ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
6 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๓ (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายสมบัติ แคล้วปรปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
8 จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองระหารบริเวณหลังบ้านนายสุรพงศ์ หาญรักษ์ (ผู้ช่วยดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๔ (หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ ถึงที่ดินนางวิลัย ทองกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
12 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๘๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
13 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๒ (หน้าบ้านนายไชยา ทรหด ถึง หน้าบ้านนางลัดดา แตงอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
15 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
16 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๑ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
17 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดท่อระบายน้ำคลองกะจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
18 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (คลองหนองบัว ถึงทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
19 จ้างจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกพื้นกำมะหยี่ กรอบอลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
22 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
23 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
24 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๖/๑๓ (หน้าบ้านนายสำรวย ทองแดง ถึง ถนน อบต.สาย ๕/๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๓ (ข้างที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว ถึงที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๓ (ข้างที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๘ (หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางโสรญา กุมภากาญจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
30 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่อง คลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
31 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเดิมพื้นที่เขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๙ (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง ที่ดินนายศักดิ์สิทธิ์ธร ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ (ซอย ๑) (แยกถนน อบต.สาย ๒/๖ ถึง ที่ดินบริษัทสหวิริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
37 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
38 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/12 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่ดินนายประภาศ พ่วงตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
39 ซื้อถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อนแบบมีช่องทิ้งขยะและฝาครอบ เปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
42 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 4/17 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ถนน อบต. สาย 4/4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
44 จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำพร้อมขุดตักวัชพืช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
45 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๗ (หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๖ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายสมเพียร กลีบสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๙ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายฉลวย แย้มสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
52 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
53 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย แยก ๔/๔ (ซอย ๑ ) (แยกถนน อบต.สาย ๔/๔ (ซอย ๑ ) ถึงที่ดินนายสมเกียรติ์ โตมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
54 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
55 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
59 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๖ (หน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว ถึงถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
61 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบต.สาย 3/6 ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
62 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (หน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ ถึง ท่อเหลี่ยม คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (ข้างที่ดินนายทองสุข มณฑิล ถึง สะพาน คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
64 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
65 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (ช่วงที่ ๒) (ข้างที่ดินนายถนอม ทิพย์บุญทรัพย์ ถึง บ้านนางมุกดา โคกชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
66 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
67 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
68 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง 26 พฤศจิกายน 2563
69 จ้างเหมาพาหนะโดยสาร รถปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
70 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวนแบบฉีก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
71 จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
72 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๐๓๔ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
73 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
74 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
76 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
77 จ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
79 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
80 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
81 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
82 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
84 จ้างเหมาขุดลอก คลองระหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
85 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
92 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำผุด (ข้างที่ดินนายวรพล ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
94 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,633 กล่อง (จำนวน 11 วัน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
96 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
97 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
98 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงศ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
99 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
101 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
102 จ้างเหมาขุดลอกคลอกต้นเกตุ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
103 จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
104 จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยน้ำโจน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
105 จ้างเหมาขุดลอกคลองวังเคี้ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
107 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
109 จ้างเหมาขุดลอกคลองสระน้ำประปาลุ่มมะค่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
110 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
111 ซื้อดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ประดับเฉลิมพระเกียรติบริเวณ อบต.กำเนิดนพคุณ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
113 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 43,128 ถุง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
114 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
115 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
116 จ้างปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
117 ซื้อน้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
123 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
124 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย ๘/๒ (หน้าบ้านนายหยุด นกเพชร ถึง ที่ดินนางลัดดา แตงอ่อน) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
125 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๖/๓ (หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
126 จ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
128 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
129 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง ภาคเรียนที่ 1/2563 ( จำนวน 20 วัน และเพิ่มเติม 32 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
130 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
135 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
136 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
137 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
138 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนางยุพิน โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
139 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง คลองหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
140 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
142 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
143 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ 1  มิถุนายน  2563
144 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
145 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
146 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึงที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
147 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน อบต.สาย 6/7 (ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมาก ถึงหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
148 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ซอยบ้านนางแจง ขวัญใจ) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
149 จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
151 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 14 พฤษภาคม 2563
152 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง (นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 18,688 กล่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
153 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
154 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
155 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
156 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
159 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๐๓๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
161 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (แยกถนน อบต.สาย 3/1 ถึงหน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
162 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
163 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
164 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน ๗,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
165 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
166 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
167 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
168 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายสายันต์ ชินจันทึก ถึง ที่ดินนายทองสุข มณฑิล) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
174 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/20 (ข้างบ้านนางสุมาลี สุดสวาท ถึงข้างบ้านนายสมชาย กาญจนรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
176 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
177 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
178 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
179 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
180 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
181 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
182 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
184 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 11 มีนาคม 2563
185 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
186 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
187 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
188 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
189 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
190 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
191 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
192 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
193 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึงหน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี 4 มีนาคม 2563
194 จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรพลาสวูดและป้ายอคิลิคติตสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
195 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวงถึงถนน อบต.สาย 2/6) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขัน 4 มีนาคม 2563
196 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/13 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนางสุรางค์ แซ่ตั้ง) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีข 2 มีนาคม 2563
197 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ข้างท่ี่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว) ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จัง 2 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
200 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
201 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
202 จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
203 จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
204 จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
205 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 26,035 ถุง และนม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,780 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
206 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
207 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
208 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมถนน อบต.สาย 4/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ สัญจร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายเกรย แท่นนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
211 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
212 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน อบต.สาย 2/4 ถึงที่ดินบริษัทสหวิริยา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
213 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ถึงหน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
214 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
215 จ้างก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
216 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
218 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
219 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
220 จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
221 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมการเล่นเกม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
222 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
224 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสมบัติ เลาห์เรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
225 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
226 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
227 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
228 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/14 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึงหน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
229 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
231 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
232 จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
233 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
234 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนายอาวุธ เพชรนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
235 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/9 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายประภาส เอี่ยมสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
236 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/3 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
237 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
238 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
239 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
240 น้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 30 ตุลาคม 2562
241 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
242 จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
243 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
244 จ้างปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
245 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
246 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
247 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
248 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
249 จ้างซ่อมระบบแอร์และไฟไซเรน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
251 ซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
252 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
253 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
254 จ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
255 ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 11 กันยายน 2562
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
257 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
259 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
260 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดสำเร็จรูป) สูง 1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
261 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
262 ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
263 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
265 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ( ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
266 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
269 ซื้อยากำจัดเหาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ (เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
270 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
271 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/18 (ข้างบ้านนายสายชล หมื่นหาญ ถึง หน้าบ้านนางแจง ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
272 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
273 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
274 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
275 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 5/1 (ซอยทองสุข) (หน้าบ้านนายสุรินทร์ สีแสง ถึงหน้าบ้านนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์สวาท) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
276 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 33 คน รวม 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
277 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 32 คน รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
278 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 วัน (นมพาสเจอร์ไร รสจืด จำนวน 42 วัน, นม ยู เอช ที จำนวน 23 วัน) นักเรียนจำนวน 612 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนววน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
280 ซื้อต้นเทียนพรรษา ขาตั้งเทียน และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
281 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 5200 ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
283 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/3 (หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์ ถึง หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
284 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
285 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
286 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
287 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
290 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน อบต. สาย 7/12 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
291 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 26,404 ถุง จำนวน 46 วัน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 574 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
292 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
293 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึง ที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
294 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
295 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
296 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ ถึง ที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
297 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 4 เมตร คูณ 11.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
298 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
299 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/4 (หลังโรงเรียนบ้านดอนสง่า) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
300 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำโจน (ข้างที่ดินนางสาวจามจุรี ชมอินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
301 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
302 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
304 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
305 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
306 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
307 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
308 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
309 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
310 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึง หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
312 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
313 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/2 (หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว ถึง ที่ดินนายทองพูล นกแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
314 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าโรงเรียนวัดนาผักขวง) หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
315 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
316 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
317 จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนน จำนวน 9 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
320 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
321 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021