ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
2 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
3 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
4 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
6 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
13 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
14 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 1 พฤษภาคม 2563
15 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
16 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
17 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
18 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
19 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
20 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
22 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
25 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
26 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
27 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
29 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
30 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
31 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
32 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
33 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
34 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
35 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
36 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
38 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
40 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา 20 มีนาคม 2563
41 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
42 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
43 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
46 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
47 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
49 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
50 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
53 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
54 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
60 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
61 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
65 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
66 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
69 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
70 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
71 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
72 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
74 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
75 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
77 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
79 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
80 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
81 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
82 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
83 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
84 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
85 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
86 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
88 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
89 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
90 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
91 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
92 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
93 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
95 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
96 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
97 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
98 เช่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
99 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
100 ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
101 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ดรอพเอาท์ฟิวแรงสูง 33 kv.100 A ประปาใหม่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
103 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
105 เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 300 ชุด, เต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และโต๊ะ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
106 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
107 ซื้อสารส้มขุ่นผง (25 กิโลกรัม/กระสอบ) จำนวน 360 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
108 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ขนาด 15x3.66 นิ้ว 1 ชั้น,พิมพ์หน้า 2สี หลัง 1สี, 80g จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
109 ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
110 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 8,315 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
111 ซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
112 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
113 ซื้อถุงมือดำ แบบหนา จำนวน 4 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
114 ซื้อชุดทดสอบหาค่าโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
115 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
116 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
117 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
118 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
120 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
124 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
125 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
126 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
127 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
128 ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
131 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
133 ซื้อแบตเตอรี่ GS 120 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
135 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกกผ้าประดับสวยงาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
137 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา 2 (ช่วงที่ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
138 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยใจสมุทร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
139 จ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยโรงมัน 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
140 จ้างเช่าอุปกรณืในการจัดงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
141 จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับลอยกระทง (โดยรถแม็คโฮใหญ่) จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
142 จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
143 จ้างเหมาเช่าเวทีและไฟประดับตกแต่งภายในงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
144 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
145 จ้างเหมาจัดทำกระทงโชว์ ขนาด 60x60 ซม. จำนวน 1 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
146 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อยยุค จำนวน 1 วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
148 จ้างพิมพ์ไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
149 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
150 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
151 เช่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
152 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัดจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
153 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
154 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 1 ตุลาคม 2562
155 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
157 ซื้อหินคลุก พร้อมเกลี่ย จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
158 จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
159 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
160 ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
162 ซื้อหนังสือนิทาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
163 ซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
165 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
167 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) ขุดลอกคูระบายน้ำชุมชนตลาดบน จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
168 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
170 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
171 จ้างซ่่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข บ-4718 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
174 จ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร (ทางม้าลาย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
175 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
178 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 11 กันยายน 2562
179 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
180 จ้างทำป้ายบอร์ดข้อความ ขนาด 180x90 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
181 จ้างติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ในการยิงบาร์โค๊ด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
182 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
183 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
184 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
186 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมประกวดห้องเรียน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
189 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 13,065 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
191 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
194 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว 23 สิงหาคม 2562
195 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
196 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
197 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
198 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
199 จ้างตัดแต่งต้นประดู่ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
200 จ้างขนทราย จำนวน 120 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
201 จ้างเหมาปรับปรุงเดินระบบ LAN และไฟฟ้า 4 จุดภายในห้องกองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
204 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
205 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 39 คน เป็นเวลา 117 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
206 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1/25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
207 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
208 ซื้อชุดกีฑา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
211 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 12,815 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
212 ซื้อของรางวัลสำหรับหน่วยกีฬาชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
213 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
214 เช่าเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
215 ซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
216 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
218 จ้างทำป้ายถือนำขบวนไม้ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
219 จ้างเหมาจัดสถานที่ในกองอำนวยการและงานพิธีเปิด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
220 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
221 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
222 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
223 ซื้อผงเคมีดับเพลิง ABC ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีแดง) พร้อมอัด จำนวน 13 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
224 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
225 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
226 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
227 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
231 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
233 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
235 เหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา จำนวน 5 รายการ 26  มิถุนายน  2562
236 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
238 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนยางพารา จำนวน 9,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
241 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
242 ปรับปรุงซ่อมแซมมอเตอร์ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ตัว 14  มิถุนายน  2562
243 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขยะหมายเลขทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
244 ซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
247 จ้างเหมาซักรีด ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
250 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ ขนาด 12v 115m จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
251 จ้างซ่อมแซมระบบสายไฟและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
252 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
253 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
254 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
255 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,210 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
257 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
258 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
259 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
261 ซื้อผ้าออแกซ่าสีเหลืองและสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
263 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
265 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
266 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
267 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
268 ซื้อสายดรอฟวาย จำนวน 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
269 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
270 ปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 24 เมษายน 2562
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
274 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
276 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
277 ซื้อผ้าเช็ดตัวอาบน้ำ จำนวน 65 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
278 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
279 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถหลวงพ่อทอง รถนางสงกรานต์ และประดับขันน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
280 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 16,625 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
281 จ้างเช่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
282 ซื้อชุดทดสอบ PH กรด - ด่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
283 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
284 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
285 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
286 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
287 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
288 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
290 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณทางข้ามรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
291 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง (บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านนาเดิม) จำนวน 2 ชุด (หน้า-หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
292 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
293 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
295 จ้างจ้างเหมาเช่าชุดเตียงพระและอุปกรณ์รับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
296 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
297 จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็ก จำนวน 23 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
298 ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 7 รถ(ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 คิว/รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
299 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-4718 สฏ จำนวน 4 รายการ 14 มีนาคม 2562
300 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
301 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2562