ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างบริการติดตั้งเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
3 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
5 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
6 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
7 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
8 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
11 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
13 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
14 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) 29 ธันวาคม 2563
15 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
16 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
18 จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
19 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
20 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
21 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
22 จ้างซ่อมแซมคอมแอร์รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
23 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์เด็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
24 จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
25 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2563
26 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
27 เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
28 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
29 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
30 จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
31 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
32 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
33 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
35 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
36 จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
37 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
38 จ้างจัดจ้างติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
40 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
41 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
42 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
43 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
44 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
45 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
46 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
48 ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
49 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
51 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
52 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
53 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
54 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
55 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
60 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อตลับหมึก Prinronix Ribbon Extended P700/P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2563
68 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
69 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 3,325 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
70 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาผิด ข้างสุเหร่า ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 125.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
71 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยว 26  มิถุนายน  2563
72 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
73 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบางจัน - บ้านเจ้าขรัว ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,625 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
74 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน ทั้งสองข้างความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 4,900 เมตร หมู่ที่ 3 -6 บ้านนา - บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
76 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ หมู่่ที่ 3 บ้านนา ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
84 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 63,147 ถุง ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
85 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
86 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
87 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
96 ซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนขนาด 200 ซีซี จำนวน 21,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
98 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง 13 พฤษภาคม 2563
99 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง 13 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อโพเดียม จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
102 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
107 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
108 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
109 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่บี หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
110 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
111 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
112 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
114 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
120 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
121 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
123 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
126 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
127 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
128 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
129 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
130 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
131 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
135 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
136 ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
138 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านทองหลาง - บ้านไร่บี หมู่ที่ 4/ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
139 จ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
140 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
141 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
142 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
143 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
144 จ้างจัดจ้างติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
145 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
146 จ้างจัดจ้างตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการ พร้อมประดับผ้าและดอกไม้รวมเต็นท์โค้ง คลุมเวที โครงการจัดงานเมาลิดตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
147 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
148 ซื้อโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
149 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
150 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนสายบ้านบางจัน-บ้านเจ้าขรัว หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
151 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
152 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
153 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
154 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
155 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
156 จ้างโครงาการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด หมู่ท่ี่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
157 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
158 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
161 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
162 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2562
163 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนซอยอ๊าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤศจิกายน 2562
169 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
170 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมเวที เครื่องเสียงและไฟประดับ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
173 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายนาหลวง-บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
175 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
176 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
177 โครงการอาหารเสริมนม 25 ตุลาคม 2562
178 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ตุลาคม 2562
179 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 25 ตุลาคม 2562
180 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 21 ตุลาคม 2562
181 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
182 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
183 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
184 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๔เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
185 จ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
186 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๖๗๕๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
187 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
188 ซื้อชุดไทยทาน โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
189 จ้างเหมาทำชุดหมับและขบวนนางรำ โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
190 ซื้อเก้าอี้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
191 ซื้อโต๊ะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
192 จ้างจัดทำนิตยสาร พังงา ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
193 ซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
194 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งกองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
195 จ้างเหมาทำสนามตลอดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
196 ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโพนดิจิตอลและอุปรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
197 จ้างรถบัสปรับอากาศชั่นเดียวไม่น้อยกว่า๓๒ ที่นั่งในการเดินทางในโครงการประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
201 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนภายในตำบลหล่อยูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
202 จ้างเหมาบริการจัดทำสนาม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
203 จ้างเช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
204 จ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่กองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
205 ซื้อเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
206 ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
207 ทำสูจิบัตรการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง 2 สิงหาคม 2562
208 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
211 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
214 ซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่๑-๑๐ ตำบลหล่อยูง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
216 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
217 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
219 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมขบวนแห่โครงการวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
220 ซื้อสารเคมีโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
223 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๔๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  มิถุนายน  2562
225 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  มิถุนายน  2562
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
229 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
230 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
231 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่๙ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
232 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต. หล่อยูง สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่๓ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
233 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
234 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
235 ซื้ออินทผาลัมโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
236 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
237 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) พัดลมโครงติดฝาผนังพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2562
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2562
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
242 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถมหินคลุก สายซอยหลงหนาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
243 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
245 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
246 จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
247 จ้างเหมาค่าปรับสนาม โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
248 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหัวตลิ่ง (ท้ายสวนยางนายฉิ่งฉ่อง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
249 จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
250 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15 มีนาคม 2562
251 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15 มีนาคม 2562
252 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
254 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 11 มกราคม 2021
255 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 11 มกราคม 2021
256 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021
257 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021