ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
3 จ้างทำตราประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
5 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายสำหรับเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
6 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
7 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
8 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-25670 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
10 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
11 จ้างติดตั้งกันสาดน้ำฝน ที่ LQ ( Local Quarantine ) อบต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
12 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
13 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2564
14 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
17 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
18 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
19 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
20 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
21 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
22 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
23 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
24 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2564
25 จ้างวัสดุเเละอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
26 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
27 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
28 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
29 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
30 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีี่ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
31 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
32 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
33 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
34 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีคัดเลือก  18 พฤศจิกายน 2564
35 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักกันประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
36 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  17 พฤศจิกายน 2564
37 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
38 จ้างเหมาทำอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
39 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พัังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
40 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะมิตซูไทนทัน หมาบยเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
41 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน(LQ Local Quarantine) หมู่ที่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
43 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
44 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
45 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
46 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
47 จ้างเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
48 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน ตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค 64 ? 21 ต.ค 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
49 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
50 จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
51 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
52 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
53 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
54 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
55 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อรชา ใบลาภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
56 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อัตดูฮา ละไม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
57 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานการเงินเเละบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
58 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
59 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
60 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
61 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สิทธิพงษ์ ภูมิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
62 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
63 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
64 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
65 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานด้านเเผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
66 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
67 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
68 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านชุมชน หมู่ที่ 8 สามเเยกโรงเรียนบ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
69 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ ศาลาเกษตร บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
70 จ้างค่าอาหารเเละเเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักตัวตำบลหล่อยูง ณ ศูนย์จริยธรรม มัสยิดบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
71 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2564
72 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
73 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
74 จ้างเต็นท์ โต็ะ เเละเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หล่อยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
75 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
76 ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
77 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
78 จ้างค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
79 ซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
80 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
81 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันให้กับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
82 ซื้อวัสดุใช้สำหรับในการทำความสะอาดเเละใช้ในการป้องกันเเละรักษศาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อให้กับสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
83 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
84 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
86 ซื้อกล่องใส่เเฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
87 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  8 กันยายน 2564
88 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
89 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับให้ผู้กักตัว ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
90 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัว(บ้านตาจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
92 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
97 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
98 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภานในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
99 ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
100 ซื้อเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์ แตรลมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รถหมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
101 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกรถกระเช้าคันเก่า ทะเบียน 80-3047 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
102 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง รถทะเบียน 80-6922 พังงา (รถกระเช้าคันใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
103 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลังรถยนต์ราชการทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
104 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
105 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
106 ซื้อกล้องบันทึกหน้า - หลัง พร้อมติดตั้ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 6752 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
107 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านในหยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
108 ???????????????? CCTV ???????????? ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
109 ??????????????????????? A4 (???????) ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
110 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  12 สิงหาคม 2564
111 จ้างเหมาทำแบบบล็อคเสาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
113 ????????????????? (?????????) ??????????????????  11 สิงหาคม 2564
114 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
115 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
116 ซื้อเตียงเหล็ก สำหรับให้ผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
117 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
121 ซื้อกล้องบันทึกวิีดีโอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
122 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
123 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
125 จ้างจ้างเทฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
126 จ้างเหมาเก็บสายไฟ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
127 ซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดวางหลักเขตที่ดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อเครื่องสำรอง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
130 จ้างเหมาปรับถมพื้นที่พร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
132 ซื้อชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
133 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
134 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
135 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
136 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
137 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา (ซ่อมกระปุกพวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
138 จ้างเหมาโครงการ Clearing หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
139 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (พรทิพย์ ฟุ้งฟ้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
141 ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย คอกเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุไซโคลน ยาอาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
143 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้าน ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
144 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้านประพัฒน์ฟาร์ม) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
145 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
146 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
147 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
148 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
154 ซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 2 บ.ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
156 จ้างทำขาเหล็กรองถังน้ำ หมู่ที่ 1-10 ต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
158 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED และโคมไฟขาสปริง (1x40w) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
159 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
160 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
162 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2564
164 จ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
165 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
169 จ้างบริการติดตั้งเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
170 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
171 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
172 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
174 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
175 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
176 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
177 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
178 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
179 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
180 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
181 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
182 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
183 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
184 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
185 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
186 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง)  29 ธันวาคม 2563
187 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
188 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
190 จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
191 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
192 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
193 จ้างซ่อมแซมคอมแอร์รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
194 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
195 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์เด็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
196 จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
197 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2563
198 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
199 เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
200 จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
201 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
202 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
203 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
204 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
205 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
207 จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
208 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
209 จ้างจัดจ้างติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
210 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
211 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
212 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
213 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
214 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
215 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
216 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
217 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
218 ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
219 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
220 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
221 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
223 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
224 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
225 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
226 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
227 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
229 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
230 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
234 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
236 ซื้อตลับหมึก Prinronix Ribbon Extended P700/P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
237 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
240 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
241 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาผิด ข้างสุเหร่า ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 125.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
242 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยว  26  มิถุนายน  2563
243 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน ทั้งสองข้างความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 4,900 เมตร หมู่ที่ 3 -6 บ้านนา - บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
244 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
245 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบางจัน - บ้านเจ้าขรัว ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,625 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
246 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 3,325 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
247 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ หมู่่ที่ 3 บ้านนา ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
256 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 63,147 ถุง ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
257 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
258 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
259 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
261 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
268 ซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนขนาด 200 ซีซี จำนวน 21,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
270 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
271 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
272 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
273 ซื้อโพเดียม จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
274 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
279 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
280 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
281 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
282 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
283 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่บี หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
284 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
286 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
287 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
288 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
289 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
291 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
292 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
293 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
295 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
298 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
299 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
300 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
301 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
303 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
305 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
307 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
308 ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
309 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
310 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านทองหลาง - บ้านไร่บี หมู่ที่ 4/ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
311 จ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
312 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
313 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
314 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
315 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
316 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
317 จ้างจัดจ้างตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการ พร้อมประดับผ้าและดอกไม้รวมเต็นท์โค้ง คลุมเวที โครงการจัดงานเมาลิดตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
318 จ้างจัดจ้างติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
319 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
320 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
321 ซื้อโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
322 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
323 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
324 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
325 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนสายบ้านบางจัน-บ้านเจ้าขรัว หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
326 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
327 จ้างโครงาการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด หมู่ท่ี่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
328 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
329 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
330 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
333 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
334 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
335 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
337 ซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
338 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนซอยอ๊าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
341 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมเวที เครื่องเสียงและไฟประดับ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
342 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
344 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
345 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายนาหลวง-บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
347 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
348 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
349 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  25 ตุลาคม 2562
350 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25 ตุลาคม 2562
351 โครงการอาหารเสริมนม  25 ตุลาคม 2562
352 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  21 ตุลาคม 2562
353 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
354 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
355 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
356 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๔เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
357 จ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
358 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๖๗๕๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
359 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
360 จ้างเหมาทำชุดหมับและขบวนนางรำ โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
361 ซื้อชุดไทยทาน โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
362 ซื้อโต๊ะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
363 จ้างจัดทำนิตยสาร พังงา ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
364 ซื้อเก้าอี้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
365 ซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
366 จ้างเหมาทำสนามตลอดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
367 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งกองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
368 ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโพนดิจิตอลและอุปรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
369 จ้างรถบัสปรับอากาศชั่นเดียวไม่น้อยกว่า๓๒ ที่นั่งในการเดินทางในโครงการประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
373 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนภายในตำบลหล่อยูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  5 สิงหาคม 2562
374 จ้างเช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
375 ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
376 จ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่กองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
377 ซื้อเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
378 ทำสูจิบัตรการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง  2 สิงหาคม 2562
379 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
380 จ้างเหมาบริการจัดทำสนาม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
382 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
385 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
386 ซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่๑-๑๐ ตำบลหล่อยูง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
388 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
389 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
390 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
391 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมขบวนแห่โครงการวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
392 ซื้อสารเคมีโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
395 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๔๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2562
397 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2562
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
401 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
402 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต. หล่อยูง สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่๓ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
403 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
404 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
405 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่๙ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
406 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
407 ซื้ออินทผาลัมโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
408 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
409 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) พัดลมโครงติดฝาผนังพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2562
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2562
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
414 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถมหินคลุก สายซอยหลงหนาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
415 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
416 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
417 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
418 จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
419 จ้างเหมาค่าปรับสนาม โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
420 จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
421 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหัวตลิ่ง (ท้ายสวนยางนายฉิ่งฉ่อง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
422 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  15 มีนาคม 2562
423 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  15 มีนาคม 2562
424 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2562