ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
2 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ STS WebSoft S100 ชุดระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563