ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
2 ซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
4 จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
5 ซื้อจัดซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
6 จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปาสำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
9 ซื้อมาตรวัดน้ำสำหรับติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
10 ซื้อสายยางอ่อน พร้อมเข็ดขัดรัดท่อ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปีเตอร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
15 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
16 จ้างตรวจเช็ดตามระยะทาง รถตักหน้า ขุดหลัง (หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (ยีโบล์ทเหล็กหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (สวิงเช็ควาล์ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
19 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (คันหมายเลขทะเบียน กข 1421 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมป้ายจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
22 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สำหรับโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าจอแบบทัชสกรีน (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
25 จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
27 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง สำหรับโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
28 เช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมพัดลม และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะจำนวน 10 ตัว เก้าอี จำนวนอ 50 ตัว เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
29 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่แวะพัก สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
31 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
32 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล และโปสเตอร์ ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นจัดงานเมาลิดตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
36 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
37 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๔๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
39 จ้างบรรจุน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
40 จ้างจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
41 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทานและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
43 จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ พร้อมพานพุ่มดอกไม้ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
44 ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
45 ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
49 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
52 จ้างทำป้ายสำหรับสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
57 จ้างจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
59 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 29 ตุลาคม 2563
60 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
61 โครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ 26 ตุลาคม 2563
62 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ 22 ตุลาคม 2563
63 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
65 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
66 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ 21 ตุลาคม 2563
67 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบไฟและแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 และ กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 16 ตุลาคม 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2563
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
72 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 29 กันยายน 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 29 กันยายน 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร 29 กันยายน 2563
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
76 จ้างปรับปรุง ดัดแปลง ประตูห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
77 จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
82 จ้างขออนุมัติจัดเหมาทำของที่ระลึก และป้ายชื่อ (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
83 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
84 จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด้กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกล้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
85 ซื้อครุภัณฑ์คมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
86 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
87 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
92 ซื้อถังกรองทราย ตามแบบมาตรฐาน ระบบประปา ขนาด ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
95 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
96 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
98 โครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา 14 กันยายน 2563
99 จ้างเหมาจัดกระจาดพร้อมรถแห่ วัดนางย่อน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารท เดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
100 จ้างเหมาจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่วัดบ้านเตรียม โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
102 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ โดยวิธีคัดเลือก 11 กันยายน 2563
103 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง สำหรับ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
104 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำบ่อบาดาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
108 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
109 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน , เก้าอีทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
111 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
112 จ้างซ่อมแซมเรือตรวจการณ์และพ่วงลากเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ 027-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
113 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อกลม คสล. ขนาด 80 x 100 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
117 ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
118 จ้างจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) พร้อมวิธีการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2563
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือกใยยักษ์ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมโป๊ะทุ่นลอยน้ำ (ท่าอินเนีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
121 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.คุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูปดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
123 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
124 ซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
128 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
129 ซื้อผงหมึก TONER NPG -67 BLACK สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
130 จ้างจัดทำป้ายจราจร พร้อมเสา คลล. พร้อมติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อของงประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำพพลาสติกขนาด 1000 ลิตร จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
133 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 1421 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาสายหลัก จำนวน 6จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
135 จ้างจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
136 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
137 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2563
138 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) เทอม1/2563 3 กรกฎาคม 2563
139 จ้างตกแต่่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
140 จ้างซ่อมแซมกระจกภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
141 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
142 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
143 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อรองรับการติดตั้งให้กับประชาชนผู้มาขออนุญาตใช้้น้ำประปา ของ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อกลม สำหรับวางทางระบายน้ำในซอยคลองแห้งแยกขวา หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาของ อบต.คุระ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
146 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
147 ซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
149 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
150 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
151 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
152 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
156 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
158 จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
159 ซื้อเครื่องบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
160 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
161 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
162 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิทางหน้าผาก (เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
163 ซื้อชุดดับเพลิงและเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
166 ซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 27 เมษายน 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
169 ซื้อเจลล้า่งมือแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการควบคุมเฝ้าระวังการป้องกันโรคโควิค-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
170 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
171 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา ซอยบ้านสวนใหม่-อ่อนศรีแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดเพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
173 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
174 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
175 ซื้อถังน้ำพลาสติกป้องกันภัยแล้งขนาด 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ 10 เมษายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
180 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
181 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
182 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
186 จ้างแพขนานยนต์สำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ( เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
187 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
189 จ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
190 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
191 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้ สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
192 จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
193 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก Toner NPG-๖๗ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
194 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (จัดทำท่องวงช้าง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
197 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย 3 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
200 เวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
201 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟัตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สำหรับซ่อมแซมน้ำประปาสายหลัก 5 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
203 จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งและทางลง ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือ ซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
205 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
206 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
209 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
214 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
215 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
216 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. 16 มกราคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
221 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
222 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์บริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลคุระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
223 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 8 มกราคม 2563
224 จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
225 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมติดตั้งและจัดตกแต่งซุ้ม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการงานวันแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
226 จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
227 ซื้อของรางวัล,ของขวัญชุดการแสดง,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดบูธ,สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
228 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิลประกาศ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
229 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
230 จ้างจัดสถานที่ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
231 จ้างจัดรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
232 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเมาลิดอำเภอคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
233 จ้างติดตั้งไฟฟ้า,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ สำหรับงานเมาลิดอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
234 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองคณะเข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
235 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
237 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562
238 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
239 จ้างจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น CD,เมาส์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
241 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา (ซ่อมฝาท้ายกระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
242 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยตาสาคร หมู่ที่ 12 ,ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 และซอยป้ายเขต หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
243 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี)สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
245 จ้างจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
246 ซื้อกรอบรูปและถุงแก้ว สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
247 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (เปลี่ยนซีลเพลาเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
248 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
249 จ้างซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
251 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
252 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
254 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM) สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
256 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
257 ซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
260 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(คันหมายเลขทะเบียน 1กญ3018 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สักนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
266 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
267 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
268 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อวัสดุประปา (ลูกลอยก้านตรง ขนาด 2 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
274 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กนม 356 พังงา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
275 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
276 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
277 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
278 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
279 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสารประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
281 จ้างทำถ้วยรางวัล,สายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
282 จ้างทำป้ายไวนิล,รถแห่,CD สปอร์ตรถแห่ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
283 จ้างจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
284 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
285 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
286 จ้างเหมาบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ อบต.คุระ (www.kura.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
288 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
289 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
290 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2021