ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
3 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถตู้โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนหมายเลข นข ๓๐๙๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
5 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
6 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน เทอม 1/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
12 ซื้อยาฆ่าหญ้า เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
16 ซื้อแบตเตอรี่รถไถพรวน หมายเลขทะเบียน ตค ๓๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
17 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
19 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
20 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 /2563 (ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
22 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 7 รายการ 18 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
24 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเกียร์รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
25 จ้างซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
26 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
27 จ้างถอดล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
28 จ้างขุดวางท่อ PVC ระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
29 จ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อลมคลัทช์รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
31 จ้างซ่อมห้องเกียร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๐๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
32 ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
33 จ้างเหมารื้อดินบ่อพักพร้อมขนทิ้งรอบที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
34 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (ประปาไร่ใหญ่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
35 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบขับเคลื่อนรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๓๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
37 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (สระยวนทอง) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
38 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (เกาะพลี) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
39 จ้างตัดตกแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
41 จ้างซ่อมเปลี่ยนซีลล้อและระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๕๗ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
43 จ้างสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
46 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
47 จ้างตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
48 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
50 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
51 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
55 จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563