ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
2 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
3 ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
4 จ้างเหมาจัดตกแต่งไฟฟ้าภายในงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
5 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1 พฤศจิกายน 2562
7 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
8 เช่าเก้าอี้ เต็นท์ โต๊ะ เวทีพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้งระบบแสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ตุลาคม 2562
10 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
11 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 30 ตุลาคม 2562
12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กค 7064 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
13 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
14 จ้างทำพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเเละน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
15 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562