ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปี 63 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
2 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
5 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
7 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๘ ชุด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ 27 มกราคม 2563
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
11 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
12 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
13 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( ค่าตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
14 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
15 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเวทีและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
16 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
17 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(ข้าง รพ.สต.คลองปราบ-โรงรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
18 จ้างจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
19 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
20 ซื้อจัดซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1ของสำนักปลัด ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
21 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
22 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
23 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
24 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
25 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
27 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ 82-3271 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
28 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
29 ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
30 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
31 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
32 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๕ ชุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
33 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
34 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายหลังวัดคลองปราบ (ตอน 2) บ้านตลาดคลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ที่2 ต.คลองปราบ - หมู่ที่ 3 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2562
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
38 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
39 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
40 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน 6 รายการ 22 ตุลาคม 2562
41 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
42 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
43 เรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหน้านบคลองขรม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 10 ตุลาคม 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ตุลาคม 2562
45 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
46 จ้างจจัดจ้างการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
47 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ( 82-3271สุราษฎร์ธานี ) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
48 จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
51 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและขยะเปียก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
52 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม คอสะพานคลองขรม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
54 ซื้อจัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
55 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
56 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสมยศ ชูใจ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
59 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 รายการ) ซ่อมแซมห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ 4 กันยายน 2562
64 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
65 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
66 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเอนกประสงค์พับได้ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
67 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งบริเวณลานผาผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
68 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบปี ๒๕๖๒ (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้นเดียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมระยะสั้น การทำพิซซ่าขนมปัง การทำแซนดิ์วิช การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้ามะหยี่ และการทำของรับไหว้ในพิธีมงคล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
72 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถหกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
75 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
76 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
77 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
78 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
84 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
85 จ้างจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 (จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอีพร้อมผ้าคลุม โต๊ะ เวทีอาสนะสงฆ์ อาสนะสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์พิธีสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
87 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุกระถางคอนกรีตตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
90 จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิกอปพร ปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
92 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
95 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
96 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ 10  มิถุนายน  2562
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรภายในตำบลกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
101 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
102 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
104 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
106 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
107 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ 14 พฤษภาคม 2562
108 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
110 ซื้อจัดซื้อโครงการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
112 จ้างเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
114 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
115 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
116 เช่าจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์และเก้าอี้ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
117 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
118 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติกขนาดกว้าง 140 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
120 จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 82-3271 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
121 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
122 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท็งค์เหล็กบรรจุน้ำสำหรับบรรทุกรถ 4 ล้อ ใหญ่ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร เหล็กหนา 2.50 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
124 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
125 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562