ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
3 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
4 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
5 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
7 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
8 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
10 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
11 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
12 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
14 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
15 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
16 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
17 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
18 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
19 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
21 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
22 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
23 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
25 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
26 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
27 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
28 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
29 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
30 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
31 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
32 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
33 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
34 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
35 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
36 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
37 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
38 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
40 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
41 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
44 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
45 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
48 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
49 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
50 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
51 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
52 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
53 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
54 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
55 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
56 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
57 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
59 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
60 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 28 กุมภาพันธ์ 2563
61 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
66 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
68 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
69 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
70 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
75 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
76 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
77 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
79 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ 7 กุมภาพันธ์ 2563
80 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
81 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
82 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
87 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
88 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
89 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
91 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
92 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
95 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
96 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
99 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น 13 มกราคม 2563
100 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน 13 มกราคม 2563
101 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
102 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
104 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
105 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
106 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
107 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 มกราคม 2563
108 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายหลงหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
109 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
111 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
112 จ้างโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
113 ซื้อหุ่นจำลองการช่วยเหลือคืนชีพ(ใช้ในการฝึกช่วยหายใจ (CPR) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
114 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
115 จ้างโครงการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
116 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ (กิจกรรมขุดหลุมเพื่อรองรับขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.ม) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
118 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี คัพ ต้นภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
122 จ้างโครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ? 2564) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
124 จ้างเหมาบริการซ่อม/ต่อเติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
125 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
126 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งจุดล้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
129 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
130 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
131 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
132 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
133 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
134 จ้างจ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสารท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
135 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อขยะพร้อมขุดแต่งคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียน 2/2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
138 จ้างจัดจ้างทำเอกสารประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านเป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
139 จ้างโครงการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
140 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
141 ซื้อจัดซื้อใบพัดลมหม้อน้ำเครื่องยนต์ 920E จำนวน 1 ใบ สำหรับรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ)ขนาด 150 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) 28 ตุลาคม 2562
143 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
144 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
146 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
148 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
149 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2562
153 เช่าเช่ารถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
154 จ้างจ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ่ายขยะตําบลศาลาด่านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ่ายขยะตําบลศาลาด่าน (ระยะเวลา1เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
155 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
156 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
157 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
158 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
159 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
160 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
161 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซนที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
162 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถฯ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
163 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
164 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อเขียว)องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
165 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
166 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
167 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
168 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการขยะ(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (เวรยามสถานีขนถ่ายขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
169 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
170 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
171 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
172 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
173 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
174 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
175 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถ(ขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหาร่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
176 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้่ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
177 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2563 (คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
178 จ?างเหมาบริการ จัดการระบบการกําจัดขยะประจําสถานีขนถ?ายขยะตําบลศาลาด?านตามโครงการบริหารจัดการ ระบบการกําจัดขยะประจําสถานขีนถ?ายขยะตําบลศาลาด่าน 27 กันยายน 2562
179 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
180 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมใหญ่) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
182 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อประปา PVC. 1 1/2 นิ้ว อาคารคัดแยกขยะ ยาวรวม 318.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2562
184 ซื้อจัดซื้อใบพัดหม้อน้ำเครื่องยนต์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
187 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
188 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
189 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
190 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็ก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
191 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทะเบียน กข.7836 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
192 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
193 จ้างจ้งเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ ทะเบียน บต ๘๑๗๔ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
194 จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ บริเวณภายใน และภายนอกอาคารสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย อบต.ศาลาด่านด่าน จำนวน 7 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
195 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
196 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
200 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องคัดแยกขยะของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
202 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00347 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
203 ซื้อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถโยก ไม้เท้าขาวคนพิการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
207 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
208 จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
209 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2562
210 ซื้อขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
214 โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน 22 สิงหาคม 2562
215 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
216 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
217 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
218 จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
219 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ 145 แอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
220 เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
221 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
222 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามวอลเลย์บอล,สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
225 จ้างจ้างทำป้ายสกอร์บอร์ด ป้ายชื่อทีมฟุตบอล พร้อมตกแต่งและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
226 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
227 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
228 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
229 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะโรงคัดแยกขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
231 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงเจตนารมณ์จัดตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
235 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับหน่วยงานราชการ ตลอด 1 ปี เต็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
237 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงาน อบต.ศาลาด่าน บริเวณที่สาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
238 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บต 8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
239 จ้างคุ้มครองผู้บริโภค(กิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของชุมชนศาลาด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
242 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๒(เดือนก.ค.-ก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
244 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
245 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
246 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
247 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
248 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจเด็นกิ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 005-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
249 จ้างโครงการมอบหมายภารกิจในการตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู สถานการณ์อุทกภัยในพื้นอำเภอเกาะลันตา (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองพร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
250 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
251 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
252 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือน ๑ กรกฎาคม ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
254 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
255 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
256 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
257 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 (คันที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.1 (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
259 จ้างเหมารถตู็โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
260 เช่าค่าเช่าเหมาเต็นท์อำนวยการพร้อมจัดตกแต่งโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
261 เช่าค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดโครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
262 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
263 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
264 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
265 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ( ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
266 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
267 จ้างอาหารกลางวันประจำภาคเรีนที่1/2562(ประจำวันที่1พฤษภาคม2562-28มิถุนายน2562)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
268 จ้างโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
270 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยสิบล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
274 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
276 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
277 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
278 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
279 ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
280 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำบล็อคกั้นขยะ ท่าเรือศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
281 จ้างเหมาจัดทำประตูฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโล๊ะดูหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤษภาคม 2562
283 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
285 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
286 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะทุ่งโคกทราย หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
287 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 10 เมษายน 2562
288 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
289 จ้างจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
290 เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
291 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
292 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
293 จ้างเหมาแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2562จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
294 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
295 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
296 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
297 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
298 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
299 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
300 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
301 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562 คนงานประจำรถขยะ (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
302 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
303 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
304 จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาดดูแลห้องน้ำและบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
305 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(พนักงานขับรถประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
306 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
307 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2562(คนงานประจำรถขยะ โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
308 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
309 จ้างจ้างเหมาบริการทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรวม รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
310 จ้างจ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือและการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
311 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
312 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
313 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
314 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
315 จ้างจ้างเหมาบริการเกรดเกลี่ยหญ้าไหล่ทางสองข้างถนนบริเวณพื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.4 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
316 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562
317 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
318 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(วันสงกรานต์เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
319 เช่าเทศกาลของดีลันตา ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
320 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562