ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
4 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
5 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า -ออก ศพด.บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
7 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
8 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
10 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
11 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
12 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
13 จ้างทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2562
17 จ้างบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
18 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
19 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 630-57-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
20 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
21 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ ติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
22 จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
23 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
24 จ้างเช่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
27 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
28 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 30 ตุลาคม 2562
29 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
30 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
31 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
32 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
33 ก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ 22 ตุลาคม 2562
34 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
35 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
37 จ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
38 จ้างทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
39 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
40 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
41 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 11 กันยายน 2562
42 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
44 เครื่องสำรองไฟ ขนาด1KVA 9 กันยายน 2562
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งกรูด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
50 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
52 ซื้อเก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
53 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
56 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
60 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
61 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัดประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร 31 กรกฎาคม 2562
64 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
66 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
68 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
76 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
77 ก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10  มิถุนายน  2562
78 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
79 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๙๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
80 ซื้อผ้าผูกตกแต่งสถานที่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
82 ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ (แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
83 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
84 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
87 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
88 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
90 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 29 เมษายน 2562
92 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
93 จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำคูตาปาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โตนยายแหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
97 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
98 จ้างเหมารถแม็คโฮร์ขนาดหนักขุดลอกหน้าฝายโตนยายแหวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562