ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
2 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
3 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
4 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
5 จ้างจ้างจัดทำป้ายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามโครงการ รพ.สต.ติดดาว และโครงการต่าง ๆ ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562