ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2564
2 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
3 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
4 จ้างเต็นท์ โต็ะ เเละเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หล่อยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
5 ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 จ้างค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
8 ซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันให้กับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุใช้สำหรับในการทำความสะอาดเเละใช้ในการป้องกันเเละรักษศาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อให้กับสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
12 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
15 ซื้อกล่องใส่เเฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
16 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  8 กันยายน 2564
17 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับให้ผู้กักตัว ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
19 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัว(บ้านตาจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
20 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
26 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
27 ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
28 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภานในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
31 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลังรถยนต์ราชการทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
32 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง รถทะเบียน 80-6922 พังงา (รถกระเช้าคันใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
33 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกรถกระเช้าคันเก่า ทะเบียน 80-3047 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
34 ซื้อเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์ แตรลมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รถหมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
35 ซื้อกล้องบันทึกหน้า - หลัง พร้อมติดตั้ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 6752 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
36 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านในหยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
37 ??????????????????????? A4 (???????) ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
38 ???????????????? CCTV ???????????? ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
39 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  12 สิงหาคม 2564
40 จ้างเหมาทำแบบบล็อคเสาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
42 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
43 ซื้อเตียงเหล็ก สำหรับให้ผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
44 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
45 ????????????????? (?????????) ??????????????????  11 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
50 ซื้อกล้องบันทึกวิีดีโอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
51 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
52 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
53 จ้างเหมาเก็บสายไฟ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
54 จ้างจ้างเทฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
56 ซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดวางหลักเขตที่ดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อเครื่องสำรอง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
58 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
59 จ้างเหมาปรับถมพื้นที่พร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
62 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
63 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
64 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
65 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
66 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (พรทิพย์ ฟุ้งฟ้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
67 จ้างเหมาโครงการ Clearing หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
68 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา (ซ่อมกระปุกพวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
69 ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
71 ซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย คอกเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุไซโคลน ยาอาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
72 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้านประพัฒน์ฟาร์ม) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
73 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้าน ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
74 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
75 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
76 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
77 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
79 ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
80 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
81 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
83 ซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
84 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 2 บ.ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
85 จ้างทำขาเหล็กรองถังน้ำ หมู่ที่ 1-10 ต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
86 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
87 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED และโคมไฟขาสปริง (1x40w) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
88 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
90 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2564
93 จ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
94 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
98 จ้างบริการติดตั้งเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
99 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
100 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
101 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
103 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
104 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
105 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
106 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
107 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
108 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
109 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
110 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
111 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
112 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
113 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
114 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
115 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
116 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง)  29 ธันวาคม 2563
117 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
119 จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
120 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
121 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
122 จ้างซ่อมแซมคอมแอร์รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
123 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
124 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์เด็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
125 จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
126 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2563
127 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
128 เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
129 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
130 จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
131 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
132 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
133 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
134 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
136 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
137 จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
138 จ้างจัดจ้างติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
139 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
140 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
141 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
142 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
143 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
144 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
145 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
146 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
147 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
148 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
149 ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
150 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
152 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
153 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
154 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
155 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
156 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
161 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อตลับหมึก Prinronix Ribbon Extended P700/P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
166 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
169 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
170 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบางจัน - บ้านเจ้าขรัว ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,625 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
171 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาผิด ข้างสุเหร่า ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 125.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
172 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน ทั้งสองข้างความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 4,900 เมตร หมู่ที่ 3 -6 บ้านนา - บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
173 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
174 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 3,325 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
175 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยว  26  มิถุนายน  2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
178 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ หมู่่ที่ 3 บ้านนา ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
185 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 63,147 ถุง ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
186 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
187 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
188 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
190 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนขนาด 200 ซีซี จำนวน 21,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
198 ซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
199 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
200 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
201 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
202 ซื้อโพเดียม จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
203 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
208 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
209 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
210 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
211 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
212 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
213 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่บี หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
217 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
218 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
220 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
222 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
224 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
227 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
228 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
229 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
230 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
231 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
232 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
236 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
237 ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
238 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านทองหลาง - บ้านไร่บี หมู่ที่ 4/ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
240 จ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
241 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
242 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
243 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
244 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
245 จ้างจัดจ้างตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการ พร้อมประดับผ้าและดอกไม้รวมเต็นท์โค้ง คลุมเวที โครงการจัดงานเมาลิดตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
246 จ้างจัดจ้างติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
247 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
248 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
249 ซื้อโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
250 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2562
251 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
252 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนสายบ้านบางจัน-บ้านเจ้าขรัว หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
253 จ้างโครงาการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด หมู่ท่ี่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
254 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
255 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
256 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
257 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนน สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
258 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
259 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
262 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
263 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
264 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
265 ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
266 ซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
267 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนซอยอ๊าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
270 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
271 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมเวที เครื่องเสียงและไฟประดับ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
274 จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก ถนนสายนาหลวง-บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
276 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
277 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
278 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25 ตุลาคม 2562
279 โครงการอาหารเสริมนม  25 ตุลาคม 2562
280 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  25 ตุลาคม 2562
281 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  21 ตุลาคม 2562
282 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
283 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๔เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
284 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
285 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
286 จ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
287 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๖๗๕๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
288 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
289 จ้างเหมาทำชุดหมับและขบวนนางรำ โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
290 ซื้อชุดไทยทาน โครงการประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
291 จ้างจัดทำนิตยสาร พังงา ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
292 ซื้อเก้าอี้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
293 ซื้อโต๊ะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
294 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งกองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
295 จ้างเหมาทำสนามตลอดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
296 ซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
297 ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโพนดิจิตอลและอุปรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
298 จ้างรถบัสปรับอากาศชั่นเดียวไม่น้อยกว่า๓๒ ที่นั่งในการเดินทางในโครงการประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
302 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนภายในตำบลหล่อยูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  5 สิงหาคม 2562
303 จ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่กองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
304 ซื้อเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
305 ทำสูจิบัตรการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง  2 สิงหาคม 2562
306 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
307 จ้างเช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
308 ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
309 จ้างเหมาบริการจัดทำสนาม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
311 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
314 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่๑-๑๐ ตำบลหล่อยูง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
317 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
318 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
320 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมขบวนแห่โครงการวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อสารเคมีโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
324 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๔๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
325 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
331 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน-บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
332 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่๙ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
333 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๐-๔๗๔๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
334 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตอบต. หล่อยูง สายบ้านนา-บ้านแหลมหิน หมู่ที่๓ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
335 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
336 ซื้ออินทผาลัมโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
337 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2562
340 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) พัดลมโครงติดฝาผนังพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ้ากรอกหลังวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหล่อยูงตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
343 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถมหินคลุก สายซอยหลงหนาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
344 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
345 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
346 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหัวตลิ่ง (ท้ายสวนยางนายฉิ่งฉ่อง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
347 จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
348 จ้างเหมาค่าปรับสนาม โครงการแข่งขันกีฬาหล่อยูงสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
349 จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
350 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
351 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  15 มีนาคม 2562
352 ทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  15 มีนาคม 2562
353 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านบากัน-บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๗ ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2562