ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
2 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
3 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
6 จ้างโครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
7 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
8 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
9 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
10 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
11 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
12 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยโกรกกราก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
13 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองพา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
14 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
15 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
17 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
18 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 กันยายน 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๒ (หน้ากากอนามัย ชนิด 3M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
22 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา 11 กันยายน 2563
23 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
25 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
26 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขเครื่อง 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
30 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
31 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
32 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
34 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
35 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
37 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ 6 สิงหาคม 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
40 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
42 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
43 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
47 จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
52 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
53 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันไฮสปีด 2 ที เพื่อไว้ใช้สำหรับกิจการของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
54 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
55 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
56 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
58 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
61 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
62 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
63 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
64 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
65 จ้างจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
67 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟและฝาครอบบ่อ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
70 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
71 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
73 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
74 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
75 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
76 ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
77 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
79 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
80 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
81 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
83 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
84 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 8  มิถุนายน  2563
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง หมายเลข 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
86 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
87 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
88 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
89 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
90 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขน 194 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
94 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
95 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
96 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
97 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
98 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
99 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
102 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
103 จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
104 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
105 จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
106 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
107 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
108 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
109 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
110 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
111 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
112 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
114 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
115 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
116 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทต้นไม้ทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
118 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
119 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยรัตนนิพนธ์และริมทางหลวงสาย 41) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
120 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
121 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
122 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
123 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
124 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งยาม อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
125 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
126 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
127 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
131 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
133 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 เมษายน 2563
134 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 เมษายน 2563
135 ซื้อวัสดุประปา Timer เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
136 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
137 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
138 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
140 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
141 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
142 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
143 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
144 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
145 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
146 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
147 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 เมษายน 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท (เจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
152 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทิ้งหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
153 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
154 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
159 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
162 ซื้อวัสดุระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
163 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามภารกิจของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
165 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. (เปลี่ยนไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
166 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
167 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
169 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
170 จ้างปรับปรุงถนนซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
175 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลึกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
176 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.วอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
178 จ้างเหมาขุดบ่อรับน้ำดิบและปรับแต่งทางลงโรงสูบน้ำ ระบบประปาบ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
179 จ้างปรับปรุงถนนซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
180 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
181 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
182 จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
183 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2563
184 จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 27 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
186 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
187 จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
188 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
189 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
190 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
191 ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
192 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
193 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
194 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
195 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 20 มีนาคม 2563
196 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
197 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
198 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
199 จ้างปรับปรุงถนนซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
200 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
201 จ้างปรับปรุงถนนซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
202 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
203 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
204 จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
205 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
206 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
207 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
208 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
209 จ้างจัดหาแก็สหุ้งต้ม (LPG) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
210 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
213 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
214 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
215 จ้างซ่อมกล้อง CCTV อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
217 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
218 จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
219 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง 5 มีนาคม 2563
220 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
221 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
222 จ้างเหมาจัดทำฐานวางเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
223 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
224 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
225 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
226 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 12 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
227 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟบริเวณทางเข้า อบต.คลองพาและหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
228 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 11 (สะพาน 2 - แนวเขตอุทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
229 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
230 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ของ ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
232 เหมาจัดทำป้ายไวนิล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์ 2 มีนาคม 2563
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
234 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
235 จัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศพด.บ้านคลองพา 2 มีนาคม 2563
236 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
237 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
238 จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
239 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
240 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
241 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
242 ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563
243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563
244 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
245 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
246 จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
247 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
250 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
251 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
252 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
254 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซื้อถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซื้อเต็นท์โค้งพร้อมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
258 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
262 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การทำพวงหรีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
266 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การผูกผ้าประดับและการทำขนมครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
273 จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
274 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
276 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
277 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย (การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
278 วัสดุหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 7 มกราคม 2563
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
280 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
281 จ้างปะรถเกรด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
282 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
285 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
287 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
288 จ้างขุดฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
289 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
290 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
291 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
292 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
293 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
294 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
295 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
296 จ้างรื้อถอน ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลคลองพา ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
297 จ้างเหมาซ่อมกล้อง CCTV ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
299 จ้างเหมาปรับแต่งคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
300 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-2 และหมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
301 จ้างจัดสถานที่และอาหารว่างในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
302 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
303 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์เสริมของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
304 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเรซ่ินสไปซิ่งคิดและสาย FD-CV 0.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
305 จ้างขุดปรับแต่งคูระบายน้ำ ซอยฤทธิพร 1 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
306 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเขากอม (ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
307 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กบ้านขวัญพัฒน์ 29 พฤศจิกายน 2562
308 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
309 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
310 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
311 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
312 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้แจ้งเตือนบริเวณทางข้ามรถไฟ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
315 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
316 จ้างเหมาจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
317 จ้างจัดทำตรายางของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
318 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
319 จ้างเหมาขุดแต่งคูระบายน้ำ ซอยพ่อหลวงสร้วง และซอยมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
320 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
321 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
322 ซื้อลูกลอยเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
323 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
325 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
327 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทเสาธงอลูมิเนียมหัวบัวและธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
330 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยาเช็ดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
332 ซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในงานระบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
334 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
335 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
336 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
337 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานติดตสมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
338 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
339 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
340 จ้างซ่อมแซมถนนสายในหุบ(สำนักสงฆ์ไทรทอง - ที่ทำการอุทยาน) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
341 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง 10 ตุลาคม 2562
342 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
343 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
344 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
345 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
346 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
347 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
348 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
349 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านวาตภัย หมู่ที่ 2,6 และหมู่ที่ 12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
350 จ้างชุดลอกและกำจัดส่ิ่งกีดขวางทางน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ทล.41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
352 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
353 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
354 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
355 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
356 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
357 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
358 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
359 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
360 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
361 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
362 จ้างซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
363 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
364 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
365 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
366 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
367 จ้างซ่อมแซมถนนในเขต ม.7 (ซอยเจ๊ฉิม) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
369 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
371 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ริมทางหลวง 4259 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
372 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยนาพรุ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
373 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สี่แยกคลองจา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
374 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
375 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
376 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
377 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
378 จ้างจัดหาวัสดุอุุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
379 จ้างซ่อแมซมถนนสายกลาง(สี่แยก- คลองตลิ่ง) หมู่ที่่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
380 จ้างซ่อมแซมถนนซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
382 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
383 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
385 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
386 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
387 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
388 จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมอบรมโครงการขับขีปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
390 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
391 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
392 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทหม้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
393 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชอง ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
394 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
395 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
396 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
397 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
398 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
399 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 4 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
400 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
401 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261 CL HL-3170/MFC-9140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
402 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
403 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
404 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
405 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
407 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
408 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
409 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
410 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
411 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ซอยหนองบอน หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
412 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 และซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
413 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
414 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าชนะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
415 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
416 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
417 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
418 จ้างซ่อมถังต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
419 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
420 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
422 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา 8 กรกฎาคม 2562
423 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา 8 กรกฎาคม 2562
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
426 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
427 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
428 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
429 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
430 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ (กรณีใช้ฐานรากเดิม) ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2562
431 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
432 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (รร.สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
433 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
434 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.หอถังแชมเปญ ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26  มิถุนายน  2562
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
437 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001,442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
438 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
439 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
440 จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
441 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
442 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
443 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
444 จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
445 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
446 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
447 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
448 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
449 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
450 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด สาขาหลังสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
453 ซื้อผ้าม้วนสีเหลือง , สีขาว เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
455 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
457 จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
458 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
459 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
460 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
461 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
462 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
463 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
464 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
465 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
466 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
467 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ ตอน 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
468 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2562
470 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ และ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
471 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
472 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ระวังสะพานชำรุด ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
473 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
474 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
475 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
476 จ้างจัดทำป้ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
477 จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
478 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
479 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง (หินใหญ่) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
480 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
481 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
482 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
483 ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
484 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
485 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดให้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
486 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
487 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
488 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
490 จัดทำเว็บไซด์สำหรับหน่วยงาน ของ อบต.คลองพา 5 มีนาคม 2562
491 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
492 ซื้อวัสดุวทิยาศาสรต์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
493 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
494 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
495 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
496 จ้างจัดสถานที่และจัดหาน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562