ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู เอชที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 16,530 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
5 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
6 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
8 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
10 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
11 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
12 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 31-0373 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
13 จ้างจ้างเหมาชุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญาท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
15 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
16 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2562
17 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,240 กล่อง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 34,860 ถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
19 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2562
21 ซื้อติดตั้งระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสามช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562
23 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica รุ่น BH215 หมายเลขเครื่อง 41005915 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
24 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
25 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Mimolta รุ่น BH 211 หมายเลขเครื่อง 140124317 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
26 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
27 จ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
28 ซื้อหินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
29 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีทักษะในการว่ายน้ำมาดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2562
31 จ้างเหมาทำคอลัมน์บทความนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
33 จ้างเหมาบริการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ห้องคลัง อบต.กะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
34 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายะเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 20/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
35 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
36 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
37 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
38 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
39 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการประปา ทะเบียน บฉ 6556 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
40 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
43 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน 29 สิงหาคม 2562
44 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
45 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม พร้อมติดกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
46 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
47 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเชล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
48 จ้างเหมาขุดลอกคลองกะไหล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน 22/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
49 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - คอสะพาน บางนุใน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562
51 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
52 ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หลัง 15 สิงหาคม 2562
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 สิงหาคม 2562
54 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์กองคลัง ทะเบียน กข 3898 พังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 16,530 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
60 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำหน้าฝายชลประทานลุ่มไทร บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
61 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
70 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหล ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 49/2561) 1 สิงหาคม 2562
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
74 ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% (ชนิดบรรจุซองชา 20 กรัม) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
75 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโปีะท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
76 จ้างเหมามหรสพการแสดงวัฒนธรรมไทยบนเวทีโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
77 จ้างทำโป๊ะท่าเรือพร้อมติดตั้งน้ำพุตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
78 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
79 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นฐานรองถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
80 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
84 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
85 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสามช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
86 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
87 จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
88 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
91 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
92 ซื้อพันธุ์หอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
94 จ้างเหมาบริการจัดงานกิจกรรมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
95 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
96 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
97 จ้างเหมา ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
98 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
99 จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
100 จ้างวารสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 8 นิ้ว 11.50 นิ้ว หนา 120 แกรม ปก 200 แกรม เนื้อใน 120 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีปร 20 มีนาคม 2562
102 ซื้อถังน้ำบนดิน แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
103 ซื้อถังขยะ (เคมี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด มีหูจับเชือก 2 ข้าง ใส่ปลอกยางพลาสติก เจาะรูก้นถัง พร้อมพ่นข้อความตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
104 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
106 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
107 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จ้งหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
108 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562