ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
3 จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
5 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
6 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
7 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
8 จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
9 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
10 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
12 ก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ 14 กรกฎาคม 2563
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
17 จ้างรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสะพานนาใต้ หมู่ที่ 5- 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
19 จ้างซ่อมท่อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
24 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
25 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
26 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
29 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
30 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
31 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิถุนายน  2563
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก/ยางไน/ยางขอบ)สำหรับรถบรรทุกน้ำฯหมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
34 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2563
35 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2563
36 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
37 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มิถุนายน  2563
38 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
39 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ด้านปฏิบัติงานอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
40 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
41 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  มิถุนายน  2563
43 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
44 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2563
47 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
48 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
51 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
54 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
55 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
56 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
57 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 15 พฤษภาคม 2563
58 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
63 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
66 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
67 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
71 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
72 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า -2019หรือโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
73 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
74 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
75 จ้างซ่อมแซมยกกระบอกไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
76 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
78 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) 20 เมษายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
83 ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อน และกิจกรรมทำความสะอาดของรถบรรทุกขยะ งานเก็บกวาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
84 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
85 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
88 ซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED 100 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
90 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด สายทางคลองหินขาว - นบปราบ(ช่วงหลังดับเพลิงเทศบาล-หน้าฝายสวนนายเมศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
96 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย1/5 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
100 จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
101 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14 24 มีนาคม 2563
102 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
103 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
104 จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
106 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
108 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
109 ก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย 12 มีนาคม 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
115 ซื้อแบตเตอรี่ 135 รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
116 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
117 จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
118 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
119 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 2 มีนาคม 2563
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป้าเอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
122 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
124 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
126 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
127 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
131 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมด้านอัคคีให้กับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
134 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
135 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
136 ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
137 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
138 ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
140 วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12? 22 มกราคม 2563
141 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
142 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
143 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
146 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มระบายสี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
147 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
148 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
149 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ปรจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
150 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
151 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
154 ซื้อหมึก HP 728 300 ml. BK. F9J68A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
155 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
156 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
157 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
158 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
160 บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 28 พฤศจิกายน 2562
161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 28 พฤศจิกายน 2562
162 ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 28 พฤศจิกายน 2562
163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 3(ต่อจากโครงการเดิม) 28 พฤศจิกายน 2562
164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง(นาเกลือ) หมู่ที่ 7 28 พฤศจิกายน 2562
165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 28 พฤศจิกายน 2562
166 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 28 พฤศจิกายน 2562
167 จ้างซ่อมชุดตัวถังอัดขยะ และชุดรางรับน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
169 จ้างต่อสัญญาการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
170 จ้างเชื่อมบันไดยืนท้ายรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
171 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
172 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีประสบภัยพิบัติ(เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
173 จ้างเหมาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
174 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
175 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
176 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล(หมู่ที่ 3-1) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
178 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
179 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
180 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
181 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
182 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
183 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
184 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
185 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
186 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
187 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
188 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
189 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
190 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
191 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
192 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
193 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
194 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
195 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
196 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
197 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
198 จ้างทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
199 จ้างก่อสร้างเสา - คานเหล็กกั้นรถบรรทุก ถนนรอบหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 และซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
200 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
201 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง(สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
203 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
204 ซื้อโครงฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
206 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
207 จ้างเช่าเรือโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
208 ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่ขยะ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
209 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
210 จ้างเช่าเหมาถังอากาศสำหรับดำน้ำพร้อมตะกั่ว โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
211 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
212 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
214 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
215 จ้างทำป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
216 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
224 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
225 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
226 ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
227 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
228 เคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ 2 กันยายน 2562
229 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
230 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
231 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
232 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
233 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
234 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
235 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
236 จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
237 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
238 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
239 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
240 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
241 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
242 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
243 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
244 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
245 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
246 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
247 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
248 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
249 จ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
250 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
251 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
253 จ้างเชื่อมชุดตัวถังอัดขยะและรางน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
254 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมกรงเหล็กใส่แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
255 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิคและแป็บเหล็กไฮดรอลิคหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
256 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
257 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
258 จ้างทำป้ายพาสวุ๊ด (ติดสติกเกอร์) พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60X3.00 เมตร พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
260 ซื้อวัสดุเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการให้แก่สมาชิก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
261 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา ตำบลคึกคัก ครั้งที่ 24/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
262 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
263 จ้างป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
264 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
265 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
266 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
268 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
269 ซื้อไฟฉาย ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
270 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
271 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
272 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 12  มิถุนายน  2562
273 ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
275 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
276 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
277 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กข 5651 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
278 ซื้อโพเดี้ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 4040110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
279 ซื้อธงสัญญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ/ผ้าระบาย(สีม่วง/เหลือง)/พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราขสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
281 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
282 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
283 ซื้อธงสัญญลักษณ์ ร.10/ธงชาติ/ผ้าระบาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
284 ซื้ออาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
285 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
286 จ้างซ่อมท่อไฮดรอลิคและสลักฝายกกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
287 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
288 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
289 จ้างจัดจ้างทำป้ายสำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
291 อาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 3 พฤษภาคม 2562
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
293 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
294 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
295 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
298 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
299 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
303 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ สำหรับใข้ในงานกิจการป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
304 ซื้ออุปกรณ์โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
306 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
307 รถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู 19 เมษายน 2562
308 ซื้อยางบริดสโตน 256/65/17 BS684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2562
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
311 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
312 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
313 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
315 ซื้อจัดซื้อหินคลุกขนาด 2x2 จำนวน 24 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
316 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
317 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบต่าง ๆ สำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2562
319 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
320 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
321 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
323 จ้างซ่อมระบบครัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
324 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562