ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ตามเเผนปฎิบัติการ ตะกั่วป่า เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
3 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
4 ซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมและการแสดง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
5 จ้างเหมาประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
6 จ้างเคลื่อนย้ายร้านค้าเหล็ก สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
7 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
8 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
9 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
10 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
11 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
12 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
13 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
14 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
15 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
17 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๘๔๕๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
18 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
19 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเวที โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
20 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
21 จ้างเหมาตกแต่งเรือประกอบพิธี โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
22 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
23 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
24 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
25 จ้างทำพวงมาลา ตามโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
26 เช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ ใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
27 เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง เเละติดตั้งระบบ เเสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
28 ซื้อดอกกุหลาบ เพื่อใช้ในโครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
29 จ้างจ้างตกเเต่งสถานที่ จัดงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
30 ซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมสวนอนุสรณ์สถานสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
32 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 166 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
33 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานรำลึกสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
35 จ้างทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธันวาคม 2562
37 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รายการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS TRACKING) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยวิเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
40 ซื้อผ้าประดับตกแต่ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
48 จ้างงานเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
49 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำประปา หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
50 จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน 80-3191พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
51 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 8371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี(PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ซอยน้ำตกบ่อหิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 18 พฤศจิกายน 2562
53 จ้างตกเเต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
54 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
55 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
56 จ้างเหมาจัดตกแต่งไฟฟ้าภายในงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
57 ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
58 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
59 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
60 เช่าเก้าอี้ เต็นท์ โต๊ะ เวทีพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้งระบบแสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
61 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1 พฤศจิกายน 2562
62 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
63 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ตุลาคม 2562
64 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
65 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 30 ตุลาคม 2562
66 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กค 7064 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
67 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
68 จ้างทำพานดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเเละน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
69 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
70 เช่าอาคารสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
71 ซ่อมท่อเมนต์ประปา บางนาว - บางปลิง หมู่ที่ 6 12  มิถุนายน  2562
72 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคแบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 80-4899 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562