ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ประจำปีการศึกษา 2/2563 1 ธันวาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
3 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 เป็นกรณีเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาะารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
7 ซื้อถุงดำและน้ำดื่ม โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
8 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
9 จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
10 จ้างซ่อมเก้าอี้ รหัสพัสดุ 401-63-0612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
11 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
12 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
13 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
14 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
15 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
17 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกระดูกงู (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
18 จ้างปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมถนนซอยทางเข้าบ้านลุงดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
19 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
20 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
21 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
22 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
23 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
24 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
26 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีแดงขาวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
27 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 ตุลาคม 2563
28 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
29 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
30 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนกเงือก ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
31 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
32 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยหินกอกแกระ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
33 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
34 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค -342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
35 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
36 จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียวและบ้านหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
37 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
38 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
39 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายพ้วนเชื่อมหนองไผ่ บ้านดอนเตาเหล้า ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่-หนองใหญ่ หมู่ที่ 1-9 8 ตุลาคม 2563
41 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโม่และถุงดำ โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกล The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
42 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกล The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
43 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
44 ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
45 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
46 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 23 กันยายน 2563
47 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายข้างบ้านนายเผือก บ้านบางปู ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
49 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโสภณ บ้านบางปู ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
51 จ้างถ่ายเอกสารสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
52 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
53 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
55 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
58 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2563
59 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
60 จ้างจัดสถานที่ (โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
61 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
62 ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
64 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
65 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
66 จ้างืทำป้ายไวนิล (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
67 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
68 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด 3Rs-ประชารัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
69 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
70 ซื้อน้ำมันเบนซิน (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
71 ซื้อวัสดุฝึกอบรม(โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
72 จัดสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องเสียง (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) 8 กันยายน 2563
73 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
74 จ้างรถแบ็คโฮ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
75 จ้างวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
76 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
77 จ้าง่ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน ๓๕ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
78 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
79 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๑๓๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
80 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
81 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
82 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
83 จ้างซ่อมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
84 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
85 ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
86 ซื้อUSB HUP 4P จำนวน 2 อัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
87 จ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Window10 และลงโปรแกรมพื้นฐาน สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-61-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
88 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
89 จ้างทำป้ายไวนิลและโบว์ชัวร์แผ่นพับ (โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
90 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
91 ซื้อถุงดำและน้ำดื่มใน(โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอดด้วยหลัก3Rs-ประชารัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
92 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกปฏิบัติทำสเปรย์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
93 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
94 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
95 จ้างเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
96 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
97 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
98 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษรพร้อมติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
99 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 416-6-0035 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสมุนไพรไล่ยุง โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
101 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
102 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 416-51-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับติดประดับตกแต่งบริเวณที่ทำการบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
104 จ้างจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
105 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
106 จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้วลวดหนามรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
107 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
108 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด 1 x 3 ม. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
109 จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
110 จ้างขุดลอกคลองโดยใช้รถแบ็คโฮ บริเวณปากคลองหนองข้าวเหนี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
111 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
112 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
113 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตีโครงไม้ โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
114 จ้างขุดลอกคลองโดยใช้รถแบ็คโฮ บริเวณปากคลองบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
115 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรังานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
116 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
117 จ้างติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย (ป้ายของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
118 ซื้อผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง สำหรับผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
119 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
121 จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
122 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
123 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด 10 กรกฎาคม 2563
124 จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
125 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำไข่เค็มสมุนไพร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร 10 กรกฎาคม 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
127 จ้างตรวจเช็คตามระยะ รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
128 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
129 จ้างจัดทำใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น พร้อมใส่กรอบรูปขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
130 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งยูนิค โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ส.ก. และเทียนไข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
132 จ้างเหมาเช่าเต็นท์จัดงานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
133 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์แบบร้อยท่อ ขนาดกว้าง 9.50 ม. x สูง 3.40 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
135 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
137 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
138 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
139 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
140 ซ่อมแซมหลังคาอาคารและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน 25  มิถุนายน  2563
141 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
142 ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
143 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการจิตอาสาพระราชท่านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
144 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 2373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
145 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ SAMSUNG รุ่น M๒๘๓๕DW และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFD-J๒๓๓๐DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
146 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 3054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
147 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
148 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
149 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย รหัสพัสด (๔๔๒-๖๒-๐๐๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
150 ซื้อเครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
151 ซื้อADAPTER จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
152 ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
153 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
154 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0030 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
155 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
156 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
157 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
158 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
159 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
160 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0044 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
161 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
163 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-59-0021 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
164 จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าสำหรับการแสดงถวายพระพรบนเวที เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
165 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่จัดงานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
166 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
167 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
168 จ้างซ่อมแซมประตูห้องกองช่าง จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
169 จ้างติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
173 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 416-51-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
174 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 36 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
176 ซื้อเทปวัดที่ใยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อวัสดุในการต่อท่อประปาเพื่อใช้ในการดูแลสวนสาธารณะและรดน้ำต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
179 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
180 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแผ่นคลัช และตรวจเช็คระยะการใช้งานรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
181 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร สุขเมือง - บ้านนายทวีป น้อยช่อ (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
183 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งด่านจุดตรวจโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งด่านจุดตรวจโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
185 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
186 ซื้อสายยางฉีดน้ำ ขนาด 5/8 หุน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
187 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รหัสพัสดุ 416-63-0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
188 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
189 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงละ ๒๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
190 ซื้อผ้าสีฟ้า และผ้าสีขาว สำหรับผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
192 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
193 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
194 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยประชาชน (สังกะสีและกระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในด่านตรวจคัดกรอง(สายไฟและเหล็กแป๊ป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
196 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
200 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรียตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
201 ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค 342 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
202 จ้างซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
203 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
204 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านครูนก-บ้านลุงพงถ้ำตาโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
205 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7607 ปข ตามระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
206 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านคุณผกากรอง อิ่มสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
207 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
208 จ้างตรวจเช็คตามระยะและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บย 1744 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
209 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
210 จ้างเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
213 ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-3 จำนวน 3 ตัว (สำนัดงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
214 ซื้อซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
216 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
217 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
218 ซื้อตัวรับสัญญาณ WIFI สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
219 ซื้อถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท และถุงมือผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
220 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
221 ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
222 ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
223 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
224 จ้างซ่อมแซมถนนซอยช่องน้ำไหล บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงที่ ๑) และ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
225 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
226 จ้างขุดถางป่าข้างทางและขุดฝังกลบขยะบริเวณชายหาดสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
227 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
228 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าสุนทร หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
229 ซื้อแก๊สและผงเคมีเพื่อใช้ในโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
230 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ (ช่วงหัวเขาน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
231 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย (ช่วงที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
232 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
233 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลองหนองข้าวเหนียว(ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
235 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามร้อยยอด 29 (ช่วงที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
236 จ้างเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
237 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
238 จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
241 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมการทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
242 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม (โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน-ถนนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
243 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
244 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
246 จ้างจัดสถานที่โครงการฝึกอบรม (โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
248 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
249 จ้างจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมการทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
251 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
252 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
253 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
256 จ้างจ้างเหมาเกรดบดอัดพื้นทางสายถนนดอนป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
257 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
258 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอใหญ่-หนองบัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
259 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
260 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
261 จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโม่ โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายโจทย์ บ้านหัวตาลแถว หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายธเนศ วันบุตร บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
266 จ้างเหมาทำป้ายคำขวัญตำบลสามร้อยยอด โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่บ้านบางปู หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหุบตาโคตร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
269 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP officejet 7110 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดาวเรือง บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียงและไฟ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
272 ซื้อน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้ใยบัว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
275 จ้างขุดถามป่าสองข้างไหล่ทางโดยใช้เครื่องยนต์ ระยะทาง 1,700 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
276 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP officejet 7110 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อยางในรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 เส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
282 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
283 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
284 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณอวบ-บ้านลุงเหลียง หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
287 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ 21 มกราคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
289 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
290 จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กคานท้ายรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
291 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
292 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโม่ และถุงดำ โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
293 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
294 ซื้อเครื่องดื่ม น้ำและน้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
295 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
296 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลข 420-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
297 จ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
298 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
299 จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ดำเนินงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
300 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงวาด (ช่วงที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
302 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
303 ซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
304 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
305 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเช่าเต็นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในฐานการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
307 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
308 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
309 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
310 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสำแดงเดชพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2562
312 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าสายชล นพคุณ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
313 จ้างเหมาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
314 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าทองดำ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
315 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
316 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 3554S สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
317 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501S กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 ธันวาคม 2562
318 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
319 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
320 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
321 ซื้อผ้าผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
322 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
323 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโม่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
324 เหมาเช่าเวทีขนาดเล็ก พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 13 ธันวาคม 2562
325 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยข้างบ้านลุงบูรณ์ บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
326 จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
327 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองตาเฟื้อ บ้านหนองแขมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
334 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ธันวาคม 2562
335 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าสุนทร หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ธันวาคม 2562
336 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
337 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
338 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านเจ้เล็ก บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
339 จ้างโครงการซ่อแซมถนนลูกรังสายบ้านพักช่อง 3-บ่อขยะ บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
340 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านเจ้เล็ก บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
341 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
342 ซื้อโต๊ะข้าราชการระดับปฏิบัติงานและเก้าอี้สำนักงานระดับ 1-3 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
343 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
344 เหมาซ่อมแซมวาล์วประตูน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 พฤศจิกายน 2562
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
347 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 พฤศจิกายน 2562
348 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 พฤศจิกายน 2562
349 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
350 จ้างเหมาจัดเวที โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
351 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
352 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
353 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
356 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29 ตุลาคม 2562
357 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสำโหรง บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
358 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทางเข้าศาลเจ้าถึงสายกลางดอนยอด(ช่วงที่ 2) บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตาดำ บ้านหุบตาโคตร หมู่ที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
360 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแยกสามร้อยยอด 1 (ช่วงที่ 2) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
361 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าสายชล นพคุณ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 ตุลาคม 2562
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2562
363 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
364 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
367 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าร้านริมหาดซีฟู๊ด หมู่ ๓ เรียบชายหาดจนถึงจุดกลับรถจักรยาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
368 ซื้อเลื่อยยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
369 ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
370 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
371 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ ๕ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
372 ซื้อถังบรรจุขยะ ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมสกรีนสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ร้อยเชือกหูถัง และเจาะก้นถังในการระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
373 ซื้อส่วนประกอบและสารเคมีทำผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ และชุดหลอมสบู่ โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
375 ซื้อเส้นพลาสติกขนาด 1 เซนติเมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
376 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
377 จ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
378 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น RICOH MP 2501L กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
379 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
380 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2562
383 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น MFC-J2330DW กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
385 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ คันหมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
386 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
387 จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และกรีฑา โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
388 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
389 ซื้อเครื่องไทยธรรมและเทียนไข โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
390 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
391 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
392 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
393 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
394 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
395 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และหมู่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
396 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
397 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเดช อิ่มเกษม บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
398 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อถุงมือยางและผ้าปิดจมูก กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
400 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะทะเบียน ปข ๘๑-๕๔๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
402 จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คตามระยะ คันหมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
406 จ้างเหมาตกแต่งเทียนและรถแห่เทียนจำนำพรรษา โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
407 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER J200 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
408 จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่ล้างรถเอนกประสงค์ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด หมู่ที่ ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
409 ต้นมะพร้าวน้ำหอม โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด 2 กรกฎาคม 2562
410 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 กรกฎาคม 2562
411 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP Officejet 7110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
412 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างแฮบปี้มาย หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
413 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๑๔๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
414 ซื้อชุดหล่อเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
416 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18  มิถุนายน  2562
417 ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
419 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาด พร้อมจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติและติดตั้งป้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
420 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
421 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11  มิถุนายน  2562
422 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
424 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถน้ำดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
425 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9  มิถุนายน  2562
426 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
427 ซื้อวัสดุอื่น ๆ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
428 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
432 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
433 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
434 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
437 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านตาม่าย หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
438 ซื้อของสมนาคุณ(ของที่ระลึก) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
439 จ้างเหมาขุดลอกคลองหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
440 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 พฤษภาคม 2562
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
442 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤษภาคม 2562
443 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนลูกรัง ซอยบ้านนายณรงค์ สามเกลียว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
444 จ้างเหมาขุดลอกปากคลองยมโดย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
445 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
448 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
449 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุอื่น ๆ) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
450 ซื้อเสื้อยืดสำหรับฝึก อปพร. พร้อมสกรีน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
451 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
454 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
457 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 พฤษภาคม 2562
458 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
459 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลซีทเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และ ๒ ปีกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
460 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลซีทเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๒ กับโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามร้อยยอด 23 หมู่ที่ 4-5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
462 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 เมษายน 2562
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
465 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับนำมาติดประดับตกแต่งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
466 จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
467 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และพานพุ่ม ฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
468 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยทางเข้าศาลเจ้าถึงสายกลางดอนยอด บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
469 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
470 จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
471 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
472 ซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุขัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
473 จ้างเหมาทำการต่อสัญญาการดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
474 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
475 เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 25 มีนาคม 2562
476 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
477 จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรังซอยข้างบ้านป้ายม หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
478 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่านชุดมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
479 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ และพื้นที่รอบอาคารทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562