ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อกระติกน้ำแข็งทรงเหลี่ยม 75 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
2 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
3 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
5 จ้างทำสติกเกอร์พิมพ์ UV จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
6 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
7 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 100x300 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
9 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
10 ซื้อภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่มและอาหาร เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
11 ซ่อมเปลี่ยน HARD DISK 2 TB จำนวน 1 ชิ้น 8 มกราคม 2563
12 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
13 ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าและถุงเท้า ,ชุดกีฬาผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
14 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
15 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
16 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
17 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
18 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
21 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
22 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
23 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
24 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2562
26 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
27 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
28 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
29 จ้างเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
30 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลป้อมยามท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
31 จ้างเหมาเต้นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
32 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
33 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
34 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
35 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
36 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงแม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
37 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
39 ซื้อไวร์เลส เร้าเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
40 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
42 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
44 ซื้อไฟฉุกเฉินติดหลังคารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด LED หมายเลขทะเบียน 81-0860 กระบี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
45 ซื้อไวร์เลสเร้าเตอร์ (Wireless Router) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
46 จ้างตรวจเช็คซ่อมซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
47 จ้างเหมาเรือหางยาวตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด ทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2562
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 3 ธันวาคม 2562
51 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
58 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
59 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2562
61 ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง บรรจุ 6,000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง 11 พฤศจิกายน 2562
62 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
63 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
64 จ้างเหมาแม่บ้านทำความะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
65 ซื้อของรางวัล ใช้ในโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
68 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
69 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 10 ตุลาคม 2562
70 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562
71 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
72 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
73 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
74 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
75 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
76 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
77 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
83 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
84 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
87 ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
88 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
89 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
91 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
92 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
95 ซื้อไม้กระดกกั้นทางพร้อมติดตั้ง ชนิด Manaul จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
96 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
97 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
98 ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
99 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
100 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
102 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
103 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
105 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
106 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
108 ซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถกระเช้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
109 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
110 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน 2 สิงหาคม 2562
111 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 2 สิงหาคม 2562
112 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) 2 สิงหาคม 2562
113 ซื้อไม้หมากสำหรับผูกเรือ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
114 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 25 กรกฎาคม 2562
115 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
116 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
118 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
119 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
120 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
121 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
122 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 10 กรกฎาคม 2562
123 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
124 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 3 กรกฎาคม 2562
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
126 ซื้อกล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
128 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
129 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
130 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
134 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
136 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
139 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
140 ซื้อเสื้อและกางเกงกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
141 ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
142 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
143 ซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบพร้อมติดตั้ง ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
145 จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ จำนวน 10 จุด บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จัังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562