ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
3 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
4 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
5 จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
7 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
8 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
13 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
14 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
19 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ป้ายคัทเอาท์พร้อมติดตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
20 จ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์แสดงผลการนับคะแนนพร้อมโครงไม้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
21 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
23 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
25 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
26 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศ ที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
28 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
29 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.คลองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
31 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
32 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - เดือนเมษายน พ.ศ.2564 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
33 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
36 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
37 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
39 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
41 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
43 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
45 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
48 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
50 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
52 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
55 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
58 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น 14 มกราคม 2564
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
65 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
67 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
68 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
69 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
70 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
74 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
75 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
76 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
77 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
79 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
80 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
81 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
83 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
84 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
85 จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
87 จ้างซ่อมบำรุงรถเครนบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7468 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
89 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
90 จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
91 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
92 จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
93 จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำถนนสายหมู่บ้านศิวนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
94 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
95 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
96 จ้างเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและค่าจดโดเมนเนม และปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
97 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
98 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
99 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม 7 ตุลาคม 2563
100 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
101 จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน 1 ตุลาคม 2563
102 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
103 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
104 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
105 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
106 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (แผนงานสำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
107 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
108 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
109 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
110 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
111 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
112 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
113 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
114 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
115 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
116 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
117 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
118 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
119 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
120 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
121 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
122 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
123 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
124 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
125 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
126 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
127 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
128 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
129 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
130 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
131 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
132 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
133 จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
134 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
135 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
136 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
137 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
138 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
139 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
144 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์(หลังวัดกระดังงา) หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
145 จ้างปรับปรุงถนนสายตาจัน - ยายจุก หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
147 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
150 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
151 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันยายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
152 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
153 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
154 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
155 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
156 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
157 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
158 ซื้อปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
163 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
164 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
165 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
166 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
168 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
169 จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 สิงหาคม 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 สิงหาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 สิงหาคม 2563
179 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
180 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน จำนวน 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
181 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
182 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
185 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2563
187 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2563
189 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
194 จ้างเหมาเปลี่ยนตะแกรงเหล็กหล่อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
197 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
200 ซื้อพันธุ์ไม้(ต้นทองอุไร)เพื่อใช้ในโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อวัสดุโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
202 ก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม 1 กรกฎาคม 2563
203 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
204 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
205 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
206 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
207 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
208 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรกฎาคม-สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
209 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกรกรฎาคม - สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
210 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
211 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
212 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
213 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
214 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
215 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
219 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
221 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
223 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
226 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
227 ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ 8934 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
230 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
231 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
235 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
236 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการจัดเก็บและขนถ่ายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
239 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
240 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
241 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
242 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
243 จ้างบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้อง PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
245 ซื้อวัสดุในการผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
246 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
247 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
248 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
249 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
250 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
256 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
257 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
258 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
259 จ้างเหมาครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
260 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
261 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
262 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
263 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกขยะและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
264 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
265 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
266 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
268 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
271 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
272 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
273 ซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
274 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 24 เมษายน 2563
275 จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
276 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
278 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายโกวิท หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
279 จ้างเหมาบุกเบิกถนนท้ายซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
280 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหมอเล็ก - วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
281 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
282 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสาธารณะ ซอยโยวิวัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
283 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชมทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
284 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
285 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
286 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
287 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
288 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือน ถนนสายเขาเปร็ต หมู่ที่ 7 และถนนสายเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
289 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
290 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
291 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
292 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
293 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
294 จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
298 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
299 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
302 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
303 จ้างเหมาบรรจุถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
305 ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
308 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายดำ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
309 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
310 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2563
312 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
317 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
319 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
320 ซื้อสนับสนุนค่าใ้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
321 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
323 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2563
325 เหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 31 มกราคม 2563
326 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
327 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.กระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2563) 31 มกราคม 2563
328 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
329 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) 31 มกราคม 2563
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
331 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
332 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
333 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563
335 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
336 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563
341 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม 16 มกราคม 2563
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
343 ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
344 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
345 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
346 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2563
351 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
352 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
353 จ้างโครงการก่อสร้างจุดเชคอินทางลงหาดสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (หาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
354 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
355 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
357 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม 26 ธันวาคม 2562
358 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
359 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
362 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
364 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
365 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
366 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
367 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 3143 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
369 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
370 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 3143 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
371 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
372 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 3143 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
373 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 765 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
374 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 15 พฤศจิกายน 2562
375 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
376 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 14 พฤศจิกายน 2562
377 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
378 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
379 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
380 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
383 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
384 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
385 จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
386 อาหารเสริม (นม) 5 พฤศจิกายน 2562
387 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมกราคม 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
388 จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
389 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ2563 (พฤศจิกายน-มกราคมพ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
390 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
391 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
392 ปรับปรุงถนนลาดยาง ฯ ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม 25 ตุลาคม 2562
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
394 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
395 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
396 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
397 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
398 ซื้อน้ำดื่มเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
399 ก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม 27 กันยายน 2562
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดำรงค์สุข หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยนายวิชัย-เทอะจันทร์ , ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสังเวช-จ่าชา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.วัดกระดังงา-ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
406 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
407 จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
408 จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
409 จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
410 จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
411 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดำรงค์สุข หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยนายวิชัย-เทอะจันทร์ , ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสังเวช-จ่าชา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดำรงค์สุข หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยนายวิชัย-เทอะจันทร์ , ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสังเวช-จ่าชา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กันยายน 2562
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.วัดกระดังงา-ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.วัดกระดังงา-ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
424 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคูลา- สุขใจ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
427 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
428 จ้างดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกขยะและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
429 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
430 จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
431 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต้ว-รพช.หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2562
433 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคูลา- สุขใจ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคูลา- สุขใจ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
439 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
440 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
441 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
443 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
444 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
445 จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
446 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
447 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
448 จ้างเหมาอุปกรณ์ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพระพร้อมอุปกรร์และเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
449 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต้ว-รพช.หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต้ว-รพช.หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
458 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 8934 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
461 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
462 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
463 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
464 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
465 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
466 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
467 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
469 ซื้อวัสดุสำนักงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
470 โครงการบุกเบิกถนนซอยนายวิชัย-เทอะจันทร์ , ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสังเวช-จ่าชา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม 26 กรกฎาคม 2562
471 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) ค่าหนังสือเรียน ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
472 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
473 จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการเทศกาลตกปลาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
474 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งขบวนพาเหรด โครงการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
475 จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ(เหล็ก) หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
476 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
479 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
480 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
481 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
482 เหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำบ่อขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ตามโครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28  มิถุนายน  2562
483 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
484 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 27  มิถุนายน  2562
485 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดใน - นางเหลื้อม หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
487 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 8934 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
488 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
489 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ตามโครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดใน - นางเหลื้อม หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดใน - นางเหลื้อม หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
493 จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
494 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.วัดกุฏิ - นายเนื้อง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
495 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชาวลิตอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
496 จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
497 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
498 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
499 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
500 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
501 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว รหัส 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
502 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
505 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
506 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
507 ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
509 ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
510 ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยศิริสุข หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
512 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
513 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
514 จ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
517 จ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
518 จ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
520 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
521 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
522 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
523 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยศิริสุข หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยศิริสุข หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
526 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
527 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
528 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
529 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( เดือนพฤษภาคม -เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
530 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
531 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กกระดังงาประจำปีังบประมาณ 2562(เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฏาคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
532 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม) (โดยวิธีเฉพะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
533 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง ( 1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
534 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา หมู่ที่ 9ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
535 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายลเขทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
536 จ้างเหมาอุปกรณ์ โครงการจัดงานเนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
537 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
538 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
540 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกขยะและเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
541 ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
542 จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหวังสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
543 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร (หลักสูตรการทำแซนด์วิชโบราณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
544 จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
545 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว) บริษัท - เอ็ดดูแคร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
546 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
547 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ร้าน ช. อัฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
548 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
549 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
550 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3689 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
551 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
552 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) บริษัทเอ็ด-ดูแคร์ โดยเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
553 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
554 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
555 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บ.เอ็ดดู-แคร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
556 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราหัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
557 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บ.เอ็ดดู-แคร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
558 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน( รายหัว ) ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
559 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
561 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กุมภาพันธ์ 2021
563 เช่าเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021