ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปู
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
9 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบาลาดูวอ โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
10 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอนามัย โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7019 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยกทางเข้าประปาเทศบาล ถึง บ้านเช่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุชุดดำรงชีพสำหรับผู้เข้ากักกันในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
26 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
27 ซื้อวัสดุชุดดำรงชีพสำหรับผู้เข้ากักกันในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยต์ หมายเลขทะเบียน 80-6328 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
31 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ หมายเลทะเบียน ๘๐-๖๓๒๘ ปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยต์ หมายเลขทะเบียน 80-6328 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
36 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ  13 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
38 ซื้อถังขยะแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร มีล้อ มีฝาปิด สีเหลือง พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
39 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
41 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ  19 กรกฎาคม 2564
42 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  14 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
46 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ  20 พฤษภาคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
50 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
56 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
57 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
58 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีลอเลื่อน จำนวน ๒๐ ถัง ขนาดบรรจุ ๖๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
62 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  3 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  1 กุมภาพันธ์ 2564
64 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  1 กุมภาพันธ์ 2564
65 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  1 กุมภาพันธ์ 2564
66 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
67 ซื้อฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2848 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
70 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอนามัย  20 มกราคม 2564
71 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
72 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
74 ซื้อของขวัญและรางวัล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
75 จ้างโครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
76 จ้างก่อสร้างโครงการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ปน.ถ.8-0002 สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  6 มกราคม 2564
77 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยกทางเข้าประปาเทศบาล ถึง บ้านเช่า หมู่ที่ 3  5 มกราคม 2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
80 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
82 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง ถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3  23 ธันวาคม 2563
83 จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๓  22 ธันวาคม 2563
85 โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓  16 ธันวาคม 2563
86 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
87 โครงการปูยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ปน.ถ.8-0002 สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ 3  3 ธันวาคม 2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
93 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
95 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  18 พฤศจิกายน 2563
96 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด  28 กันยายน 2563
97 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๑๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
101 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๒๘ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
103 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8325 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
104 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
107 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด  17 กันยายน 2563
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
110 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
112 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒  14 กันยายน 2563
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
117 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
118 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4450 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
120 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ  2 กันยายน 2563
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
124 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
125 ซื้อแบเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๐ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
129 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๘ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
130 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
131 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
133 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนโต๊ะโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  10  มิถุนายน  2563
134 ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
135 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29 พฤษภาคม 2563
136 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29 พฤษภาคม 2563
137 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29 พฤษภาคม 2563
138 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  29 พฤษภาคม 2563
139 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  22 พฤษภาคม 2563
140 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องบริโภคในโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
142 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
143 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
144 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
145 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
146 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
147 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
148 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
149 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
152 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
153 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
154 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
155 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
156 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
157 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
158 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
159 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  13 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
167 ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
169 จ้างเหมาจัดทำปฎิทินรอมฎอน เทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
172 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
174 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
178 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไปัญหายาเสพติด ฯ  3 มีนาคม 2563
179 จ้างซ่อมแซมครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
180 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
181 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 1608 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
182 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  2 มีนาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  28 กุมภาพันธ์ 2563
184 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูกือลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  27 กุมภาพันธ์ 2563
185 จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๔๘ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
186 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู  25 กุมภาพันธ์ 2563
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
188 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
189 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ เพือใช้ในการเยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
190 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
191 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  22 มกราคม 2563
192 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู  20 มกราคม 2563
193 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
194 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒  13 มกราคม 2563
195 ซื้อวัสดุและอปกรณ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
196 ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
198 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
199 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
200 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู  19 พฤศจิกายน 2562
201 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  13 พฤศจิกายน 2562
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
203 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
204 ซื้อผงหมึก KYOCERA รุ่น Taskalfa 180/181/220/221 จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
205 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานประปาพร้อมประตู เข้า - ออก โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2562
207 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
208 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2562
209 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2562
210 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2562
211 ซื้อสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
212 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
213 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
214 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  18 กันยายน 2562
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
219 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและการเลี้ยงปลา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2562
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
221 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  9 กันยายน 2562
222 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
223 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดดูดสิ่งปฎิกูล) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
225 ซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
226 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยลาฆอกาบูส่วนปลาย หมู่ที่ ๓  14 สิงหาคม 2562
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
228 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓  8 สิงหาคม 2562
229 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  8 สิงหาคม 2562
230 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่ ๓  8 สิงหาคม 2562
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
233 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
234 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองโต๊ะโสม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก  31 กรกฎาคม 2562
235 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบือเจาะ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก  30 กรกฎาคม 2562
236 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมท่อเชื่อม 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีคัดเลือก  25 กรกฎาคม 2562
237 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
238 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
240 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
241 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
242 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
247 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
249 จ้างจัดทำตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
250 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูเยาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
251 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยปูดำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
252 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยตือลอ (ไข่) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
253 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยซูโอ๊ะ (ช่วงปลาย) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
254 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยนาเกลือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
255 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแบมิ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
256 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอย ฮูลู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
257 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ช่วงปลาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
258 จ้างบุกเบิกถนน ซอยสามัคคี 18 (โฮสเตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
259 จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยโต๊ะดาสา หมู่ที่๓ ตำบลบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
260 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  26  มิถุนายน  2562
261 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  13  มิถุนายน  2562
262 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสามแยกถนนสามัคคี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
263 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยสามัคคี ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
264 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมยีโอ๊ะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
265 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.ซอยสามัคคี ๒ (นายิ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
266 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบือเจาะค้าประตู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
267 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยนิโอ๊ะ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2562
268 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยฟาร์มปลาดุก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
269 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดคสล.ซอยหัวสะพานโต๊ะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
270 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยยาเอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
271 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมฝาคูระบายน้ำ ถนนสายริมอ่าวบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
272 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมปูยางพาราแอสฟัลท์ ซอยคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  19 เมษายน 2562
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
274 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
278 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
279 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยลาฆอกาบูเชื่อมซอยซูเด็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562