ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
2 จ้างซ่อมเปลี่ยนซีลล้อและระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
4 จ้างสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
6 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
7 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
9 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
10 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
14 จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563