ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
3 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
5 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
6 หลอดไฟฟ้าและสตาร์ทเตอร์ จำนวน 22 ชุด 26 มีนาคม 2563
7 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
10 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา 19 มีนาคม 2563
11 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
12 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
13 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
14 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
16 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
17 วัสดุก่อสร้าง 4 มีนาคม 2563
18 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
19 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
23 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
24 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า -ออก ศพด.บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
27 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
28 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
29 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
30 จ้างทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
31 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
32 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2562
36 จ้างบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
37 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
38 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
39 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 630-57-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
40 จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
41 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ ติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
42 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
43 จ้างเช่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
46 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
47 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 30 ตุลาคม 2562
48 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
49 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
50 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
51 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
52 ก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ 22 ตุลาคม 2562
53 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
54 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
55 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
56 จ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
57 จ้างทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
58 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
59 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
60 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
61 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 11 กันยายน 2562
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
63 เครื่องสำรองไฟ ขนาด1KVA 9 กันยายน 2562
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งกรูด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
69 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
70 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
71 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
73 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
74 ซื้อเก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
79 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
81 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัดประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
82 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร 31 กรกฎาคม 2562
83 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
86 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
95 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
96 ก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10  มิถุนายน  2562
97 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
98 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๙๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
99 ซื้อผ้าผูกตกแต่งสถานที่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
101 ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ (แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
103 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
106 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
108 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
109 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 29 เมษายน 2562
111 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
112 จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำคูตาปาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โตนยายแหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
116 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
117 จ้างเหมารถแม็คโฮร์ขนาดหนักขุดลอกหน้าฝายโตนยายแหวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562