือท้องแบน  19 เมษายน 2564
76 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
77 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
78 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
79 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
80 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
81 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
82 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบรรเทา 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
83 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
84 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-บางน้ำใส หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
85 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
86 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3  3 มีนาคม 2564
88 จ้างเหมาบุคคลเพื่อรับรองแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
89 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอม) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
91 จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
94 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
96 ซื้อหินคลุกและดินดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
98 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
99 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
100 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
101 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
102 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
106 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
107 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
108 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
109 จ้างเหมาทำเบาะรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
110 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
111 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็คๆละ 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
112 ซื้อวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูัประสบภัยน้ำท่วม(ถุงยังชืพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
113 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
114 ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
115 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
117 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
118 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)  1 ตุลาคม 2563
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
121 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
124 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส้วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
125 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
126 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 14 ตลับ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
129 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
131 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่บังแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
133 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
134 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
135 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 41-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
136 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
137 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
138 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
139 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
140 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
143 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
144 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
146 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
147 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
148 ซื้ออ่าง(ล้างจาน)อลูมิเนียมพร้อมก็อกและสายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
149 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
150 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
151 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
152 จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
153 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
154 จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรืออลูมิเนียมท้องแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
157 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
158 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
159 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
161 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
164 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
172 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
173 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
174 ซื้อวัคซีนป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด และโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (คูลเลอร์น้ำสแตนเลส และโต๊ะกินข้าวเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
180 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาเอนกประสงค์(ท่าตลิ่งชันซอย 9) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีมีผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
182 ซื้อขวดนำ้พลาสติก และสติกเกอร์ จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
183 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
189 ซื้อถังพลาสติกสำหรับเก็บน้ำ จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
190 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
191 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
192 ซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน 12 ถัง พร้อมฐานขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
193 ซื้อสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน ศ.สมช.อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
194 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
196 ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
197 ซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
198 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
200 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
203 ซื้อนำ้ยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
204 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
205 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
206 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
207 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
209 จ้างโครางการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
210 ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -ถังขยะ จำนวน 20 ถัง -ปุ๋ยใส่ต้นไม้ 8-24-24 จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
223 จ้างปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
225 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
230 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6  6 กุมภาพันธ์ 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
237 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
239 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
240 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
241 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
242 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
243 จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0063 เเละจ้างเปลี่ยนวินโดว์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
244 จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
245 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนท กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
246 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
247 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
248 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
249 จ้างเหมารับรองแบบงาน จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
250 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแดง(ท่าตลิ่งชันซอย 5) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
252 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
253 จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดดอกไม้ พร้อมค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
254 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
255 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง จำนวน 120 ชุดๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
256 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
257 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
258 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
259 จ้างขุดลอกคลองลำบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
261 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
262 ซื้อจัดซื้อถังขยะ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
263 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
264 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
266 โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3  21 พฤศจิกายน 2562
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function printers โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
268 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
269 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์วัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
272 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562