ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  8 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  6 กันยายน 2564
3 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
5 ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
6 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
7 จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
8 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
10 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
11 จ้างจ้างจัดทำป้ายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามโครงการ รพ.สต.ติดดาว และโครงการต่าง ๆ ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562