ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 6 พฤษภาคม 2564
2 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 6 พฤษภาคม 2564
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) 3 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 เมษายน 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 16 เมษายน 2564
10 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
11 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
12 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
13 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
14 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 มกราคม 2564
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
18 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 25 มกราคม 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
20 บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 20 มกราคม 2564
21 บำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 20 มกราคม 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 มกราคม 2564
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 11 มกราคม 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
30 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 7 มกราคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 7 มกราคม 2564
32 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 7 มกราคม 2564
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) 4 มกราคม 2564
34 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
35 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
36 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
37 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
38 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา 18 ธันวาคม 2563
39 ชุดกีฬา 18 ธันวาคม 2563
40 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563 18 ธันวาคม 2563
41 เช่าชุดธิดาว่าวพร้อมแต่งตัว ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563 18 ธันวาคม 2563
42 เช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563 18 ธันวาคม 2563
43 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563 18 ธันวาคม 2563
44 ซื้ออุปกรณ์กีฬา 18 ธันวาคม 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 17 ธันวาคม 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรี 8 ธันวาคม 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 3 ธันวาคม 2563
48 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 2 ธันวาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 2 ธันวาคม 2563
51 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
52 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
53 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
54 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
55 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
59 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
60 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
61 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 25 พฤศจิกายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
63 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓ 24 พฤศจิกายน 2563
64 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗ 24 พฤศจิกายน 2563
65 โครงการปรับเกรดถนน 24 พฤศจิกายน 2563
66 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 24 พฤศจิกายน 2563
67 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ 24 พฤศจิกายน 2563
68 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2563
72 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน 2563
73 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน 2563
74 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
75 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 พฤศจิกายน 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
77 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 พฤศจิกายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
79 จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 13 พฤศจิกายน 2563
81 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 11 พฤศจิกายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 5 พฤศจิกายน 2563
83 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
84 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 2 พฤศจิกายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2563
89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
90 ซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
91 ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
93 เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง 9 ตุลาคม 2563
94 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
95 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
96 จ้างบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
97 จ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
98 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28 กันยายน 2563
99 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร 28 กันยายน 2563
100 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 กันยายน 2563
101 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 28 กันยายน 2563
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
104 จ้างเหมาบริการติดตั้งแผงกั้นห้อง (ปาร์ติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
106 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะสำนักงาน และเก้าอี้สำนักงาน 1 กันยายน 2563
107 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ 20 สิงหาคม 2563
108 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
110 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
111 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
112 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
113 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
114 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
115 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
116 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
117 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
118 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2563
119 จ้างขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
120 จ้างขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
121 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
122 จ้างขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
123 จ้างขุดลอกลำห้วยกะหาด บ้านหว้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
124 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
125 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 23 กรกฎาคม 2563
126 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
129 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 กรกฎาคม 2563
130 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 16 กรกฎาคม 2563
131 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
132 ขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,840 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
133 ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
134 ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
135 ขุดลอกลำห้วยกะหาด หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
137 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
138 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 2 กรกฎาคม 2563
139 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
140 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
141 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
142 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
143 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
144 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
146 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
147 ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง 19  มิถุนายน  2563
148 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) 19  มิถุนายน  2563
149 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
150 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
152 ซื้อแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
153 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน 9  มิถุนายน  2563
154 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
158 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
161 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 28 พฤษภาคม 2563
162 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) 28 พฤษภาคม 2563
163 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2563
164 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 พฤษภาคม 2563
165 จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 27 พฤษภาคม 2563
166 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
167 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
168 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ 20 พฤษภาคม 2563
169 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน 20 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
171 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู) 19 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
173 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
174 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
175 จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
176 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
177 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 12 พฤษภาคม 2563
179 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) 8 พฤษภาคม 2563
180 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน 1 พฤษภาคม 2563
183 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
184 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ 30 เมษายน 2563
185 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 เมษายน 2563
186 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ 30 เมษายน 2563
187 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 30 เมษายน 2563
188 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 30 เมษายน 2563
189 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 28 เมษายน 2563
190 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
191 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
192 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
193 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
194 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 เมษายน 2563
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
197 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง 23 เมษายน 2563
198 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 22 เมษายน 2563
199 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ 22 เมษายน 2563
200 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 21 เมษายน 2563
201 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง 20 เมษายน 2563
202 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
203 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 16 เมษายน 2563
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
205 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
206 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
207 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
208 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
209 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 9 เมษายน 2563
210 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 เมษายน 2563
211 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
214 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
215 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 เมษายน 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 เมษายน 2563
217 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เมษายน 2563
218 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
219 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
220 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
221 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มีนาคม 2563
222 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 27 มีนาคม 2563
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มีนาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 มีนาคม 2563
226 ซื้อตู้เย็น 26 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
228 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
229 วัสดุสำนักงาน 25 มีนาคม 2563
230 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 24 มีนาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 มีนาคม 2563
232 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
233 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีนาคม 2563
234 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
237 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 มีนาคม 2563
238 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 17 มีนาคม 2563
239 ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
243 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มีนาคม 2563
244 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
245 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
246 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 10 มีนาคม 2563
247 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
248 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
253 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
255 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 มีนาคม 2563
256 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
262 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 20 กุมภาพันธ์ 2563
263 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
266 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 17 กุมภาพันธ์ 2563
268 ต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
270 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2563
271 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
276 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
277 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
278 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 5 กุมภาพันธ์ 2563
279 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
280 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 5 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
282 จ้างเหมาจัดทำป้าย 30 มกราคม 2563
283 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มกราคม 2563
284 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ 29 มกราคม 2563
285 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
286 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 24 มกราคม 2563
287 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
290 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 มกราคม 2563
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2563
294 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
295 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 มกราคม 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มกราคม 2563
297 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
298 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 มกราคม 2563
300 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
301 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
302 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตาเสาคัพ) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
303 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
305 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
306 จ้างเหมาเช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
307 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
308 จ้างเหมาค่าเช่าชุดธิดาว่าวพร้อมตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
309 จ้างเหมาจัดรถขบวนแห่(เศรษฐกิจพอเพียง)ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
310 จ้างโครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
311 จ้างเหมาบำรุงรกษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 16 ธันวาคม 2562
312 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
313 จ้างเหมาจัดซุ้มงาน(หมู่บ้านว่าว)ตามโครงการส่งเสรมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
315 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ธันวาคม 2562
316 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) 12 ธันวาคม 2562
317 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 6 ธันวาคม 2562
318 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
319 โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหนองชุมแสงไปหนองไผ่ หมู่ที่ 6 3 ธันวาคม 2562
320 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 3 ธันวาคม 2562
321 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
323 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 พฤศจิกายน 2562
324 วัสดุเครื่องแต่งกาย 27 พฤศจิกายน 2562
325 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
326 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
327 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
328 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ 21 พฤศจิกายน 2562
329 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
330 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
331 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
332 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
333 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
334 จ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งระบบทรายกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ 18 พฤศจิกายน 2562
335 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
337 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
339 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
340 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
341 จ้างโครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
343 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
344 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 พฤศจิกายน 2562
345 ครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องถ่ายรูป) 4 พฤศจิกายน 2562
346 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 พฤศจิกายน 2562
347 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 พฤศจิกายน 2562
348 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
349 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
350 โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 7 28 ตุลาคม 2562
351 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 28 ตุลาคม 2562
352 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6 28 ตุลาคม 2562
353 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 2562
354 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
355 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
356 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
357 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
358 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
359 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
360 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
361 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
362 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
363 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2563 24 กันยายน 2562
364 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ 24 กันยายน 2562
365 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 กันยายน 2562
366 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 24 กันยายน 2562
367 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเสาโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
368 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
369 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
370 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
371 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
372 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
374 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 4 กันยายน 2562
375 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 กันยายน 2562
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถังต้มน้ำไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
377 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
378 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กันยายน 2562
379 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
380 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
381 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
382 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 2 กันยายน 2562
383 ซื้อวัสดุสำนักงาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
384 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
385 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
386 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
387 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา 11 สิงหาคม 2562
388 ซื้อเครื่องซับเมอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
390 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
391 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
392 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.6 8 สิงหาคม 2562
393 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
394 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ 30 กรกฎาคม 2562
395 จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ท 25 กรกฎาคม 2562
396 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
397 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2562
398 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
400 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ตำบลตาเสาโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
401 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
402 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 15 กรกฎาคม 2562
403 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
404 จ้างโครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
405 โครงการกั้นคันคลองเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 9 กรกฎาคม 2562
406 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๒ 9 กรกฎาคม 2562
407 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
408 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
409 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 28  มิถุนายน  2562
410 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ 26  มิถุนายน  2562
411 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
412 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
413 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
414 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
415 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
416 จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
417 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2562
418 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 12  มิถุนายน  2562
419 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
420 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
421 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
422 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
423 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
424 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
425 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) 31 พฤษภาคม 2562
426 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
427 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ 28 พฤษภาคม 2562
428 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
429 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๒ 28 พฤษภาคม 2562
430 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
431 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
432 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
433 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562
434 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน) 16 พฤษภาคม 2562
435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
437 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 7 พฤษภาคม 2562
438 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
439 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา 3 พฤษภาคม 2562
440 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
441 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
442 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา 25 เมษายน 2562
443 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
444 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
445 จ้างเหมาขุดบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
446 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
447 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
448 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
449 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
450 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
451 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
452 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
453 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
454 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
455 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
456 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
458 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
459 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
460 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
461 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
462 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซีจัดทำเสาธงตราสัญลักษณ์ วปร.และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
464 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
465 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
466 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 2 5 กุมภาพันธ์ 2021
467 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 5 กุมภาพันธ์ 2021
468 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
469 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2021