ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชุมพล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
2 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
12 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
17 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
18 จ้างจัดเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
19 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
22 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
25 ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
29 จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
30 จ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
34 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
36 ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ลูกลอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
38 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
41 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
43 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
45 ซื้อขนมและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
47 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
48 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
51 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ จำนวน ๑๑๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห 9 ธันวาคม 2563
53 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
54 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
55 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
56 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
57 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ 7 ธันวาคม 2563
58 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
60 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 1 ธันวาคม 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 1 ธันวาคม 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 1 ธันวาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 1 ธันวาคม 2563
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
71 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 พฤศจิกายน 2563
72 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
73 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
74 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
75 ซื้อธงและเทียนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
76 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
77 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห 16 พฤศจิกายน 2563
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
81 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
82 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
83 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
88 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
89 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1558 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
90 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 11 ตุลาคม 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 11 ตุลาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 11 ตุลาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 11 ตุลาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค 11 ตุลาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 11 ตุลาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด 11 ตุลาคม 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 11 ตุลาคม 2563
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห 11 ตุลาคม 2563
104 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
105 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 5 ตุลาคม 2563
106 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
107 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
109 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
110 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน ๑๗๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
111 จ้างจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด - หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
117 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
119 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
120 ซื้อสารเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
126 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
134 จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
137 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
138 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
139 ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
140 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
141 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24  มิถุนายน  2563
142 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
144 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
146 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
147 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
148 ซื้อหมวกและผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
149 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
150 จ้างจัดทำป้ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
153 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
154 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
158 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
159 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
161 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
162 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
163 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
164 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลอฮอล์ จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
165 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
166 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
167 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
171 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
173 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
174 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
177 จ้างรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
179 ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
180 ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
181 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
182 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
183 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
185 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
186 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
187 ซื้อแท่นน้ำพุผิวทรายล้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มานั่งสนาม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
189 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 6030 พัทลุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
190 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
191 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
193 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
196 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
197 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
198 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
199 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
200 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
201 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
205 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
206 ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
207 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
208 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
209 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
210 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
211 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
212 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
214 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
215 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2563
221 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
222 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
225 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
226 จ้างเหมาบริการชี้แนวเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
229 ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
230 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
231 จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
232 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
233 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
234 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
235 ซื้อเครื่องดื่ม ขนมและผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
236 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
237 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
238 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
239 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
240 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
241 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
243 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
245 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
246 จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
247 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
248 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 21 มกราคม 2563
249 ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
250 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
251 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
252 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
253 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
255 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
256 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
258 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
259 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
261 ซื้อข้าวไข่เจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
262 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
263 จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงและเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
264 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
266 ซื้อเครื่องดื่มและขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
267 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
269 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
270 ซื้อหม้อและขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
271 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
272 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
273 จ้างซ่อมรถกู้ชีพฉุกเฺฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
274 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
277 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
278 จ้างซ่่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
280 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
281 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
284 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
285 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
286 วัสดุที่ใช้ในโครงการ 11 พฤศจิกายน 2562
287 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
288 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
289 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
290 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
292 จ้างตรวจสภาพระยะทางและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
294 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
295 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
296 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021