ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และปริ้นเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
6 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
7 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
8 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
9 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
10 จ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (ปีงบประมาณ 2564) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
13 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ งบเงินกู้โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
16 ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์โครงการคัดกรอง-ติดตาม-ปรับเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา รพ.สต, ติดตั้งกันสาด เมทัลชีท และ รือถอนประตูหลัง รพ.สตจำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
18 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
19 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
20 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
21 ซื้อซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
22 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
23 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) ติดห้องประชุม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
29 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
30 ซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
32 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบครุภัณฑ์ พรก.เงินกู้โควิด-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
38 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบริเวรจั่วหลังคาหน้ามุกและจั่วหลังคาด้านข้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
39 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
40 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
41 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
42 ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันสำหรับนักเรียนและเด็กเล็ก ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก 0-12 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
44 จ้างค่าย้ายและติดตั้งยูนิตทันตกรรม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
45 จ้างทำโฟมบอร์ดความรู้ห้องพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
46 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
47 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
48 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
49 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว ตำบลทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
50 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน ทีมหมอครอบครัว ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
51 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
52 จ้างสติ๊กเกอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
53 จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานนวดเท้าแพทย์แผนไทย รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
54 จ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสงภายในรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
55 ซื้อรายงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
56 ซื้ออุปกรณ์จัดทำมุมส่งเสริมพัฒนาการและชั้นวางของในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
59 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
61 จ้างจ้างทำป้ายแจ้งข้อมูลสุขภาพ และบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานบริการ จำนวน 7 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
62 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
63 จ้างซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
64 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
65 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
67 ซื้อฟลูออไรด์ วานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
68 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
69 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
70 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
71 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
72 จ้างทำบูธโครงเหล็กสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
73 จ้างจัดจ้างทำป้ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
74 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
75 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
77 ซื้อชุดทดสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
78 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
79 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
80 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
81 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปีต่อเนื่องปีงบ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์กระดาษไดเร็คเทอร์มอลล์ ดวงเปล่า) ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
84 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
86 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
87 จ้างทำโฟมบอร์ดพร้อมสติ๊กเกอร์ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
88 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
90 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
91 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
92 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปี ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
101 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
103 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
104 จ้างติดตั้งอ่างล้างมือ และทำทางลาด รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
105 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการทุ่งในไร่ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
106 ซื้อขอจัดซื้อชุดโมเดลตัวอย่างอาหารตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
107 จ้างรายงานขอความเห็นชอบจ้างจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทย/ทันตกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
108 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
109 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
110 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
113 ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
114 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หุ้มเบาะหนัง และหุ้มพวงมาลัย) รถประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
116 จ้างปรับปรุงประตูห้องผู้บริหาร รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
117 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
118 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
119 จ้างเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
120 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
121 จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกษตรกรปลอดโรค ตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
122 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ (กล้องบันทึกหน้า/หลัง เละเครื่องเล่นดีวีดี) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
123 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
124 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
125 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
126 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
127 ซื้อวัสดุโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
128 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
129 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
130 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
131 จ้างเหมายานพาหนะ (รถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
132 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
133 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
134 เช่ารายงานขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
135 จ้างติดตั้งมุ้งลวด พร้อมเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
136 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
137 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.ควนศรี  23 กันยายน 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
139 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
140 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
141 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
142 จ้างเจาะพื้นอักน้ำยากำจัดปลวกลงดินภายในอาคารและใส่เคมีผงติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
145 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ  18 กันยายน 2563
146 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
148 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ  16 กันยายน 2563
149 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(น้ำหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
151 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร รพ.สต.บ้านปลายน้ำจำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
153 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
154 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันฟันผุเด็ก 0-12 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
155 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
156 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
157 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
158 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้างปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
159 ซื้อชุดตรวจพัฒนาการ DSPM 0-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
160 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
161 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการคัดกรอง ติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงดรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
166 ซื้อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูงและถ่านใส่เครื่องวัดความดัน รพ.สต.บ้่านช่องช้าง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
167 จ้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
168 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
169 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
170 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
173 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
174 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi รุ่น 3H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
176 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
177 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
179 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
182 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
183 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (ห้องทันตกรรม) รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
184 จ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
185 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์สายและไมค์ลอย) รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
186 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัยพ์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
188 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
189 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
190 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และถ่ายทำวิดิโอ งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ดีเด่นระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
191 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์กู้ชีพ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
192 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
193 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
194 ซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
195 จ้างจ้างเหมาทาสีภายนอก รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
196 จ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
197 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.ควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562