ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เมษายน 2564
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2564
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2564
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2564
6 ซื้ออาหารและเครื่องดื่มละศีลอดเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศิลอดในเดือนรอมฎอร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2564
10 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
12 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
13 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
15 จ้างเหมาขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
16 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-61-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
17 จ้างเหมาบริการ ยก ลาก รถขยะที่ติดหล่ม ตกหลุม บริเวณบ่อขยะตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
18 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
25 จ้างปรุงปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
28 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา(บ้านหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
30 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
32 จ้างปรุงปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นสวยผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
33 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้ำจืด-บ้านบังแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
34 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
35 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านตีน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
38 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
39 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาไม้แก้ว หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) สำนักปลัด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
41 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
42 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2564
45 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
46 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธันวาคม 2563
49 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
51 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดตกแต่งสถานที่(พิธีเปิด-ปิด) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
53 เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง พร้อมอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Fire Rating 6A-30B) จำนวน 10 ถัง และถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส จำนวน 2 ถัง สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกสอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
59 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
60 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลข 416-56-0028 และหมายเลข 416-62-0060 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
61 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
63 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 30 พฤศจิกายน 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2563
65 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง 25 พฤศจิกายน 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
67 จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
68 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
69 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
70 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
71 จ้างบริการรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อใช้เก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
73 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563
74 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 6 ตุลาคม 2563
75 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
77 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
78 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
79 จ้างโครงการเสียงตามสาย หมู่ ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
80 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
81 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
82 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
83 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
84 ซื้อวัสดุอื่นๆ (คราดเหล็กพร้อมด้ามจับ) จำนวน 20 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
85 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮูดา ม.1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
86 จ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ เป็นเวลา 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
87 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะ ม.6 บ้านคลองนิน ข้างละ 2 เมตร(เริ่มเขตบ้านเจ๊ะหลีตอนหัวควน-เขตถนนก่อสร้างใหม่ สายเข้าเขาไม้แก้ว สายซอยโต๊ะดะและสายสวนผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
89 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (มัสยิดบ้านหัวควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
90 เหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ จำนวน ๑ คัน 31 สิงหาคม 2563
91 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0043 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 สิงหาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
95 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
98 จ้างเหมาดูแลหรือปรับปรุงเว็บไซต์อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
99 จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
101 ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
102 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
104 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
105 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0019 และหมายเลข 416-55-0025 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
106 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านคลองนิน สุเหร่าหัวนอน (เปลี่ยนสารกรองน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
107 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
109 จ้างต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
110 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2563
113 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
114 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 1 กรกฎาคม 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP M๑๒A (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
117 เหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 22  มิถุนายน  2563
118 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
119 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  มิถุนายน  2563
122 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเขื่อนเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านหัวแหลม ม.1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
123 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะ ม.1 บ้านหัวแหลม ม.3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
127 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
128 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
131 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
134 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าถนนสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ ม.1 บ้านหัวแหลมและม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
136 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
137 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
138 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
139 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
140 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
142 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
143 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
144 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านคลองโตบ) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
146 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกHP 6960) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
148 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๙๖๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
151 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด จำนวน 2 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 48 ขวด สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
154 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
155 ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
156 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIP-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมให้ความรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
160 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP P1102) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
164 จ้างจ้างเหมาเรือหางยาว เพื่อสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เกาะไหง หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
165 จ้างจ้างเหมาบริการงานโครงการลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
167 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
175 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านเจ๊ะหลี (หน้าโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี) ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
176 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาดูงานของเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2563
178 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
179 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
180 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
181 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ (อบต.) ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
182 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 16 มกราคม 2563
183 จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
184 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติกครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ CANON จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
186 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการทิ้งขยะ และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
187 จ้างปรับพื้นที่บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
188 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
189 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
190 ซื้อวัสดุชุดกีฬาแข่งขัน สำหรับเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
191 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
192 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 800 คน สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
193 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563(รองชิงชนะเลิศระดับจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2562
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
197 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP 680) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมึกปริ้นเตอร์ HP M12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
206 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
207 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ตุลาคม 2562
208 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2562
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ตุลาคม 2562
211 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
212 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-58-0049 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
213 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
214 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
215 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
216 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
217 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น HP Laser Jet M12A) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
220 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
222 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.1 บ้านหัวแหลม จากเขตบ้านหัวแหลม-ป้ายบ้านสังกาอู้,บ้านหัวแหลมอ่าวที่2 ข้างละ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
226 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
227 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.4 บ้านเกาะปอ (บริเวณรอบเกาะ ข้างละ 2 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
229 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของอบต.เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
230 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕A) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
233 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
236 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
237 จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
238 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ (หมู่ 2 หมู่ 5 หมู 6 และ หมู่่ 8 ) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
239 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
240 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
245 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ HD-Poleyethylene เกรด A (มอก.) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
246 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
247 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
248 จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ พร้อมตกแต่งเต็นท์ โต๊ะ สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
249 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ม.6 บ้านคลองนิน เริ่มเขตหัวควนบ้านเจ๊ะหลี-เขตถนนก่อสร้างใหม่และสายเข้าเขาไม้แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
250 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาพร้อมติดตั้งป้ายสกอร์บอร์ดคะแนน และทำความสะอาดบริเวณสนามแข่งขัน สำหรับแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
251 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 6-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
252 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครังที่ 16 ประจำปี 2562 จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
253 จ้างเหมาจัดทำผ้าธงหมู่บ้าน จำนวน 8 ผืน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะลันตาใหญ่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
255 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
256 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้เก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
257 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
258 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
259 จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (อูรักลาโวย คัพ บ้านสังกาอู้) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
260 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด(บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
261 จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านคลองนินเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
262 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
264 จ้างเหมาขุดลอกเขื่อนเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านหัวแหลม ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
266 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านถัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
267 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาพร้อมทำความสะอาด เพื่อใช้สำหรับแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
268 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 5 วัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด (บ้านเจ๊ะหลีเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
269 จ้างจ้างเหมาดูและปรับปรุงเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (www.kohlantayai.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
270 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) ม.3 บ้านเจ๊ะหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
271 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศและบริเวณบ้านนางจำปี)หมู่ที่1 บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
275 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลข 416-58-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
277 จ้างเหมาตัดหญ้า 2 ข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี พร้อมตัดกิ่งไม้ จากหัวควน-สามแยกเจ๊ะหลี-บ้านนากลาง ป้ายบ้านทุ่งหยีเพ็ง-รอยต่อบ้านศรีรายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
279 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
286 ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
287 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
288 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 250 คน ใช้ในโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
289 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมเช่าสถานที่สำหรับการโครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
290 จ้างเหมาขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะของ อบต. เกาะลันตาใหญ่ ในเขตตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
291 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
292 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ำหัวควน หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
293 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเรียบ หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
297 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
298 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
299 โครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 15 พฤษภาคม 2562
300 จ้างก่่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
301 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
302 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 และปิดเทอม 30 เมษายน 2562
303 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
304 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
305 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเยื่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
306 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
307 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0020 และหมายเลข 420-58-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
308 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (มัสยิดหัวควน) หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
309 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตชาวเล สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทังปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
310 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
311 จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทำซุ้มและระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเตรียมและทำความสะอาดสถานที่ สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
312 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน เพื่อใช้ในโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta open all year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
313 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี (Lanta Open All Year) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
314 จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตขาวเล และจ้างเหมาชุดการแสดงรำวงถุ้งสามปล้อง สำหรับงานโครงการเกาะลันตาใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
315 ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน 50 ผืน สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
316 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
317 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 ชุดเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
318 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-56-0012) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
322 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มป้ายคำขวัญ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
323 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
324 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
325 จ้างเหมาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
326 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด สำหรับโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
327 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
329 จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
330 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
331 จ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021