ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
2 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด ๑.๓ x ๓ เมตร โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
3 จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดดอกไม้สดประดับตกแต่งฐานพระพุทธรูปสำหรับสรงน้ำพระ โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
4 จ้างทำพวงมาลัยดอกไม้สด โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
5 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด ๑ x ๓ เมตร โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
6 จ้างเช่าเต็นท์ โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
7 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
8 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2564
9 ซื้อชุดไทยธรรมและน้ำอบ โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
10 ซื้อน้ำดื่มขวดขนาด 600 ซีซี โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
11 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
12 จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
13 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด ๑ x ๓ เมตร โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
14 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
15 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
16 จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บบ 2373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
17 จ้างเครื่องขยายเสียงและไฟ (โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
18 ซื้อน้ำดื่ม (โครการส่งเสริมภาวะผู้นำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
19 ซื้อเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
20 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
21 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ va ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
22 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
23 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
24 จ้างขุดลอกคลองบริเวณปากคลองยมโดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
25 จ้างทำอาหารว่าง (โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
26 จ้างขุดลอกคลองบริเวณปากคลองหนองข้าวเหนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเดช อิ่มเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนพุน้อย-หนองขาม (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
29 ซื้อปลั๊กไฟ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
30 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ห้ามจำหน่ายหรือแนะนำสินค้าทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
31 ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
32 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2564
33 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2564
34 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างเขาดินสอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
35 จ้างจัดสถานที่อบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสายคล้องแมส โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
37 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑ x ๓ ม. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
38 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ห้ามจำหน่ายหรือแนะนำสินค้าทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
39 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
40 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
41 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2564
43 จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ เลื่อยแต่งทรงพุ่มไม้และเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2564
44 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
45 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (รหัสพัสดุ 416-61-0035 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
46 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
47 จ้างเหมาทำความสะอาดแนวต้นสนและทิวมะพร้าวริมชายหาดสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
48 โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
49 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางโค้งไปยังคอลงยมโดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
50 จ้างทำป้ายโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
51 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยโสภา ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
52 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสรายุทธ์ คงเหมาะ ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
53 จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
54 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(โปรแกรมMicrosoft Office Home และหมึกพิมพ์ ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
57 จ้างดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
58 จ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother MFC-J200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
59 ซื้อโปรแกรม Microsoft Office HomeStudent ชนิดซื้อครั้งเดียว สำหรับ ๑ user โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
60 จ้างล้างหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother MFC-J200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
61 จ้างล้างหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother MFC-J200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
64 จ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน รถยนตฺส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
66 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
67 จ้างดำเนินการตรวจเช็คตามระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
69 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และควบคุมโรคระบาด (ไข้เลือดออก,วัณโรค,ไข้หวัดใหญ่,อหิวาตกโรค ฯลฯ) ตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
70 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
71 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
72 จ้างเปลี่ยนฮาร์ดดิสโน๊ตบุ๊คหมายเลข 416-58-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
74 ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
75 จ้างไถเกลี่ยและขุดฝังกลบขยะบริเวณชายทะเลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
76 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามร้อยยอด ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
77 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
78 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
79 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
80 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
81 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
82 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
83 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
84 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
86 จ้างตรวจเช็คตามระยะและถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ปข 81-7607 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
87 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 เป็นกรณีเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
88 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ประจำปีการศึกษา 2/2563 1 ธันวาคม 2563
89 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาะารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
93 ซื้อถุงดำและน้ำดื่ม โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
94 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
95 จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
96 จ้างซ่อมเก้าอี้ รหัสพัสดุ 401-63-0612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
97 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
98 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
99 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
100 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
101 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
103 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกระดูกงู (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
104 จ้างปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมถนนซอยทางเข้าบ้านลุงดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
105 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
106 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
107 จ้างเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
108 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
109 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
110 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
112 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีแดงขาวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
113 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
114 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 ตุลาคม 2563
115 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
116 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
117 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
118 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนกเงือก ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
119 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยหินกอกแกระ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
120 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค -342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
121 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
122 จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียวและบ้านหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
123 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
124 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
125 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายพ้วนเชื่อมหนองไผ่ บ้านดอนเตาเหล้า ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่-หนองใหญ่ หมู่ที่ 1-9 8 ตุลาคม 2563
127 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกล The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
128 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโม่และถุงดำ โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกล The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2563
129 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
130 ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
131 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
132 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 23 กันยายน 2563
133 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
134 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายข้างบ้านนายเผือก บ้านบางปู ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโสภณ บ้านบางปู ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
136 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
137 จ้างถ่ายเอกสารสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
138 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
139 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
141 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
144 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2563
145 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
146 ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
147 จ้างจัดสถานที่ (โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
148 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม (โครงการให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
151 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
152 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
153 จ้างืทำป้ายไวนิล (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
154 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
155 จัดสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องเสียง (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) 8 กันยายน 2563
156 ซื้อวัสดุฝึกอบรม(โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
157 ซื้อน้ำมันเบนซิน (โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
158 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอด 3Rs-ประชารัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
159 จ้างรถแบ็คโฮ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
160 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
161 จ้างวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
162 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
163 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
164 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๑๓๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
165 จ้าง่ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน ๓๕ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
166 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
167 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
168 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
169 จ้างซ่อมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
170 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
171 ซื้อUSB HUP 4P จำนวน 2 อัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
172 ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
173 จ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Window10 และลงโปรแกรมพื้นฐาน สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-61-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
174 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
175 ซื้อถุงดำและน้ำดื่มใน(โครงการจัดการขยะมูลฝอยตำบลสามร้อยยอดด้วยหลัก3Rs-ประชารัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
176 จ้างทำป้ายไวนิลและโบว์ชัวร์แผ่นพับ (โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกปฏิบัติทำสเปรย์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
178 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
179 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
180 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
181 จ้างเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
182 จ้างทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
183 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
184 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษรพร้อมติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
185 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 416-6-0035 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสมุนไพรไล่ยุง โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
187 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับติดประดับตกแต่งบริเวณที่ทำการบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
189 จ้างจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
190 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 416-51-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
191 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด 1 x 3 ม. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
192 จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. และรั้วลวดหนามรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
193 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
194 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
195 จ้างขุดลอกคลองโดยใช้รถแบ็คโฮ บริเวณปากคลองบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
196 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตีโครงไม้ โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
197 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
198 จ้างขุดลอกคลองโดยใช้รถแบ็คโฮ บริเวณปากคลองหนองข้าวเหนี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
199 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
200 จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
202 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
203 ซื้อผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง สำหรับผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
204 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
205 จ้างติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย (ป้ายของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
206 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรังานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
207 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำไข่เค็มสมุนไพร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร 10 กรกฎาคม 2563
208 จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
209 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด การทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
210 จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
212 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด 10 กรกฎาคม 2563
213 จ้างตรวจเช็คตามระยะ รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
214 จ้างเหมาเช่าเต็นท์จัดงานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
215 จ้างจัดทำใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น พร้อมใส่กรอบรูปขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
216 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งยูนิค โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
217 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ส.ก. และเทียนไข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
218 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์แบบร้อยท่อ ขนาดกว้าง 9.50 ม. x สูง 3.40 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
220 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
221 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
222 ซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
223 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
224 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
225 ซ่อมแซมหลังคาอาคารและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน 25  มิถุนายน  2563
226 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
227 จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
228 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 3054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
229 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 2373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
230 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ SAMSUNG รุ่น M๒๘๓๕DW และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFD-J๒๓๓๐DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
231 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการจิตอาสาพระราชท่านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
232 ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
233 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
234 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย รหัสพัสด (๔๔๒-๖๒-๐๐๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
235 ซื้อเครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
236 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
237 ซื้อADAPTER จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
238 ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
239 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
240 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0030 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
241 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
242 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
243 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
244 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
245 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
246 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0044 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
247 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
248 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
249 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-59-0021 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
250 จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าสำหรับการแสดงถวายพระพรบนเวที เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
251 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่จัดงานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
252 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
253 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
254 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 416-51-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
258 จ้างติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
259 จ้างซ่อมแซมประตูห้องกองช่าง จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
260 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
261 ซื้อธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 36 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
262 ซื้อเทปวัดที่ใยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
263 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
264 ซื้อวัสดุในการต่อท่อประปาเพื่อใช้ในการดูแลสวนสาธารณะและรดน้ำต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
265 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
266 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแผ่นคลัช และตรวจเช็คระยะการใช้งานรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
267 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร สุขเมือง - บ้านนายทวีป น้อยช่อ (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งด่านจุดตรวจโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งด่านจุดตรวจโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
271 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
272 ซื้อสายยางฉีดน้ำ ขนาด 5/8 หุน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
273 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รหัสพัสดุ 416-63-0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
274 ซื้อผ้าสีฟ้า และผ้าสีขาว สำหรับผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
275 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงละ ๒๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
276 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
277 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
278 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
279 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในด่านตรวจคัดกรอง(สายไฟและเหล็กแป๊ป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
281 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยประชาชน (สังกะสีและกระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
282 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
286 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรียตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
287 จ้างซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
288 ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค 342 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
289 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง (รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
290 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7607 ปข ตามระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
291 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านครูนก-บ้านลุงพงถ้ำตาโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
292 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านคุณผกากรอง อิ่มสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
293 จ้างตรวจเช็คตามระยะและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บย 1744 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
294 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
295 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
296 จ้างเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
299 ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-3 จำนวน 3 ตัว (สำนัดงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
300 ซื้อซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
302 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
303 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 342 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
304 ซื้อถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท และถุงมือผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
305 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
306 ซื้อตัวรับสัญญาณ WIFI สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
307 ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
308 ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
309 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
310 จ้างซ่อมแซมถนนซอยช่องน้ำไหล บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงที่ ๑) และ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
311 จ้างขุดถางป่าข้างทางและขุดฝังกลบขยะบริเวณชายหาดสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
312 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
313 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าสุนทร หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
314 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
315 ซื้อแก๊สและผงเคมีเพื่อใช้ในโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
316 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย (ช่วงที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ (ช่วงหัวเขาน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
318 จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
319 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลองหนองข้าวเหนียว(ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
320 จ้างเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
322 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
323 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามร้อยยอด 29 (ช่วงที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
324 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
327 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
328 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม (โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน-ถนนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
329 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมการทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
330 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
331 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
332 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
333 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
334 จ้างจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมการทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
335 จ้างจัดสถานที่โครงการฝึกอบรม (โครงการความปลอดภัยทางถนน-สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
336 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
337 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
338 ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
339 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกร่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
342 จ้างจ้างเหมาเกรดบดอัดพื้นทางสายถนนดอนป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
343 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
344 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอใหญ่-หนองบัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
345 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
346 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายธเนศ วันบุตร บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
347 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโม่ โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
348 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
349 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
350 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายโจทย์ บ้านหัวตาลแถว หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
351 จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
352 จ้างเหมาทำป้ายคำขวัญตำบลสามร้อยยอด โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
353 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่บ้านบางปู หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
354 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหุบตาโคตร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
355 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP officejet 7110 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
356 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดาวเรือง บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
357 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียงและไฟ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
358 จ้างขุดถามป่าสองข้างไหล่ทางโดยใช้เครื่องยนต์ ระยะทาง 1,700 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
359 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้ใยบัว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
361 ซื้อน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและความเป็นระเบียบวินัยของเยาวชนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
362 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
363 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP officejet 7110 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
366 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
367 ซื้อยางในรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 เส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
368 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
369 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณอวบ-บ้านลุงเหลียง หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2563
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
374 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ 21 มกราคม 2563
375 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
376 จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กคานท้ายรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ปข 81-5488 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
377 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโม่ และถุงดำ โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
378 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
379 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
380 ซื้อเครื่องดื่ม น้ำและน้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
381 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
382 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลข 420-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
383 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
384 จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ดำเนินงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
385 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
386 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงวาด (ช่วงที่ 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
387 จ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
388 ซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
389 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ปข 81-1340 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
390 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
391 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
392 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในฐานการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
393 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเช่าเต็นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
394 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
395 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
396 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสำแดงเดชพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2562
398 จ้างเหมาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
399 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
400 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าสายชล นพคุณ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
401 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าทองดำ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
402 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 2501S กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 ธันวาคม 2562
403 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 3554S สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
404 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
405 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
406 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโม่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
407 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
408 ซื้อผ้าผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
409 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
410 เหมาเช่าเวทีขนาดเล็ก พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 13 ธันวาคม 2562
411 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองตาเฟื้อ บ้านหนองแขมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
412 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยข้างบ้านลุงบูรณ์ บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
413 จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
419 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
420 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ธันวาคม 2562
421 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าสุนทร หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ธันวาคม 2562
422 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
423 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
424 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านเจ้เล็ก บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
425 จ้างโครงการซ่อแซมถนนลูกรังสายบ้านพักช่อง 3-บ่อขยะ บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
426 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านเจ้เล็ก บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
427 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
428 ซื้อโต๊ะข้าราชการระดับปฏิบัติงานและเก้าอี้สำนักงานระดับ 1-3 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
429 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 342 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
430 เหมาซ่อมแซมวาล์วประตูน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 พฤศจิกายน 2562
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดสามร้อยยอด ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562
433 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 พฤศจิกายน 2562
434 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 พฤศจิกายน 2562
435 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
436 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
437 จ้างเหมาจัดเวที โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
438 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
439 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
442 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29 ตุลาคม 2562
443 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสำโหรง บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
444 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทางเข้าศาลเจ้าถึงสายกลางดอนยอด(ช่วงที่ 2) บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
445 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตาดำ บ้านหุบตาโคตร หมู่ที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
446 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแยกสามร้อยยอด 1 (ช่วงที่ 2) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
447 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านป้าสายชล นพคุณ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 ตุลาคม 2562
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2562
449 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
450 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
453 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าร้านริมหาดซีฟู๊ด หมู่ ๓ เรียบชายหาดจนถึงจุดกลับรถจักรยาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
454 ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
455 ซื้อเลื่อยยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
456 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
457 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ ๕ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
458 ซื้อถังบรรจุขยะ ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมสกรีนสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ร้อยเชือกหูถัง และเจาะก้นถังในการระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
459 ซื้อส่วนประกอบและสารเคมีทำผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ และชุดหลอมสบู่ โครงการให้ความรู้แหล่งสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
461 ซื้อเส้นพลาสติกขนาด 1 เซนติเมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
462 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
463 จ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
464 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น RICOH MP 2501L กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
465 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
466 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่างต๊อก-ชายทะเล บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2562
468 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
469 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น MFC-J2330DW กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
471 จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และกรีฑา โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
472 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
473 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ คันหมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
474 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
475 ซื้อเครื่องไทยธรรมและเทียนไข โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
476 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
477 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
478 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
479 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
480 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
481 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และหมู่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
482 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
483 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเดช อิ่มเกษม บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
484 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
485 ซื้อถุงมือยางและผ้าปิดจมูก กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
487 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะทะเบียน ปข ๘๑-๕๔๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
488 จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คตามระยะ คันหมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
490 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER J200 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
491 จ้างเหมาตกแต่งเทียนและรถแห่เทียนจำนำพรรษา โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2562
494 จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่ล้างรถเอนกประสงค์ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด หมู่ที่ ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
495 ต้นมะพร้าวน้ำหอม โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด 2 กรกฎาคม 2562
496 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP Officejet 7110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
497 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพารา ซอยสามร้อยยอด ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 กรกฎาคม 2562
498 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๑๔๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
499 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างแฮบปี้มาย หมู่ที่ ๔ บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
500 ซื้อชุดหล่อเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
502 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18  มิถุนายน  2562
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
504 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาด พร้อมจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติและติดตั้งป้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
506 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11  มิถุนายน  2562
507 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
508 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6730 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
510 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
511 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถน้ำดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
512 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรัง ซอยหน้าโรงเรียนหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9  มิถุนายน  2562
513 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
514 ซื้อวัสดุอื่น ๆ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
515 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
519 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
521 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
523 จ้างเหมาขุดลอกคลองหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
524 ซื้อของสมนาคุณ(ของที่ระลึก) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
525 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านตาม่าย หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
526 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป้าเอี้ยงลงชายทะเล หมู่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 พฤษภาคม 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
528 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.4008-หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤษภาคม 2562
529 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนลูกรัง ซอยบ้านนายณรงค์ สามเกลียว หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
530 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
531 จ้างเหมาขุดลอกปากคลองยมโดย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
532 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
534 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
535 ซื้อเสื้อยืดสำหรับฝึก อปพร. พร้อมสกรีน องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุอื่น ๆ) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
539 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
541 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
542 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสาย ปข.ถ ๕๑-๐๐๗ (สายสามร้อยยอด ๑๐) หมู่ ๓ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 พฤษภาคม 2562
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
545 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลซีทเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และ ๒ ปีกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
546 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลซีทเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๒ กับโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๑ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามร้อยยอด 23 หมู่ที่ 4-5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
548 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพาราสายสามร้อยยอด ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 เมษายน 2562
549 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับนำมาติดประดับตกแต่งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สาย ปข.5142 พุน้อย-ชายทะเล (สายหน้าวัดพุน้อย) บ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
552 ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และพานพุ่ม ฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
553 จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
554 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยทางเข้าศาลเจ้าถึงสายกลางดอนยอด บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
555 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
556 จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
557 จ้างเหมาทำการต่อสัญญาการดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
558 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
559 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
560 ซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุขัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสามร้อยยอด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
561 เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 25 มีนาคม 2562
562 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
563 จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและเสริมพื้นทางลูกรังซอยข้างบ้านป้ายม หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
564 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกสว่านชุดมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
565 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด ๒ และพื้นที่รอบอาคารทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562