ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 12 กุมภาพันธ์ 3106
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กุมภาพันธ์ 3106
3 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 3106
4 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 3106
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 3106
6 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 3106
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
10 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 5 กุมภาพันธ์ 2563
11 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มกราคม 2563
13 จ้างเหมาจัดทำป้าย 30 มกราคม 2563
14 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ 29 มกราคม 2563
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
16 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 24 มกราคม 2563
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 มกราคม 2563
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2563
24 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มกราคม 2563
27 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
28 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 มกราคม 2563
30 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
31 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
33 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
34 จ้างเหมาค่าเช่าชุดธิดาว่าวพร้อมตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
35 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
36 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
38 จ้างเหมาเช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
39 จ้างเหมาจัดซุ้มงาน(หมู่บ้านว่าว)ตามโครงการส่งเสรมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
40 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
41 จ้างเหมาจัดรถขบวนแห่(เศรษฐกิจพอเพียง)ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
42 จ้างเหมาบำรุงรกษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 16 ธันวาคม 2562
43 จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
45 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 12 ธันวาคม 2562
46 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ธันวาคม 2562
47 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 6 ธันวาคม 2562
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
49 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
50 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 3 ธันวาคม 2562
51 โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 3 ธันวาคม 2562
52 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
53 วัสดุเครื่องแต่งกาย 27 พฤศจิกายน 2562
54 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 พฤศจิกายน 2562
55 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
56 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
57 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
58 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ 21 พฤศจิกายน 2562
59 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
60 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
61 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
62 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
63 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
64 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ 18 พฤศจิกายน 2562
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
66 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
70 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
71 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
72 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
73 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
74 ครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องถ่ายรูป) 4 พฤศจิกายน 2562
75 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 พฤศจิกายน 2562
76 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562
77 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 พฤศจิกายน 2562
78 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
79 โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 28 ตุลาคม 2562
80 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
81 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
82 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2562
83 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 2562
84 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
85 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
86 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
87 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
88 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
89 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
90 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
91 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
92 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
93 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 กันยายน 2562
94 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 24 กันยายน 2562
95 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 24 กันยายน 2562
96 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ 24 กันยายน 2562
97 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเสาโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
98 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
99 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
100 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
101 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
102 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
104 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 4 กันยายน 2562
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถังต้มน้ำไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
106 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 กันยายน 2562
107 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
108 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
109 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
110 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
111 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
112 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 2 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
114 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
115 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
116 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
117 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 11 สิงหาคม 2562
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
119 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
120 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
122 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 8 สิงหาคม 2562
123 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
124 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 30 กรกฎาคม 2562
125 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 กรกฎาคม 2562
126 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
127 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
128 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 25 กรกฎาคม 2562
129 ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
130 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตำบลตาเสาโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
131 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
132 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 15 กรกฎาคม 2562
133 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
134 จ้างโครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
135 โครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 9 กรกฎาคม 2562
136 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๒ 9 กรกฎาคม 2562
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
138 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
139 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 28  มิถุนายน  2562
140 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 26  มิถุนายน  2562
141 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
142 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
143 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
144 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
145 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
146 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
147 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
148 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 12  มิถุนายน  2562
149 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2562
150 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
154 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
155 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 31 พฤษภาคม 2562
156 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
157 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ 28 พฤษภาคม 2562
158 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
159 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
160 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
162 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
163 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562
164 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) 16 พฤษภาคม 2562
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
167 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 7 พฤษภาคม 2562
168 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
169 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 3 พฤษภาคม 2562
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
171 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
172 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 25 เมษายน 2562
173 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
175 จ้างเหมาขุดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
176 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
178 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
179 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
180 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
181 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
182 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
183 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
184 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
185 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
187 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
189 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
190 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
191 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
192 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีจัดทำเสาธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
194 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562