ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
2 จ้างซ่อมรถกระบะ Toyota hilux vigo หมายเลขทะเบียน กจ 6542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
4 จ้างจ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
5 จ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 28 ตุลาคม 2563
6 โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 27 ตุลาคม 2563
7 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 27 ตุลาคม 2563
8 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
9 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
11 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
12 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
13 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
14 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 22 ตุลาคม 2563
15 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
16 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
17 จ้างการจัดสถานทีี่การจัดงาน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
18 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
19 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 19 ตุลาคม 2563
20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
22 จ้างเหมาจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563
23 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 2 ตุลาคม 2563
24 จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
25 จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 2 ตุลาคม 2563
26 ซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
27 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
28 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
29 ซื้อน้ำดื่มสำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
32 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
33 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเติมอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
37 ซื้อพันธุ์ไม้จัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2563
39 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
41 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
43 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
45 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
46 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
47 โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 25 สิงหาคม 2563
48 ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
49 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
50 ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
51 ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
52 ซื้อโต๊ะไม้ยางพารานั่งพื้น แบบเหลี่ยมขาพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
53 ซื้อชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
54 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (ครั้งที่ 3) 18 สิงหาคม 2563
59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 18 สิงหาคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
61 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
62 ซื้อชั้นวางของไม้ 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
63 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
64 ซื้อรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
65 ซื้อเก้าอี้พลาสติกทรงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
66 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
67 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย 29 กรกฎาคม 2563
69 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
70 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
73 ซื้อโทรทัศน์สี LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
74 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
75 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
76 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ไม้สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
77 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
78 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
79 จัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 16 กรกฎาคม 2563
80 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 16 กรกฎาคม 2563
81 ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค 16 กรกฎาคม 2563
82 จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 16 กรกฎาคม 2563
83 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร 16 กรกฎาคม 2563
84 ขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 16 กรกฎาคม 2563
85 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
86 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
87 จ้างทำป้ายห้ามรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าลานคอนกรีตท่าเทียบเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
88 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
89 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
90 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
91 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
92 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
93 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
94 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
96 ซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
97 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
98 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
99 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
100 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
103 จ้างโครงการลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
104 โครงการลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 8 กรกฎาคม 2563
105 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 2 กรกฎาคม 2563
106 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
107 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
108 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
109 ซื้อพัดลมเพดานขาสั้น ใบพัดขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
110 ซื้อพัดลมฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
111 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29  มิถุนายน  2563
121 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
122 จ้างทาสีอาคารเรียนสามชั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่านุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
126 โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล 22  มิถุนายน  2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 22  มิถุนายน  2563
129 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่านุ้ย 22  มิถุนายน  2563
130 จ้างโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคาร เพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
131 โครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา 19  มิถุนายน  2563
132 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
136 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
137 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคาร เพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 18  มิถุนายน  2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2563
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
143 โครงการซ่อมแซมศาลาเรือจ้าง 100 ปี ม.1 บ้านท้องศาลา 11  มิถุนายน  2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มิถุนายน  2563
146 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
148 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
150 จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
151 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 27 พฤษภาคม 2563
152 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 27 พฤษภาคม 2563
153 โครงการปรับปรุงภูมิทััศน์ท่าเทียบเรือหัวเรือหัวเทียน 3 27 พฤษภาคม 2563
154 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท้องศาลา หมู่ 1 27 พฤษภาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
158 ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
159 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563
170 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2563
171 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2563
173 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
175 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
176 โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง 5 พฤษภาคม 2563
177 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
178 จ้างทำที่นั่งโครงเหล็กติดตั้งท้ายรถกระบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
179 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
180 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) 29 เมษายน 2563
181 เครื่องบริโภค(ถุงยังชีพ) 29 เมษายน 2563
182 ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยตนเองในการดำรงชีพในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
187 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
196 ซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
197 ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยตนเองในการดำรงชีพในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19X โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
198 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) 24 เมษายน 2563
199 เครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) 24 เมษายน 2563
200 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-3337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
202 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
203 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 22 เมษายน 2563
204 โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลตำบลเกาะพะงันและไหล่ทางถนนลุ่มงาช้าง 22 เมษายน 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า ซอย1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบชายทะเล ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
208 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ชนิดปั๊มชักพร้อมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเถรพริก ม.1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาไม้งามช่วงที่ 1 ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
212 จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
213 โครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล 20 เมษายน 2563
214 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 1453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
215 จ้างเหมาบริการขุดรื้อบ่อน้ำตื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
216 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟสัญญาณไซเรนของรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
217 จ้างซ่อมแท่นปืนฉีดน้ำด้านบนและสวิตช์ยกเลี้ยวของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
218 ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
219 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
220 จ้างซ่อมรถกระบะ Toyota hilux vigo หมายเลขทะเบียน กจ 6542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
223 วัสดุงานก่อสร้าง 9 มีนาคม 2563
224 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
225 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
226 น้ำดื่ม(โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 4 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
228 ซื้อน้ำดื่ม(โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
229 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งานการศึกษา) 4 มีนาคม 2563
230 วัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด) 4 มีนาคม 2563
231 ซื้อการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
233 การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 2 มีนาคม 2563
234 วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 28 กุมภาพันธ์ 2563
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
236 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27 กุมภาพันธ์ 2563
237 ซื้อซื้อยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
238 ซื้อยาเวชภัณฑ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
242 จ้างซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
243 ซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 18 กุมภาพันธ์ 2563
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2563
246 วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 11 กุมภาพันธ์ 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
249 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีั 6 กุมภาพันธ์ 2563
250 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 กุมภาพันธ์ 2563
252 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
253 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB 5 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซ่อมเครื่องปรับอากาศตั้งแขวนสำนักงาน 5 กุมภาพันธ์ 2563
257 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 5 กุมภาพันธ์ 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2563
261 จ้างการจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
262 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
263 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
265 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ 30 มกราคม 2563
266 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) 30 มกราคม 2563
267 จ้างการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
268 การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว 29 มกราคม 2563
269 การจัดจ้างซ่อมเกียร์ปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 29 มกราคม 2563
270 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาพะงัน 29 มกราคม 2563
271 จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
272 จ้างจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2563
275 จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ุและรถแห่ประชาสัมพันธ์ุ 27 มกราคม 2563
276 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ 24 มกราคม 2563
277 วัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) 24 มกราคม 2563
278 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ 24 มกราคม 2563
279 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
281 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร 23 มกราคม 2563
282 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
283 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน 22 มกราคม 2563
284 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีน 22 มกราคม 2563
285 จัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 21 มกราคม 2563
286 ซื้อจัดซื้อโคมไฟจีนสีแดง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
288 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 16 มกราคม 2563
289 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนาดอนทรายและดอนทรายซอย1 15 มกราคม 2563
290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 15 มกราคม 2563
291 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน 15 มกราคม 2563
292 จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
293 เช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 8 มกราคม 2563
294 จัดซื้อชุดของขวัญและของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 8 มกราคม 2563
295 ซื้อจัดซื้อชุดของขวัญและของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
296 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 ธันวาคม 2562
297 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
298 ซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
300 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ และเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
301 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
302 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13 ธันวาคม 2562
303 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสจิก และโฟม 13 ธันวาคม 2562
304 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 13 ธันวาคม 2562
305 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสจิก และโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
306 น้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 13 ธันวาคม 2562
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
308 จ้างเหมาเต้นท์ และเก้าอี้พลาสติก 13 ธันวาคม 2562
309 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) 13 ธันวาคม 2562
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
311 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
312 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 ธันวาคม 2562
313 วัสดุสำนักงาน(งานการศึกษา) 12 ธันวาคม 2562
314 จ้างจ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) 6 ธันวาคม 2562
316 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
318 วัสดุงานบ้านงานครัว(งานการศึกษา) 6 ธันวาคม 2562
319 วัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) 6 ธันวาคม 2562
320 วัสดุงานบ้านงานครัว(งานการศึกษา) 6 ธันวาคม 2562
321 จ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 6 ธันวาคม 2562
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใสเอกสารพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
323 วัสดุสำนักงาน(กล่องใสเอกสารพลาสติก) 6 ธันวาคม 2562
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) 6 ธันวาคม 2562
325 วัสดุสำนักงาน(คลัง) 6 ธันวาคม 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
327 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
328 อาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล) 3 ธันวาคม 2562
329 วัสดุสำนักงาน(ช่าง) 28 พฤศจิกายน 2562
330 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คลัง) 28 พฤศจิกายน 2562
331 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 28 พฤศจิกายน 2562
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
334 วัสดุเครื่องแต่งกาย 26 พฤศจิกายน 2562
335 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
337 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
338 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2562
339 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง 22 พฤศจิกายน 2562
340 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาฌาปนสถานวัดราษฎร์เจริญ 11 พฤศจิกายน 2562
341 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาฌาปนสถานวัดราษฎร์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
342 ป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 5 พฤศจิกายน 2562
343 กระสอบทราย 5 พฤศจิกายน 2562
344 จ้างเหมาเวทีการแสดง แสงสี เครื่องเสี่ยง พร้อมเต็นท์หลังคาคลุมในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 5 พฤศจิกายน 2562
345 จ้างป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
346 ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
347 จ้างจ้างเหมาเวทีการแสดง แสงสี เครื่องเสี่ยง พร้อมเต็นท์หลังคาคลุมในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
348 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
349 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
350 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 4 พฤศจิกายน 2562
351 จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 4 พฤศจิกายน 2562
352 วัสดุการเกษตร 30 ตุลาคม 2562
353 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง 30 ตุลาคม 2562
354 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
355 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
356 โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 22 ตุลาคม 2562
357 ซื้อน้ำดื่ม(บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
358 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
359 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
360 จ้างจัดทำและพัฒนาเวปไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
361 ซื้อน้ำดื่ม(บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
362 น้ำดื่ม(บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ) 21 ตุลาคม 2562
363 จัดทำและพัฒนาเวปไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 21 ตุลาคม 2562
364 จัดสถานที่การจัดงาน วันปิยมมหาราช23 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
365 จัดสถานที่การจัดงาน วันปิยมมหาราช23 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
366 ถ้วยรางวัลและสายสะพายเพื่อใช้ในงานประเพณีชักพระทางทะเล 17 ตุลาคม 2562
367 การจัดจ้างตกแต่งเรือพนมพระ 17 ตุลาคม 2562
368 การจัดซื้อเครื่องสังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ใช้งานชักพระในทะเล 17 ตุลาคม 2562
369 การจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำและกีฬาพื้นบ้าน 17 ตุลาคม 2562
370 การจัดและตกแต่งสถาที่ทำงาน 17 ตุลาคม 2562
371 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีชักพระ 17 ตุลาคม 2562
372 จ้างการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
373 จ้างการจัดจ้างตกแต่งเรือพนมพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
374 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายเพื่อใช้ในงานชักพระทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
375 ซื้อการจัดซื้อเครื่องสังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ใช้งานชักพระในทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
376 จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
377 จ้างการจัดและตกแต่งสถาที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
378 จ้างการจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำและกีฬาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
379 ถ้วยรางวัลและสายสะพายเพื่อใช้ในงานชักพระทางทะเล 17 ตุลาคม 2562
380 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบบเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
381 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) 4 ตุลาคม 2562
382 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ใช้ในงานสำนักงาน) 4 ตุลาคม 2562
383 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ใช้ในงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
384 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง 4 ตุลาคม 2562
385 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 4 ตุลาคม 2562
386 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้งาม ช่วงที่ 2 3 ตุลาคม 2562
387 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง 3 ตุลาคม 2562
388 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง 3 ตุลาคม 2562
389 จ้างปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
390 ปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 18 กันยายน 2562
391 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 16 กันยายน 2562
392 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 16 กันยายน 2562
393 ซื้อซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
394 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
395 ซ่อมเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ชัยพฤกษ์ 12 กันยายน 2562
396 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 กันยายน 2562
397 ทำความสะอาดขัดเงา ทำสี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 12 กันยายน 2562
398 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
399 จ้างทำความสะอาดขัดเงา ทำสี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
400 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
401 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 กันยายน 2562
402 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 12 กันยายน 2562
403 จ้างขุดลอกทรายท่าเทียบเรือประมงปากคลองในวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
404 ขุดลอกทรายท่าเทียบเรือประมงปากคลองในวก 11 กันยายน 2562
405 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
407 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
408 วัสดุสำนักงาน(คลัง) 10 กันยายน 2562
409 เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 10 กันยายน 2562
410 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 กันยายน 2562
411 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10 กันยายน 2562
412 ซื้อเอกสารงานธุรการชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
413 จัดทำปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 9 กันยายน 2562
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) 9 กันยายน 2562
415 จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
416 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
417 ซื้อการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
418 การจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 9 กันยายน 2562
419 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
420 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-8422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
421 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 81-1053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
422 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 กันยายน 2562
423 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 81-1053 5 กันยายน 2562
424 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-8422 5 กันยายน 2562
425 วัสดุคอมพิวเตอร์(สาธาฯ) 4 กันยายน 2562
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
428 วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 4 กันยายน 2562
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
430 วัสดุงานบ้านงานครัว 23 สิงหาคม 2562
431 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
432 วัสดุงานก่อสร้าง 22 สิงหาคม 2562
433 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
434 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21 สิงหาคม 2562
435 โครงการขุดลอกทรายอ่างเก็บน้ำพังตายอด 20 สิงหาคม 2562
436 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.และไหล่ทางในเขตเทศบาลฯ 20 สิงหาคม 2562
437 จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.และไหล่ทางในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
438 จ้างโครงการขุดลอกทรายอ่างเก็บน้ำพังตายอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
439 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
440 จ้างจ้างเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
441 จ้างป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
442 ซื้อซื้ออุปกรณ์กองเชียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
443 จ้างเต้นท์ 19 สิงหาคม 2562
444 ป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ 19 สิงหาคม 2562
445 วัสดุอุปกรณ์กีฬา 19 สิงหาคม 2562
446 ซื้ออุปกรณ์กองเชียร์ 19 สิงหาคม 2562
447 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
448 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) 16 สิงหาคม 2562
450 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 16 สิงหาคม 2562
451 จ้างเหมาจัดทำ อัฒจันทร์โครงเหล็กแบบถอดประกอบ 15 สิงหาคม 2562
452 จ้างจ้างเหมาจัดทำ อัฒจันทร์โครงเหล็กแบบถอดประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
453 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
454 จ้างทำป้ายไวนิล 9 สิงหาคม 2562
455 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม(วันแม่) 8 สิงหาคม 2562
456 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม(วันแม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
457 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-8422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
458 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น) 5 สิงหาคม 2562
459 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-8422 5 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
461 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
462 วัสดุงานบ้านงานครัว 18 กรกฎาคม 2562
463 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือท้องศาลา 15 กรกฎาคม 2562
464 จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
465 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 3 กรกฎาคม 2562
466 วัสดุงานก่อสร้าง 3 กรกฎาคม 2562
467 วัสดุงานก่อสร้าง 3 กรกฎาคม 2562
468 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
469 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
470 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 2 กรกฎาคม 2562
471 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
472 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26  มิถุนายน  2562
473 โครงการจ้างทำอัฒจันทร์โครงเหล็กแบบถอดประกอบ 14  มิถุนายน  2562
474 จ้างโครงการจ้างทำอัฒจันทร์โครงเหล็กแบบถอดประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
475 จ้างจ้างหมาซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลจขทะเบียน 81-1815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
476 จ้างหมาซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลจขทะเบียน 81-1815 10  มิถุนายน  2562
477 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 10  มิถุนายน  2562
478 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
479 ซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-4480 9  มิถุนายน  2562
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
481 วัสดุสำนักงาน(คลัง) 6  มิถุนายน  2562
482 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 6937 5  มิถุนายน  2562
483 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
484 จ้างจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 6937 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
485 จัดจ้างทำตรายาง 5  มิถุนายน  2562
486 วัสดุงานก่อสร้าง 4  มิถุนายน  2562
487 จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
488 ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
489 ทำป้ายไวนิลฉากหลังพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 4  มิถุนายน  2562
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
492 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 30 พฤษภาคม 2562
493 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 30 พฤษภาคม 2562
494 ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1053 29 พฤษภาคม 2562
495 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
496 อาหารเสริม(นม) 23 พฤษภาคม 2562
497 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
498 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2562
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
500 วัสดุสำนักงาน(คลัง) 15 พฤษภาคม 2562
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพงลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเขาหินนก หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะเดื่อหวาน-เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
505 จ้างทำป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
506 ทำป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 10 พฤษภาคม 2562
507 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
508 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
509 ซื้อซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
510 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
511 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 7 พฤษภาคม 2562
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 7 พฤษภาคม 2562
513 ซ่อมเครื่องสูบน้ำ 7 พฤษภาคม 2562
514 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
515 จ้างซ่อมเบรกมือของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน บน 8016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
516 โครงการขุดลอกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน 2 พฤษภาคม 2562
517 ซ่อมเบรกมือของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน บน 8016 2 พฤษภาคม 2562
518 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
519 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 1 พฤษภาคม 2562
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะเดื่อหวาน-เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพงลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะเดื่อหวาน-เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพงลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเขาหินนก หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเขาหินนก หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกชก ม.2 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายอนามัยบ้านใต้ ม.1 ต. บ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในนา-มะเดื่อหวาน ม.3 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนก้อน1 แยก1 ม.1 ต.บ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนก้อน 2 ม.1 ต.บ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2562
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเขาหินนก หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
536 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพงลำดวน 23 เมษายน 2562
537 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายในนา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน 23 เมษายน 2562
538 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเขาหินนก หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน 23 เมษายน 2562
539 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะเดื่อหวาน-เทศบาลตำบลเพชรพะงัน 23 เมษายน 2562
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะเดื่อหวาน-เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพงลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562
542 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) 19 เมษายน 2562
544 ซื้อซื้อชุดกีฬาฟุตบอล เสื่อผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
545 ซื้อซื้อเก้าอี้ขา C โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
546 ซื้อซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
547 ซื้อซื้อตู้เหล็ก 2 บาน สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
548 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
549 จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
550 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่หลวงพ่อและขบวนนางสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
551 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
552 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
553 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 81-1815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
554 จ้างโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน พร้อมแสงสว่างและเส้นจราจร ม.1 ต.บ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
555 จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ม.1 ต.เกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
556 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2562