ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ และดูแลสวนหย่อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563
2 จ้างเหมาตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ และดูแลสวนหย่อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
3 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3225 และ บน 7440 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
5 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ STS WebSoft S100 ชุดระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563